Komunalne službe

Komunalne službe obavljaju slijedeće djelatnosti

 • održavanje i čišćenje, održavanje zelenih površina u gradu Daruvaru
 • gospodarenje otpadom
 • održavanje groblja
 • reciklažno dvorište
 • Zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu


  Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

  Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar ili na e-mail komunalni.redar@daruvar.hr Isto tako, prijava se može podnijeti i osobnim dolaskom u Gradsku upravu Grada Daruvara, na adresi Trg kralja Tomislava 14.

  Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada
  Gospodarenje otpadom Grad Daruvar


  Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

  Lokacija

  odlgalište komunalnog otpada "Cerik"
  View Larger Map
  Tel:    043/440-778
  Fax:   043/633-420
  Email: mateja.zupic@darkom-daruvar.hr

  Blagajna

  Radno vrijeme:    08:00 - 13:00

  Tel:    043/440-765
  Fax:   043/440-758
  Email: info@darkom-daruvar.hr