Rukovoditelj radne jedinice
Mateja Župić, mag.geog.

 

Održavanje i čišćenje, održavanje zelenih površina u gradu Daruvaru

- Svakodnevno čišćenje grada ručno ( pražnjenje košarica za otpatke, uklanjanje oglasa i drugog)

- Strojno čišćenje prometnica, nogostupa u gradu Daruvaru motornim čistačem tip KRAMER-TERMO 616.

- Košnja trave sa uređenih i neuređenih zelenih površina u gradu Daruvaru sa sakupljanjem i odvozom na deponiju.

- Obrezivanje ukrasnih živica i grmova u Daruvaru sa sakupljanjem i odvozom.

- Obrezivanje grana sa stabala drvoreda i suhih grana stabala u gradu i parkovima

- Sadnja novih sadnica ukrasnog drveća i drugog

- Sadnja i okopavanje nasada ruža u gradu

- Grabljanje i sakupljanje lišća sa prometnih i zelenih površina u gradu i parkovima sa utovarom i odvozom na deponiju (jesensko i proljetno)

- Postavljanje i skidanje zastava za dane blagdana i prigodne manifestacije

- Dekoracija grada za državne i vjerske blagdane

- Ručno i strojno čišćenje odvodnih rigula, kolobrana od nanosa zemlje, sipine i ostalog, deponiranje na hrpe i odvoz

Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

Lokacija

upravna zgrada image
image Tel:    043/440-778
Fax:   043/633-420
Email: mateja.zupic@darkom-daruvar.hr

Blagajna

Radno vrijeme:    07:00 - 15:00

Tel:    043/440-765
Fax:   043/440-758
Email: info@darkom-daruvar.hr