Pomoćnik direktora za financije
Gordana Jareš

Rukovoditelj KAP-a
Daniela Golem

Voditelj službe Komercijale, analize i plana
Dunja Bolanča

Glavni skladištar
Željko Supan

Referent nabave
Dražen Kadežabek

Referent plana i analize
Hana Knežević

 

Ponude slati na:

Josipa Kozarca 19
43500 Daruvar

 

Darkom distribucija plina d.o.o. Daruvar

Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe, radova i/ili usluga

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA I NJIHOVOG IZVRŠENJA

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Postupci javne i jednostavna nabava prema čl.12. st.1. ZJN (NN 120/16).

Objave u Narodnim novinama o aktualnim postupcima za nabave (uključujući i jednostavnu), te odluke o odabiru/poništenju možete pogledati na web stranici Elektroničkog pretraživača objava javne nabave. U tražilici objava u polju "Naručitelj" upišite Darkom distribucija plina d.o.o. kako biste dobili popis objavljenih postupaka i sve informacije vezane za iste.


Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

Lokacija

upravna zgrada image
Tel:    043/440-751
Fax:   043/633-420
Email:
nabava@darkom-daruvar.hr daniela.golem@darkom-daruvar.hr dunja.bolanca@darkom-daruvar.hr

Blagajna

Radno vrijeme:    07:00 - 15:00

Tel:    043/440-765
Fax:   043/440-758
Email: info@darkom-daruvar.hr