Pomoćnik direktora za financije
Gordana Jareš

Rukovoditelj KAP-a
Daniela Golem

Voditelj službe Komercijale, analize i plana
Dunja Bolanča

Glavni skladištar
Željko Supan

Referent nabave
Dražen Kadežabek

Referent plana i analize
Hana Knežević

 

Ponude slati na:

Josipa Kozarca 19
43500 Daruvar

 

Darkom distribucija plina d.o.o. Daruvar


Sprječavanje sukoba interesa

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA IZ ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16) S KOJIMA DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O. NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI:

     Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Darkom distribucija plina d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvođača odabranom ponuditelju).


Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

Lokacija

upravna zgrada image
Tel:    043/440-751
Fax:   043/633-420
Email:
nabava@darkom-daruvar.hr daniela.golem@darkom-daruvar.hr dunja.bolanca@darkom-daruvar.hr

Blagajna

Radno vrijeme:    07:00 - 15:00

Tel:    043/440-765
Fax:   043/440-758
Email: info@darkom-daruvar.hr