Direktor "Darkom distribucija plina d.o.o. Daruvar"
Zdenko Jun

Rukovoditelj radne jedinice plin
Igor Slivar

 

Obavijesti

(31.08.2018.)

Obavijest o promjeni obračunske cijene prirodnog plina.


Kvaliteta prirodnog plina

Kvalitetu ospkrbe plinom propisuje čl. 37 - 43 Općih uvjeta opskrbe plinom NN br. 15/13 te Zakon o energiji NN br. 120/12 i Zakon o tržištu plina NN br. 28/13. Standardna kvaliteta plina propisana je u Prilogu II Općih uvjeta opskrbe plinom Tablica 3. koja se nalazi u prilogu. Kvalitetu plina prati i o istom izvještava Operator transportnog sustava Plinacro d.o.o. Svakih 15 dana uzimaju se uzorci plina na specifičnim točkama (za nas: Bjelovar) i vrši analizu u ovlaštenom laboratoriju. Analizu na svojim internet stranicama objavljuje Operator distributivnog sustava Darkom distribucija plina d.o.o. Daruvar Radi jednostavnijeg uvida u podatke potrošačima skrećemo pažnju na donju ogrjevnu vrijednost plina iz objavljenih tabela. Dijeljenjem srednje ponderirane donje ogrjevne vrijednosti plina sa 3.6 dobiva se pretvorbeni faktor HDS za izračun isporučene energije plina. Množenjem isporučenog volumena plina na temelju očitanja plinomjera i faktora pretvorbe HDS dobiva se energija isporučenog plina koja je osnova za naknadu za isporučeni plin.

Izvještaji laboratorijskih analiza plina za specifičnu točku Bjelovar.

Izvještaji laboratorijskih analiza plina za 2016. godinu.
Izvještaji laboratorijskih analiza plina za 2015. godinu.
Izvještaji laboratorijskih analiza plina za 2014. godinu.
Izvještaji laboratorijskih analiza plina za 2013. godinu.
Izvještaji laboratorijskih analiza plina za 2012. godinu.


Distribucijsko područje Darkom distribucija plina d.o.o.

"DARKOM" distribucija lina d.o.o. Daruvar obavlja djelatnost distribucije prirodnim plinom područja:

- Grad Daruvar sa prigradskim naseljima (Gornji i Donji Daruvar, Lipovac)
- Grad Grubišno Polje sa naseljima Mali i Veliki Zdenci
- Općina Sirač
- Općina Končanica i naselje Daruvarski Brestovac
- Općina Dežanovac i naselje Ivanovo Polje

image

na temelju odluka tijela lokalne samouprave:
- za grad Daruvar odlukom skupštine općine Daruvar od 27.04.1973,
- Službeni glasnik općine Grubišno polje od 18.11.1985,
- za općinu Končanica odlukom općinskog vijeća od 4.8.193,
- za općinu Dežanovac odlukom općinskog vijeća od 11.10.1996.

Do sada je izgrađeno približno 161 km distributivne plinske mreže (67 km od crnih bešavnih cijevi i 94 km od polietilena) putem koje se prirodnim plinom snabdijeva 5.302 domaćinstava te 786 gospodarskih subjekata.

Godišnja prodaja plina prosječno iznosi 12.000.000 m3.

Pokrivenost distributivnom plinskom mrežom pojedinih područja je različita i kreće se od 25-30% kod općina Dežanovac i Končanica do 90% područja grada Daruvara.

Buduće širenje distributivne plinske mreže ovisit će o ekonomskim mogućnostima gradova i općina kao i o ekonomskoj opravdanosti razvoja plinskog sustava.

Upravo je u izradi projekt rekonstrukcije plinske mreže na području grada Daruvara kojim se predviđa u roku pet godina zamjena postojeće čelične mreže polietilenom.


