Direktor "Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar"
Vladimir Lukačin, mag.ing.aedif.

Poslovođa
Miroslav Kligl

 

Vodoopskrbni sustavi

VODOOPSKRBNI SUSTAV BASTAJI

Vodoopskrbni sustav Bastaji snabdijeva sa vodom naselja Škodinovac, Veliki Bastaji, Mali Bastaji, Donja Vrijeska, Maslenjača i Borova Kosa. Snabdijevanje vodom vrši se iz kaptiranog izvora „Veliki kamen“ koji se nalazi u području kamenoloma, južno od sela Škodinovac.

image  image

Visinski položaj izvora (kota) 258,80mnm) i izmjereni prosječni kapacitet (Qi=cca 7,0 l:se), pružaju mogućnost zadovoljenja maksimalnih potreba u vodi u ljetnom periodu, te dovoljnih pritisaka u mreži i u najuzvišenijim dijelovima naselja (kota 205 mnm u D. Vrijeski).

Za jednodnevno izravnavanje potrošnje vode izgrađen je armirano betonski kružni ukopani rezervoar sa jednom komorom, zapremnine V=175 m3 vode.

image

Rezervoar je lociran oko 160m sjevernije od kaptaže izvora. Kota maksimalnog punjenja rezervoara HW=236,00 mnm omogućava gravitaciono uticanje vode u razvodnu mrežu i dovoljan radni pritisak u najudubljenijim i izdignutim točkama.

Glavni vod i razvodna mreža izrađeni su od VINIDURIT PVC cijevi promjera DN 140 od DN 63.

2000. godine izgrađen je vodovod kroz Veliku Maslenjaču koji je u velikoj mjeri stabilizirao vodoopskrbu sustava Bastaji a zamjena cjevovoda (2002.god.) Škodinovac – Bastaji omogućila je uredno i kvalitetno snabdijevanje pitkom vodom svih potrošača.

U okviru ovog vodoopskrbnog sustava predviđa se izgradnja vodovodne mreže za naselja Veliki i Mali Miletinac te Potočane.

Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

Lokacija

Filteri
View Larger Map
image Tel:    043/440-774
Fax:   043/633-420
Email:
vladimir.lukacin@darkom-daruvar.hr

Blagajna

Radno vrijeme:    07:00 - 15:00

Tel:    043/440-765
Fax:   043/440-758
Email: info@darkom-daruvar.hr