Radno vrijeme:    07:00 - 15:00

Tel:    043/440-765
Fax:   043/440-758
Email: info@darkom-daruvar.hr

Povijest

"Darkom" - komunalno poduzeće Daruvar djeluje od 1964. godine kada je prvi put registrirano kao "Komunalno poduzeće u izgradnji za izgradnju vodovoda i kanalizacije Daruvar".

Do godine 1970. komunalnu djelatnost za grad Daruvar obavljala su dva poduzeća. Te godine došlo je do udruživanja tih poduzeća i od tada djeluje kao jedinstveno poduzeće pod nazivom Komunalno poduzeće Daruvar.

Današnji naziv "DARKOM" poduzeće je dobilo 1978. godine kada je registrirano sa svim djelatnostima kojima se bavi i danas su glavne djelatnosti poduzeća sljedeće:

 • Vodoopskrba
 • Opskrba zemnim plinom
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 • Komunalna služba


 • Podaci o društvu

  Temeljem Društvenog ugovora o preoblikovanju JKP "DARKOM" Daruvar u trgovačko društvo i usklađenje akata s Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o trgovačkim društvima, poduzeće je registrirano i upisano u sudski registar pod punim nazivom "DARKOM", društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost, Daruvar, Josipa Kozarca 19.

  Temeljni kapital društva upisan u sudski registar iznosi 15,555.200,00 kn

  Članovi društva su: grad Daruvar, općina Sirač, općina Dežanovac, općina Ðulovac i općina Končanica.

  Poslovni udio svakog osnivača razmjeran je veličini njegovog temeljnog uloga i iznosi:

 • grad Daruvar -      84,00% udjela odnosno 13,066.400,00 kn
 • općina Sirač -         8,00% udjela odnosno   1,244.400,00 kn
 • općina Ðulovac -     3,50% udjela odnosno     544.400,00 kn
 • općina Končanica -  2,50% udjela odnosno     388.960,00 kn
 • općina Dežanovac - 2,00% udjela odnosno     311.100,00 kn

 • Predmet poslovanja društva su:

 • cestovni prijevoz robe
 • opskrba pitkom vodom /temeljna djelatnost pod šifrom 41000/
 • odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 • opskrba plinom
 • opskrba toplinskom energijom
 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • održavanje groblja i krematorija te obavljanje potrebnih poslova
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje vanjsko – trgovinskog prometa
 • Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

  Lokacija

  upravna zgrada image

  Osnovni podaci

  Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar

  Adresa: J. Kozarca 19, Daruvar
  MB: 3099474
  MBS: 010038177
  OIB: 51300447787
  Šifra djelatnosti: 3811
  Žiro-računi:
    2402006-1100025195
    2340009-1100019587
    2360000-1102095157

  Projekti u tijeku