Pomoćnik direktora za financije
Gordana Jareš

Rukovoditelj KAP-a
Daniela Golem

Voditelj službe Komercijale, analize i plana
Dunja Bolanča

Glavni skladištar
Željko Supan

Referent nabave
Dražen Kadežabek

Referent plana i analize
Hana Knežević

 

Ponude slati na:

Josipa Kozarca 19
43500 Daruvar

 

Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar

Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe, radova i/ili usluga

Nacrt_dokumentacije_o_nabavi_-_Eurodiesel_BS_2018.docx

Izvjesce o provedenom savjetovanju za nabavi Eurodiesel BS 2018.pdf

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA UGOVORE SKLOPLJENE DO 31.12.2017.

III. izmjena plana nabave za 2018. godinu

II. izmjena plana nabave za 2018. godinu

I. izmjena plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

I. izmjena plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Postupci javne i jednostavna nabava prema čl.12. st.1. ZJN (NN 120/16).

Objave u Narodnim novinama o aktualnim postupcima za nabave (uključujući i jednostavnu), te odluke o odabiru/poništenju možete pogledati na web stranici Elektroničkog pretraživača objava javne nabave. U tražilici objava u polju "Naručitelj" upišite Darkom d.o.o. kako biste dobili popis objavljenih postupaka i sve informacije vezane za iste.Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

Lokacija

upravna zgrada image
Tel:    043/440-751
Fax:   043/633-420
Email:
nabava@darkom-daruvar.hr daniela.golem@darkom-daruvar.hr dunja.bolanca@darkom-daruvar.hr

Blagajna

Radno vrijeme:    07:00 - 15:00

Tel:    043/440-765
Fax:   043/440-758
Email: info@darkom-daruvar.hr