Arhiva


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg praznika

(30.12.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području općine Sirač da zbog nadolazećeg praznika 1. siječnja 2020. (srijeda) Darkom neće raditi. Komunalni otpad u Siraču sakupljat će se 2. siječnja 2020. (četvrtak) tijekom cijelog dana.

Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.

Također,
obavještavamo građane da zbog nadolazećeg praznika Reciklažno dvorište i Odlagalište otpada Cerik neće raditi u srijedu 1. siječnja 2020.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira za Grad Daruvar

(30.12.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da će se u četvrtak i petak, 2. i 3. siječnja 2020. sakupljati otpadni papir u Gradu Daruvaru prema sljedećem rasporedu:
- ČETVRTAK: naselja Gornji Daruvar, Ljudevit Selo, Lipovac Majur, Donji Daruvar i Daruvar – dio naselja zapadno od željezničke pruge (osim „Livada“)
- PETAK: naselja Vrbovac, Markovac, Doljani, Daruvarski Vinogradi i Daruvar – dio naselja istočno od željezničke pruge (uključujući „Livade“ i ul. S. Radića od križanja kod Dalita u smjeru Pakraca)

Molimo da vreće s papirom iznesete prije 7 sati ujutro ispred svojih domova.
Naknadno iznesene vreće neće se pokupiti!

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest - Reciklažno dvorište i Cerik

(23.12.2019.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike da će reciklažno dvorište i odlagalište otpada Cerik 24. prosinca 2019. raditi do 13:00h.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećih blagdana

(23.12.2019.)

    Obavještavamo korisnike usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Daruvara i općine Đulovac da zbog nadolazećih blagdana Božića, 25. prosinca 2019. (srijeda) i blagdana Svetog Stjepana, 26. prosinca 2019. (četvrtak), Darkom d.o.o. Daruvar neće raditi.
Otpad će se u Gradu Daruvaru sakupljati u petak (27.12.2019.) tijekom cijelog dana, a u Općini Đulovac otpad će se sakupljati u subotu (28.12.2019.)

    Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.


Raspored odvoza komunalnog otpada za 2020. godinu

(18.12.2019.)

    Raspored odvoza komunalnog otpada za 2020. godinu za Grad Daruvar i općine Sirač, Dežanovac, Končanica i Đulovac:


Obavijest o pitkoj vodi za Općinu Sirač

(16.12.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače vodoopskrbnog sustava Općine Sirač da je voda sukladna Pravilniku o vodi za ljudsku potrošnju te je ispravna za piće.


Obavijest o odvozu plastike i papira - Dežanovac i Sirač

(16.12.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike da će se na području općina Dežanovac i Sirač sakupljati:
18. prosinca (srijeda) plastika;
19. prosinca (četvrtak) papir.

Molimo sve korisnike da žute vreće/plave kante iznesu ispred svojih domova prije 7h ujutro na dan odvoza jer se naknadno iznesene vreće/kante neće pokupiti.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o odvozu plastike i papira - Đulovac i Končanica

(16.12.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike da će se na području općina Đulovac i Končanica sakupljati:
17. prosinca (utorak) plastika;
20. prosinca (petak) papir.

Molimo sve korisnike da žute/plave vreće iznesu ispred svojih domova prije 7h ujutro na dan odvoza jer se naknadno iznesene vreće neće pokupiti.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o pitkoj vodi za Općinu Sirač

(16.12.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače vodoopskrbnog sustava Općine Sirač da voda nije za piće. Snabdijevanje pitkom vodom bit će vršeno u Siraču kod Hrvatskog doma danas 16.12.2019. u vremenu od 08:30 do 09:30h.

Potrošači se mole za razumijevanje te će biti obavještavani o svim promjenama.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(16.12.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da će danas 16.12.2019., zbog radova na sustavu javne vodoopskrbe, doći do prekida isporuke vode za vodoopskrbni sustav V. Bastaji od 08:00 do 13:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o pitkoj vodi za općine Sirač i Končanica

(13.12.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače vodoopskrbnog sustava Općine Sirač i Općine Končanica da voda nije za piće. Snabdijevanje pitkom vodom bit će vršeno u Siraču kod Hrvatskog doma danas 13.12.2019. u vremenu od 09:00 do 11:00, a u naselju Končanica kod zgrade Općine Končanica u vremenu od 09:00 do 11:00h.

Trenutačno se provode korektivne radnje. Potrošači se mole za razumijevanje te će biti obavještavani o svim promjenama.


