Cjenik


Vodne usluge


FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA (kn/mjesečno)

Kategorija cijene Kategorija obveznika - vodoopskrba s odvodnjom i pročišćavanjem Kategorija obveznika - vodoopskrba s odvodnjom Kategorija obveznika - vodoopskrba

Kućanstva i korisnici gradskog proračuna
(kategorija 1)

Fiksni dio osnovne cijene vodoopskrbe
12.00 kn
12.00 kn
12.00 kn
Fiksni dio osnovne cijene odvodnje
6.79 kn
6.79 kn
nema usluge
Fiksni dio osnovne cijene pročišćavanja otpadne vode
4.78 kn
nema usluge
nema usluge
Ukupni fiksni dio osnovne cijene bez PDV-a
23.57 kn
18.79 kn
12.00 kn
PDV 13%
3.06 kn
2.44 kn
1.56 kn
Sveukupno fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga
26.63 kn
21.23 kn
13.56 kn

Gospodarstvo i ostali potrošači
(kategorija 2)

Fiksni dio osnovne cijene vodoopskrbe
12.00 kn
12.00 kn
12.00 kn
Fiksni dio osnovne cijene odvodnje
6.79 kn
6.79 kn
nema usluge
Fiksni dio osnovne cijene pročišćavanja otpadne vode
4.78 kn
nema usluge
nema usluge
Ukupni fiksni dio osnovne cijene bez PDV-a
23.57 kn
18.79 kn
12.00 kn
PDV 13%
3.06 kn
2.44 kn
1.56 kn
Sveukupno fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga
26.63 kn
21.23 kn
13.56 kn

VARIJABILNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA (kn/m3)

Kategorija cijene Kategorija obveznika -vodoopskrba s odvodnjom i pročišćavanjem Kategorija obveznika -vodoopskrba s odvodnjom Kategorija obveznika -vodoopskrba

Kućanstva i korisnici gradskog proračuna
(kategorija 1)

Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe
4.27 kn
4.27 kn
4.27 kn
Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje
1.62 kn
1.62 kn
nema usluge
Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otp.voda
1.52 kn
nema usluge
nema usluge
Ukupni varijabilni dio vodnih usluga bez PDV-a
7.41 kn
5.89 kn
4.27 kn
PDV 13%
0.96 kn
0.77 kn
0.56 kn
Naknada za korištenje voda
2.85 kn
2.85 kn
2.85 kn
Naknada za zaštitu voda
0.41 kn
0.41 kn
0.41 kn
Naknada za razvoj (za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje)
(0,47+0,31)=0,78
(0,47+0,16)=0,63
0.47 kn
Sveukupno varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga
12.41 kn
10.55 kn
8.56 kn

Gospodarstvo i ostali potrošači
(kategorija 2)

Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe
8.90 kn
8.90 kn
8.90 kn
Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje *
1.62 kn
1.62 kn
nema usluge
Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otp.voda *
1.52 kn
nema usluge
nema usluge
Ukupni varijabilni dio vodnih usluga bez PDV-a
12.04 kn
10.52 kn
8.90 kn
PDV 13%
1.57 kn
1.37 kn
1.16 kn
Naknada za korištenje voda
2.85 kn
2.85 kn
2.85 kn
Naknada za zaštitu voda
0.41 kn
0.41 kn
0.41 kn
Naknada za razvoj (za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje)
(0,97+0,31)=1,28
(0,97+0,16)=1,13
0.97 kn
Sveukupno varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga
18.15 kn
16.28 kn
14.29 kn

Cijena za socijalno ugrožene građane (za 8 m3) **
(kategorija 3)

Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe
2.56 kn
2.56 kn
2.56 kn
Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje
1.62 kn
1.62 kn
nema usluge
Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otp.voda
1.52 kn
nema usluge
nema usluge
Ukupni varijabilni dio vodnih usluga bez PDV-a
5.70 kn
4.18 kn
2.56 kn
PDV 13%
0.74 kn
0.54 kn
0.33 kn
Naknada za korištenje voda
2.85 kn
2.85 kn
2.85 kn
Naknada za zaštitu voda
0.41 kn
0.41 kn
0.41 kn
Naknada za razvoj (za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje)
(0,28+0,31)=0,59
(0,28+0,16)=0,44
0.28 kn
Sveukupno varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga
10.29 kn
8.42 kn
6.43 kn

 * Tarifa vodne usluge javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (varijabilni dio) za korisnike u poslovnim prostorima koji ispuštaju svoje otpadne vode u javni sustav odvodnje i pročišćavaju se na uređaju za pročišćavanje II stupnja te sa komunalnim poduzećem su sklopili Sporazum o dopuštenim koncentracijama opasnih i drugih tvari u otpadnoj vodi koja se ispušta u javni odvodni sustav sukladno Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda grada Daruvara (Službeni glasnik grada Daruvara 10/03) i Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 97/10) plaćaju povećanu osnovnu cijenu vodne usluge javne odvodnje i pročišćavanja vode – varijabilni dio.

 ** Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrde jedinice lokalne samouprave.


Naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme

Cijene se primjenjuju na gradskom groblju Daruvar, groblju Donji Daruvar i ostalim grobljima na području Grada Daruvara.
Vrsta naknade Jedinica mjere Cijena bez PDV-a (kn) Cijena sa PDV-om (kn)
Naknada koja se plaća kod dodijele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme veličina parcele 1.2x2.5m ili 3.0m2
Groblja kojima upravlja "Darkom d.o.o. Daruvar" (na području grada)
1 gr.mj.
600,00
750,00
Groblja kojima upravljaju Mjesni odbori (na području grada)
1 gr.mj.
600,00
750,00
Godišnja grobna naknada koja se plaća za redovno održavanje groblja
Gradsko groblje u Daruvaru
1 gr.mj.
100,00
125,00
Gradsko groblje u Donjem Daruvaru
1 gr.mj.
100,00
125,00

Pogrebne i ostale usluge na Gradskom groblju Daruvar, groblju Donji Daruvar
i ostalim grobljima na području Grada Daruvara

Naziv i vrsta usluge Jedinica mjere Cijena bez PDV-a (kn) Cijena sa PDV-om (kn)
Evidencija i unos podataka u grobni očevidnik i registar umrlih osoba
slučaj
30,00
37,50
Uporaba odarnice u mrtvačnici, smještaj pokojnika prije sahrane
slučaj
100,00
125,00
Uporaba rashladnog uređaja
slučaj
120,00
150,00
Iskop grobne rake u zemlji i okviru bez ploče s naknadnim zatrpavanjem, uređenjem grobnog humka te odvoz viška zemlje za odrasle osobe
slučaj
528,00
660,00
Iskop grobne rake u zemlji i okviru bez ploče s naknadnim zatrpavanjem, uređenjem grobnog humka te odvoz viška zemlje za djecu do 10 godina
slučaj
264,00
330,00
Skidanje pokrovne ploče nad grobnim okvirom radi iskopa te naknadnim zatrpavanjem
slučaj
90,00
112,50
Otvaranje grobnice (Skidanje pokrovne ploče, krečenje, postavljanje nosača za lijes) te naknadnim zatvaranjem
slučaj
390,00
487,50
Čišćenje grobnice sa zbrinjavanjem ostataka
slučaj
432,00
540,00
Ceremonija ukopa pokojnika koji sadrži iznošenje pokojnika iz mrtvačnice, preuzimanje pokojnika sa odra, prijevoz kolicima do groba, spuštanje u grobnu jamu i postavljanje vijenaca
slučaj
390,00
487,50
Prijenos križa od mrtvačnice do groba
slučaj
110,00
137,50
Otvaranje, iskop grobnice sa čela naknadno zatvaranje, zatrpavanje
slučaj
550,00
687,50
Iskop u okviru za polaganje urne te polaganje urne i zatrpavanje
slučaj
380,00
475,00
Nošenje i spuštanje urne u grobnicu
slučaj
300,00
375,00
Otvaranje grobnice za urnu
slučaj
90,00
112,50
Prijenos pokojnika iz grobnice u grobnicu
slučaj
250,00
312,50
Zbrinjavanje posmrtnih ostataka stradalih osoba u promet, utapanje i slično
sat
84,00
105,00
Troškovi zbrinjavanja posmrtnih ostataka kod eshumacije te prijenos iz groba u grob uključivo korištenje zaštitne opreme, dezinfekcijskih sredstava (u cijenu nisu uključeni radovi i usluga sanitarne inspekscije)
slučaj
720,00
900,00
Prihvat pokojnika u mrtvačnicu ili rashladni uređaj dovezen od vanjskih prevoznika tokom radnog vremena
slučaj
100,00
125,00
Prihvat pokojnika u mrtvačnicu ili rashladni uređaj dovezen od vanjskih prevoznika van radnog vremena
slučaj
150,00
187,50
Uređenje groba nakon sahrane (40 dana ili po želji stranke) odvoz vijenaca, suhog cvijeća-buketa
slučaj
80,00
100,00
Zatvaranje i lemljenje limenog uloška s potrebnim materijalom
slučaj
140,00
175,00
Uporaba razglasa
slučaj
70,00
87,50
Oblačenje pokojnika
slučaj
200,00
250,00
Usluga iznošenja pokojnika iz kuće umrlog po posebnom zahtjevu (obračun po utrošenom vremenu)
sat
48,00
60,00
Priprema i opremanje lijesa pogrebnom opremom te pisanje teksta na križ
slučaj
80,00
100,00
Prijevoz pokojnika i pogrebne opreme pogrebnim vozilom od 30 km nadanje (70% cijene super 98)
km
4,09
5,11
Prijevoz pokojnika i pogrebne opreme pogrebnim vozilom po satu
sat
120,00
150,00
Prijevoz pokojnika i pogrebne opreme pogrebnim vozilom čekanje vozila
sat
35,00
43,75
Dezinfekcija vozila
slučaj
24,00
30,00
Cijena sata rada grobara
sat
71,50
89,38
Cijena sata rada pomoćnog radnika
sat
47,00
58,75

Jedinične cijene mijenjat će se u slijedećim slučajevima:
- jedinične cijene uvećat će se 30% u slučajevima kada se sahrana obavlja radnim danom izvan radnog vremena odnosno izvan perioda od 7 - 15 sati
- jedinične cijene uvećat će se 50% u slučajevima kada se sahrana obavlja (po posebnom zahtjevu naručitelja) u neradne dane.

