Predsjednik Uprave Društva:
mr.sc. Ivana Djedović

Član Uprave Društva:
Boro Karačić, dipl.ing.geotehn.

Službenica za informiranje
Dunja Bolanča, bacc.oec.

 

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI

Pravo na pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlaze iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenica za informiranje

"Darkom" d.o.o. Daruvar javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službenici za informiranje "Darkom" d.o.o. Daruvar na slijedeće moguće načine:

  1. putem telefona na broj : 043/440-751
  2. putem faksa na broj : 043/633-420
  3. elektroničkom poštom službenici za informiranje: dunja.bolanca@darkom-daruvar.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  4. poštom na adresu : Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  5. osobno na adresu : Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07,00 do 15,00 sati
Zahtjevi:

Zaštita osobnih podataka

Darkom d.o.o. štiti privatnost i s posebnom pažnjom pristupa osobnim podacima te sve osobne podatke obrađuje u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) 25. svibnja 2018. godine još više se povećava zaštita pojedinaca i njihovih osobnih podataka.

Darkom d.o.o. je svojom Izjavom o zaštiti osobnih podataka odredio koji se podaci kupaca prikupljaju, na koji se način obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju te koja su prava kupaca vezana uz iznošenje osobnih podataka.

Izjava o zaštiti osobnih podataka.

Svoja prava možete ostvariti:

  1. putem telefona na broj: 043/440-779
  3. poštom na adresu: Darkom d.o.o. Daruvar, Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar

Zahtjev ispitanika za uvid, dostavu, ispravak, promjenu, dopunu, ograničenje prikupljanja, prijenos i prigovor na obradu osobnih podataka koji se za njega prikupljaju (.doc) (.pdf) .


Opći dokumenti: Dokumenti Nadzornog odbora: Dokumenti Skupštine:

Obavijest o donacijama u 2019. godini

 • donacija za Ligu protiv raka Daruvar - 1.327,10 kn

Obavijest o donacijama u 2018. godini

 • donacija za sportska natjecanja (Željko Kljajić) - 8.000,00 kn

Obavijest o donacijama u 2017. godini

 • donacija za sponzorstvo (Nogometni klub) - 9.000,00 kn
 • donacija (HVIDR-a) - 4.900,00 kn
 • donacija za sportska natjecanja (Željko Kljajić) - 3.000,00 kn
 • donacija za sponzorstvo (Udruga Mađari - Vinodar) - 5.420,70 kn
 • sufinanciranje MASKE 2017. (Pučko učilište) - 3.000,00 kn
 • sufinanciranje adventa (Grad Daruvar) - 5.000,00 kn

Obavijest o donacijama u 2016. godini

 • donacija za kupnju glasovira (Glazbena škola) - 2.000,00 kn
 • donacija (HVIDR-a) - 2.500,00 kn
 • donacija (Aero klub) - 1.827,75 kn
 • donacija za sponzorstvo (Nogometni klub) - 2.500,00 kn

Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

Lokacija

upravna zgrada image
Tel:    043/440-751
Fax:   043/331-357
Email:
nabava@darkom-daruvar.hr daniela.golem@darkom-daruvar.hr dunja.bolanca@darkom-daruvar.hr

Blagajna

Radno vrijeme:    07:00 - 15:00

Tel:    043/440-765
Fax:   043/331-357
Email: info@darkom-daruvar.hr