Obavijest o pitkoj vodi za općine Sirač i Končanica

(12.12.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače vodoopskrbnog sustava Općine Sirač i Općine Končanica da voda nije za piće. Snabdijevanje pitkom vodom bit će vršeno u Siraču kod Hrvatskog doma danas 12.12.2019. u vremenu od 11:00 do 12:00, a u naselju Končanica kod zgrade Općine Končanica u vremenu od 12:30 do 13:30h.

Trenutačno se provode korektivne radnje. Potrošači se mole za razumijevanje te će biti obavještavani o svim promjenama.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(12.12.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da će danas 12.12.2019., zbog radova na sustavu javne vodoopskrbe, doći do prekida isporuke vode za vodoopskrbni sustav V. Bastaji od 08:30 do 13:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o pitkoj vodi za općine Sirač i Končanica

(11.12.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače vodoopskrbnog sustava Općine Sirač i Općine Končanica da voda nije za piće. Snabdijevanje pitkom vodom bit će vršeno u Siraču kod Hrvatskog doma danas 11.12.2019. u vremenu od 15:30 do 16:30, a u naselju Končanica kod zgrade Općine Končanica u vremenu od 15:00-16:00h.

Trenutačno se provode korektivne radnje. Potrošači se mole za razumijevanje te će biti obavještavani o svim promjenama.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira za Grad Daruvar

(04.12.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da će se u četvrtak i petak, 5. i 6. prosinca 2019. sakupljati otpadni papir u Gradu Daruvaru prema sljedećem rasporedu:
- ČETVRTAK: naselja Gornji Daruvar, Ljudevit Selo, Lipovac Majur, Donji Daruvar i Daruvar – dio naselja zapadno od željezničke pruge (osim „Livada“)
- PETAK: naselja Vrbovac, Markovac, Doljani, Daruvarski Vinogradi i Daruvar – dio naselja istočno od željezničke pruge (uključujući „Livade“ i ul. S. Radića od križanja kod Dalita u smjeru Pakraca)

Molimo da vreće s papirom iznesete prije 7 sati ujutro ispred svojih domova.
Naknadno iznesene vreće neće se pokupiti!

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju otpadne plastike za Grad Daruvar

(02.12.2019.)

    „Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da će se u utorak i srijedu, 03. i 04. prosinca 2019., sakupljati otpadna plastika u Gradu Daruvaru prema sljedećem rasporedu:
- UTORAK: naselja Gornji Daruvar, Ljudevit Selo, Lipovac Majur, Donji Daruvar i Daruvar – dio naselja zapadno od željezničke pruge (osim „Livada“)
- SRIJEDA: naselja Vrbovac, Markovac, Doljani, Daruvarski Vinogradi i Daruvar – dio naselja istočno od željezničke pruge (uključujući „Livade“ i ul. S. Radića od križanja kod Dalita u smjeru Pakraca)

Molimo da vreće s plastikom iznesete prije 7 sati ujutro ispred svojih domova.
Naknadno iznesene vreće neće se pokupiti!

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(27.11.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da će zbog popravka vodovodne cijevi danas 27.11.2019. doći do prekida isporuke vode za vodoopskrbni sustav Veliki Bastaji od 11:00 do 14:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(26.11.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da će danas, 26. studenog 2019., na području vodoopskrbnog sustava V. Bastaji (M. Bastaji, M. Maslenjača, B. Kosa) doći do povremenog prekida u opskrbi pitkom vodom zbog lociranja kvara na sustavu javne vodoopskrbe.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o odvozu plastike i papira - Dežanovac i Sirač

(18.11.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike da će se na području općina Dežanovac i Sirač sakupljati:
20. studenog (srijeda) plastika;
21. studenog (četvrtak) papir.

Molimo sve korisnike da žute vreće/plave kante iznesu ispred svojih domova prije 7h ujutro na dan odvoza jer se naknadno iznesene vreće neće pokupiti.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o odvozu plastike i papira - Đulovac i Končanica

(18.11.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike da će se na području općina Đulovac i Končanica sakupljati:
19. studenog (utorak) plastika;
22. studenog (petak) papir.

