Radno mjesto
Ime i prezime
Telefon
Adresa e-pošte
Predsjednik Uprave Društva
Ivana Djedović
043/440-752
Član Uprave Društva
Boro Karačić
043/440-752
Pomoćnik direktora za financije
Gordana Jareš
043/440-772
Direktor Darkom distribucija plina d.o.o.
Zdenko Jun
043/440-776
Tajnica direktora
Ivana Šimek
043/440-752
Direktor Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Vladimir Lukačin
043/440-774
Rukovoditelj RJ vodoopskrba i odvodnja
Miroslav Kligl
043/440-774
Rukovoditelj RJ komunalne službe
Mateja Župić
043/440-778
Rukovoditelj RJ plin - opskrba
Igor Slivar
043/440-776
Rukovoditelj RJ građenje
Dario Kolouch
043/440-775
Rukovoditelj KAP-a
Daniela Golem
043/440-751
Voditelj službe Komercijale, analize i plana
Dunja Bolanča
043/440-751
Rukovoditelj RJ opći poslovi
Vedran Nemec
043/440-773
Glavni inkasator
Nebojša Sudetić
043/440-756
Reciklažno dvorište
Danijela Nagy
091 6440-107

 

Telefonski brojevi:

UPRAVA DRUŠTVA
043/440-752
TAJNICA
043/440-752
PLIN
043/440-776
GRADITELJSTVO
043/440-775
KOMERCIJALA I JAVNA NABAVA
043/440-751
VODOVOD I KANALIZACIJA
043/440-774
KOMUNALNE SLUŽBE
043/440-778
ŠEF RAČUNOVODSTVA
043/440-772
OPĆI POSLOVI
043/440-773
BLAGAJNA
043/440-765
LIKVIDATOR
043/440-758
INKASO SLUŽBA - PRIJAVA STANJA BROJILA
043/440-779
RAČUNI GRAĐANSTVO
043/440-757
FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO
043/440-762
MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO
043/440-760
SKLADIŠTE
043/440-763
AUTOSERVIS
043/440-761
CENTRALA - PORTA
043/440-750
PORTA
043/440-755
PORTA MOBITEL
091/1331-055
UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE PITKE VODE
043/385-017
UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
043/331-754
KOMERCIJALA FAX
043/633-420
RAČUNOVODSTVO FAX
043/440-758

 

Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

Lokacija

upravna zgrada image

Osnovni podaci

Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar

Adresa: J. Kozarca 19, Daruvar
MB: 3099474
MBS: 010038177
OIB: 51300447787
Šifra djelatnosti: 3811
Žiro-računi:
  2402006-1100025195
  2340009-1100019587
  2360000-1102095157

Projekti u tijeku