Ovlašteni izvođači plinskih priključaka

 • Darkom d.o.o. Daruvar, Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar
  tel: 043-440-776
 • Darkom distribucija plina d.o.o. Daruvar, Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar
  tel: 043-440-776

Ovlašteni serviseri "BOSCH"

 • Darkom d.o.o. Daruvar, Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar
  tel: 043-440-776
 • Instalaterski obrt Grijanje Marić, Tomaša G. Masaryka 17, 43500 Daruvar
  tel: 043-333-415

Ovlašteni serviseri "VAILLANT"

 • Darkom d.o.o. Daruvar, Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar
  tel: 043-440-776
 • Elektromehaničarski obrt "ELEKTROMEHANIKA", vl. Ivica Družin, Gundulićeva 11, 43500 Daruvar
  tel: 043-333-189

Ovlašteni dimnjačar

 • Elmo d.o.o., Ignjatička ulica 10, 43290 Grubišno Polje
  tel: 043-334-500

Povijest

"Darkom" Daruvar distribuciju plina obavlja na području bivših općina Daruvar i Grubišno polje. Intenzivna plinofikacija ovog područja počela je 1973. godine kada je izgrađen magistralni plinovod Pakrac – Daruvar. Plinofikacija grada Daruvara s prigradskim naseljima izvršena je u potpunosti praktički do 1980. godine. Do danas je u gradu s prigradskim naseljima izgrađeno 48.600 m ulične plinske mreže.

Sustav napajanja užeg gradskog područja zamišljen je i realiziran u obliku "plinskog prstena" sa 4 MRS. Na magistralnom plinovodu izgrađena je glavna MRS- Daruvar gdje se vrši redukcija tlaka s 25 bara na 3 bara, koliki je tlak u prstenu, a u MRS na samom prstenu reducira se tlak na 80 mbara, koliki je tlak unutar prstena. Kućanstva se priključuju mjerno redukcijskim setovima, gdje se tlak reducira na 20 mbara.

Godine 1979. izgradnjom Tvornice vapna u Siraču izgrađen je i plinovod od Badljevine do Sirača u dužini 12,5 km za potrebe tvornice vapna i samog mjesta Sirač. U to vrijeme izgrađena je ulična mreža u Siraču u dužini 7480 m.

Sljedeći bitan korak u plinofikaciji ovog kraja uèinjen je 1984. godine kada je počela plinofikacija Grubišnog Polja. Do prošle godine u Grubišnom polju izgrađeno je 12.000 m ulične plinske mreže. Treba reći da je upravo ove godine učinjen značajniji iskorak u daljnjoj plinofikaciji te općine izgradnjom 15.900 m ulične plinske mreže i to iz polietilena.

Ukupna distributivna količina plina do 1990. godine kretala se oko 20 mil. m3 godišnje, a od toga su oko 65% trošili veliki industrijski potrošači (Tvornica vapna, "Kamen" Sirač, "Zdenka" Veliki Zdenci, "Dalit" Daruvar i ostali).

Treba napomenuti da je zbog ratnih događanja došlo do znatnijeg pada u potrošnji plina, da bi ove godine zamalo dostigli prijeratnu potrošnju plina.

Isto tako treba reći da ni plinska mreža nije bila pošteđena ratnih razaranja. Učinjene su velike štete na plinskoj mreži i kućnim instalacijama te je došlo do velikih gubitaka plina.

Sve to su sanirali preostali djelatnici "Darkoma", praktički pod vatrom neprijatelja, i s ponosom možemo istaći da niti jedan dan grad nije ostao bez plina!

Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

Osnovni podaci

Darkom distribucija plina d.o.o. Daruvar

Adresa: J. Kozarca 19, Daruvar
MB: 2384922
MBS: 010069451
OIB: 67224931934
Šifra djelatnosti: 3522
Žiro-račun:
  2340009-1110365441

Tel:    043/440-776
Fax:   043/633-420
Email:
zdenko.jun@darkom-daruvar.hr igor.slivar@darkom-daruvar.hr

Blagajna

Radno vrijeme:    07:00 - 15:00

Tel:    043/440-765
Fax:   043/440-758
Email: info@darkom-daruvar.hr