Direktor "Darkom distribucija plina d.o.o. Daruvar"

Zdenko Jun

Voditelj radne jedinice plin-opskrba
Igor Slivar

 

Kako očitati brojilo

Plinomjer ima pet znamenki, gledajući s lijeva na desno. Iza posljednje znamenke ima još jednu ili tri znamenke koje mjere potrošnju u litrama, a koje se kod očitanja i obračuna zanemaruju. Znamenke koje se ne očitavaju odvojene su od prvih pet decimalnim zarezom i u pravilu su drukčije boje.

image

Potrošnju plina možete očitati i sami te nam javiti na broj telefona: 043/440-779

 

Obračun potroška prirodnog plina

Isporuku prirodnog plina kupcu distributer obavlja kontinuirano u utvrđenim obračunskim razdobljima, pa dužničko vjerovnički odnos nastaje na kraju obračunskog razdoblja, danom utvrđivanja obračunskih veličina potrošenog plina, koji je istovjetan s danom izvršenja obračuna.

Kupac može u roku osam dana od dostave računa podnijeti distributeru prigovor na dostavljeni račun. Ako se utvrdi da je potrošeni plin neispravno obračunat, distributer je dužan vratiti kupcu više naplaćeni iznos odmah nakon izjašnjenja ili najkasnije pri sljedećem obračunu, uz naknadu odgovarajućih kamata.

Obračun potroška plina obavlja se na temelju očitanog stanja brojila. Ako se zbog kvara na plinomjeru i neovlaštene potrošnje ne može očitati potrošak plina, tada će se on utvrditi na temelju prosječnog potroška u posljednja tri mjeseca, ako u međuvremenu nisu priključeni ili iskopčani jači plinski uređaji.

Osnovni podaci

Darkom distribucija plina d.o.o. Daruvar

Adresa: J. Kozarca 19, Daruvar
MB: 2384922
MBS: 010069451
OIB: 67224931934
Šifra djelatnosti: 3522
Žiro-račun:
  2340009-1110365441

Tel:    043/440-776
Fax:   043/331-357
Email:
zdenko.jun@darkom-daruvar.hr igor.slivar@darkom-daruvar.hr

Blagajna

Radno vrijeme:    07:00 - 15:00

Tel:    043/440-765
Fax:   043/331-357
Email: info@darkom-daruvar.hr