Rukovoditelj radne jedinice
Mateja Župić, mag.geog.

Klesar
Igor Bohar
mobitel: 091/6440-174

Pogrebnik
Saša Kir
mobitel: 091/5256-000

Održavanje groblja

"Darkom" d.o.o. Daruvar vodi brigu i obavlja pogrebne usluge na dva gradska groblja na području grada Daruvar i to groblje u Daruvaru i groblje u Donjem Daruvaru.

image  image

Gradsko groblje Daruvaru prostire se na površini od 33200 m2 od čega je preko 90% popunjeno grobovima ili zakupljenim grobnim mjestima, te ne novom dijelu koji zauzima površinu zapadno od sadašnjeg groblja prema željezničkoj pruzi odnosno potoku Dol. Navedena lokacija prostire se na površini od oko 10000 m2.

image  image

Gradsko groblje u Donjem Daruvaru prostire se na površini oko 5000 m2. Smješteno je na križanju Bjelovarske ulice i Ulice Gustava Krkleca.

"Darkom" d.o.o. Daruvar posebnu pažnju posvećuje redovnom održavanju groblja što je uz pogrebne usluge i osnovna zadaća poduzeća, a i naplaćuje održavateljima grobnih mjesta naknade za održavanje groblja.

Pod redovnim održavanjem groblja određeni su slijedeći radovi:

- Redovno košenje groblja koje se obavlja 6-8 puta godišnje (ovisno o godini i vremenskim uvjetima)

- Redovno čišćenje svih asfaltiranih staza na groblju kao i prostora ispred mrtvačnice.

- Redovno čišćenje staza od snijega u zimskim uvjetima.

- Čišćenje i nasipavanje agregatom svih tucaničkih staza na groblju barem jedanput godišnje za što se ugradi od 20-40 m3 agregata.

- Redovno orezivanje živica i ukrasnog grmlja barem 4-5 puta godišnje.

- Orezivanje nasada čempresa te ostalog drveća na groblju.

- Rušenje suhog i opasnog drveća na groblju.

- Redovno prikupljanje otpada sa cjelokupne površine groblja, ubacivanje u kontejner te odvoz i odlaganje na odlagalištu komunalnog otpada, a po potrebi se u odvoz uključi i specijalno vozilo.

- Svakodnevno čišćenje i dezinfekcija odarnica te ostalih prostorija u objektu mrtvačnica.

- Svakodnevno čišćenje i dezinfekcija sanitarnog čvora.

- Svi ostali radovi koji se povremeno pojavljuju, a koji su neophodni za funkcioniranje groblja.

Posebna pažnja posvećuje se održavanju groblja za dan svih Svetih kada se svi gore navedeni radovi maksimalno intenziviraju.

Povijest

- 1756. godine se prema nekim pretpostavkama izvršila prva sahrana te formiranje groblja u Donjem Daruvaru;

- 1780. godine vršena prva sahrana na groblju Daruvar

- 1914. godine izgrađen hram Svete velikomučenice na groblju Donji Daruvar;

- do 1966. gospodin Hemzaček je vršio ukope na groblju Daruvar

- 1966 god. osnovano komunalno poduzeće integrirano sa gradskim vodovodom te osnovan "Darkom" Daruvar koji do danas postoji i održava i vrši ukope na groblju Daruvar

Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

Lokacija

gradsko groblje Daruvar
View Larger Map
gradsko groblje Donji Daruvar
View Larger Map
Tel:    043/440-778
Fax:   043/633-420
Email: groblje@darkom-daruvar.hr
          igor.bohar@darkom-daruvar.hr
          sasa.kir@darkom-daruvar.hr

Blagajna

Radno vrijeme:    07:00 - 15:00

Tel:    043/440-765
Fax:   043/440-758
Email: info@darkom-daruvar.hr