CJENIK GRAĐEVINSKIH RADOVA, USLUGA GRAĐEVINSKIH STROJEVA I UREĐAJANaziv usluge Jedinica mjere Cijena bez PDV-a (kn) PDV 25% (kn) Cijena sa PDV-om (kn)
Kamion "Meredes" do 10t sat 280,00 70,00 350,00
Kamion "Meredes" do 10t km 8,56 2,14 10,70
Kamion "Man" do 10t sat 280,00 70,00 350,00
Kamion "Man" do 10t km 8,56 2,14 10,70
Selidba stroja sat 224,00 56,00 280,00
Kamion "Jumper" sat 168,00 42,00 210,00
Rovokopač "KRAMER" 616 sat 256,00 64,00 320,00
Rovokopač "JCB" 3D sat 256,00 64,00 320,00
Rovokopač "JCB" 4CX sat 320,00 80,00 400,00
KRAMER 808 bager sat 320,00 80,00 400,00
Mini bager "Neuson" sat 192,00 48,00 240,00
Mini bager "KUBOTA" manji sat 208,00 52,00 260,00
Mini bager "KUBOTA" veći sat 240,00 60,00 300,00
GREIDER sat 420,00 105,00 525,00
Buldozer "Caterpillar" sat 840,00 210,00 1.050,00
Valjak "BOMAG" sat 192,00 48,00 240,00
Traktor "FENDT" sat 168,00 42,00 210,00
Traktor "DEUTZ FAHR" sat 168,00 42,00 210,00
Malčer 160cm sat 360,00 90,00 450,00
Creina - fekalna, zapremnine 3 m3 do 5 km kom 280,00 70,00 350,00
Creina - fekalna, zapremnine 3 m3 od 5 do 15 km kom 360,00 90,00 450,00
Rezalica za asfalt met 16,00 4,00 20,00
Vibro nabijač "Wacker" sat 100,00 25,00 125,00
Čišćenje slivnika kom 200,00 50,00 250,00
Carmix m3 780,00 195,00 975,00
Carmix sat 560,00 140,00 700,00
Rad autoelektričara sat 120,00 30,00 150,00
Rad automehaničara sat 120,00 30,00 150,00
VKV/KV Zidar,tesar,keramičar sat 100,00 25,00 125,00
PKV radnik sat 80,00 20,00 100,00
NKV radnik sat 51,00 12,75 63,75
Usuga asfaltiranja po ponudi
Usluga postavljanja betonskih kocaka po ponudi
Usluga postavljanja betonskih rubnjaka po ponudi
Usluga postavljanja keramičkih pločica po ponudi
Usluga ostalih građevinskih radova po ponudi

CJENIK USLUGA AUTOSERVISANaziv usluge Jedinica mjere Cijena bez PDV-a (kn) PDV 25% (kn) Cijena sa PDV-om (kn)
Rad automehaničara sat 120,00 30,00 150,00
Rad autoelektričara sat 120,00 30,00 150,00
Optika prednjeg ovjesa sat 120,00 30,00 150,00
Balansiranje kotača 12" 13"14"15"16" C Kombi kom 24,00 6,00 30,00
Balansiranje kotača 13"14"15"16" alu kom 24,00 6,00 30,00
Balansiranje kotača 17" alu kom 28,00 7,00 35,00
Balansiranje kotača 18"19" alu kom 40,00 10,00 50,00
Demontaža kotača 12"13" 14"15"16" kom 16,00 4,00 20,00
Demontaža kotača 17"18" kom 20,00 5,00 25,00
Demont., mont., balans. i postava kotača 12"13" 14"15"16" čelik kom 36,00 9,00 45,00
Demont., mont., balans. i postava kotača 12"13" 14"15"16" C Kombi kom 40,00 10,00 50,00
Demont., mont., balans. i postava kotača 13" 14"15"16" alu kom 40,00 10,00 50,00
Demont., mont., balans. i postava kotača 17" alu kom 44,00 11,00 55,00
Demont., mont., balans. i postava kotača 18"19" alu kom 48,00 12,00 60,00
Premontaža kotača kom 8,00 2,00 10,00
Skladištenje guma (hotel za gume) kom 16,00 4,00 20,00
Sitni potrošni materijal kom 20,00 5,00 25,00
Punjenje klime sl. 260,00 65,00 325,00
Dopunjavanje klime sl. 160,00 40,00 200,00
Autodijagnostika sl. 120,00 30,00 150,00
Krpanje guma sl. 32,00 8,00 40,00

Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

Lokacija

upravna zgrada image

Osnovni podaci

Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar

Adresa: J. Kozarca 19, Daruvar
MB: 3099474
MBS: 010038177
OIB: 51300447787
Šifra djelatnosti: 3811
Žiro-računi:
  2402006-1100025195
  2340009-1100019587
  2360000-1102095157

Projekti u tijeku