Direktor "Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar"
Vladimir Lukačin, mag.ing.aedif.

Poslovođa
Miroslav Kligl

 

Vodoopskrbni sustavi

VODOOPSKRBNI SUSTAV ÐULOVAC

Vodoopskrbni sustav Ðulovac snabdijeva sa vodom naselja Ðulovac, Puklicu i djelomično naselja Katinac i Krivaju.

Vodovodna mreža Ðulovac građena je 80-tih godina. 2,7 km južno od Ðulovca u području „Ðikovac“ kaptirana su 4 planinarska izvora. Neposredno uz izvorište smještena je vodosprema sa kotom max. punjenja 309,00 mnm.

image  image

Cjevovod je izračen od „Vinidurit“ PVC cijevi ( za Raspon profila od DN 63 do DN 140) odnosno „Okiten“ cijevi za profile manje od DN 63.

Cjevovod je izveden od azbest cementnih cijevi Ø 300 mm u dužini od 4638 m.

Ovaj cjevovod može gravitacijom propustiti 56,7 l/s.

Uređaj za pročišćavanje predviđen je za opterećenje od 57 l/s. Sada je izvedeno skladište, taložnice i filtar stanica sa crpkama za pranje filtara.

Ovako koncipirana i izvedena vodovodna mreža funkcionirala je odrečeno vrijeme, dok nije došlo do zamućivanja i povremenog presušivanja zahvaćenih planinskih izvora, nakon čega su izgrađene kaptaže bile napuštene. Kao zamjena kaptiran je izvor u selu Puklica, cca 1600 m sjeverno od vodospremnika. Izgrađena je crpna stanica koja se sastoji od crpnog bazena manjeg volumena, i dvaju crpnih agregata (radnog i rezervnog) nazivnog kapaciteta Q = 3,2 do 5,6 l/s i H=11,1 do 5,6 bara, proizvođača "ELEKTROKOVINA" Maribor, te klorinatora.

image

Sadašnje stanje vodovodne mreže u Ðulovcu može se, blago rečeno, ocijeniti teškim. Ratne okolnosti na području kako općine, tako i naselja Ðulovac, dovele su do znatnog razaranja pojedinih dijelova vodovodne mreže, kućnih vodovodnih priključaka i kućnih instalacija.

Tijekom 1992. i 1993. godine Darkom d.o.o. je maksimalno angažiran na sanaciji sustava i priključaka što je bilo neophodno zbog zbrinjavanja izbjeglica s Kosova.

Radi toga izrađen je "Projekt funkcionalne sposobnosti postojećeg vodovoda Ðulovac i izvorišta vodoopskrbe". U okviru tog projekta predviđaju se slijedeće varijante rješenja:

    - zadržavanje sada aktivnog izvorišta u Puklici, uz rekonstrukciju izgradnju novog transportno – opskrbnog cjevovoda na dionici od postojećeg vodospremnika – izvorišta Puklica – središte Ðulovca.

    - osposobljavanje i eksploatacija napuštenih kaptaža na području „Ðikovac“ uz rekonstrukciju izgradnju novog transportno – opskrbnog cjevovoda na dionici od postojećeg vodospremnika – izvorišta Puklica – središte Ðulovca.

    - zahvaćanje izvorište Katski jamaš i ostalih izvorišta tog područja, izgradnja novog vodospremnika te izgradnja transportno – opskrbnog cjevovoda Batski jamaš – Nova Krivaja – središte Ðulovca.

Tokom 2005. godine izmijenjena je vodovodna mreža DN63 u Ðurinoj ulici sa PEHD cijevima DN110 u dužini 2250 metara te izgrađena vodovodna mreža DN110 u dužini 900 metara do Katinca i kroz Katinac.

Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

Lokacija

Filteri
View Larger Map
image Tel:    043/440-774
Fax:   043/633-420
Email:
vladimir.lukacin@darkom-daruvar.hr

Blagajna

Radno vrijeme:    07:00 - 15:00

Tel:    043/440-765
Fax:   043/440-758
Email: info@darkom-daruvar.hr