Molimo sve korisnike da žute/plave vreće iznesu ispred svojih domova prije 7h ujutro na dan odvoza jer se naknadno iznesene vreće neće pokupiti.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(08.11.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog radova na sustavu javne vodoopskrbe danas 08.11.2019. doći do prekida isporuke vode za naselje V. Bastaji od 09:00 do 12:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira za Grad Daruvar

(05.11.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da će se u četvrtak i petak, 7. i 8. studenog 2019. sakupljati otpadni papir u Gradu Daruvaru prema sljedećem rasporedu:
- ČETVRTAK: naselja Gornji Daruvar, Ljudevit Selo, Lipovac Majur, Donji Daruvar i Daruvar – dio naselja zapadno od željezničke pruge (osim „Livada“)
- PETAK: naselja Vrbovac, Markovac, Doljani, Daruvarski Vinogradi i Daruvar – dio naselja istočno od željezničke pruge (uključujući „Livade“ i ul. S. Radića od križanja kod Dalita u smjeru Pakraca)

Molimo da vreće s papirom iznesete prije 7 sati ujutro ispred svojih domova.
Naknadno iznesene vreće neće se pokupiti!

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju otpadne plastike za Grad Daruvar

(04.11.2019.)

    „Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da će se u utorak i srijedu, 05. i 06. studenog 2019., sakupljati otpadna plastika u Gradu Daruvaru prema sljedećem rasporedu:
- UTORAK: naselja Gornji Daruvar, Ljudevit Selo, Lipovac Majur, Donji Daruvar i Daruvar – dio naselja zapadno od željezničke pruge (osim „Livada“)
- SRIJEDA: naselja Vrbovac, Markovac, Doljani, Daruvarski Vinogradi i Daruvar – dio naselja istočno od željezničke pruge (uključujući „Livade“ i ul. S. Radića od križanja kod Dalita u smjeru Pakraca)

Molimo da vreće s plastikom iznesete prije 7 sati ujutro ispred svojih domova.
Naknadno iznesene vreće neće se pokupiti!

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest - Reciklažno dvorište i Cerik

(31.10.2019.)

    Darkom d.o.o. Daruvar obavještava poštovane korisnike da zbog nadolazećeg blagdana Svih svetih, Reciklažno dvorište i Odlagalište otpada Cerik neće raditi u subotu 02.11.2019.

    Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(28.10.2019.)

    Darkom d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara te u naseljima Pakrani, Borki i Bijela da zbog nadolazećeg blagdana Svih svetih, 01. studenog 2019. (petak), Darkom d.o.o. Daruvar neće raditi.
Komunalni otpad će se sakupljati u ponedjeljak, 04. studenog 2019., tijekom cijelog dana.

    Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(22.10.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da će sutra 23.10.2019., zbog radova na sustavu javne vodoopskrbe, doći do prekida isporuke vode za naselja Batinjani, Batinjska rijeka, Vukovije, Dobra Kuća od 08:00 do 13:00h.


Obavijest o odvozu plastike i papira - Dežanovac i Sirač

(18.10.2019.)

    "Darkom" d.o.o. obavještava cijenjene korisnike da će se na području općina Dežanovac i Sirač sakupljati:
23. listopada (srijeda) plastika;
24. listopada (četvrtak) papir.

Molimo sve korisnike da žute vreće/plave kante iznesu ispred svojih domova prije 7h ujutro na dan odvoza jer se naknadno iznesene vreće neće pokupiti.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o odvozu plastike i papira - Đulovac i Končanica

(18.10.2019.)

    "Darkom" d.o.o. obavještava cijenjene korisnike da će se na području općina Đulovac i Končanica sakupljati:
22. listopada (utorak) plastika;
25. listopada (petak) papir.

Molimo sve korisnike da žute/plave vreće iznesu ispred svojih domova prije 7h ujutro na dan odvoza jer se naknadno iznesene vreće neće pokupiti.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju otpadne plastike za Grad Daruvar

(07.10.2019.)

    „Darkom" d.o.o. obavještava da će se u srijedu i četvrtak, 09. i 10. listopada 2019., sakupljati otpadna plastika u Gradu Daruvaru prema sljedećem rasporedu:
- SRIJEDA: naselja Gornji Daruvar, Ljudevit Selo, Lipovac Majur, Donji Daruvar i Daruvar – dio naselja zapadno od željezničke pruge (osim „Livada“)
- ČETVRTAK: naselja Vrbovac, Markovac, Doljani, Daruvarski Vinogradi i Daruvar – dio naselja istočno od željezničke pruge (uključujući „Livade“ i ul. S. Radića od križanja kod Dalita u smjeru Pakraca)

Molimo da vreće s plastikom iznesete prije 7 sati ujutro ispred svojih domova.
Naknadno iznesene vreće neće se pokupiti!

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg državnog praznika

(07.10.2019.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada da zbog nadolazećeg državnog praznika, 08. listopada (utorak), Darkom d.o.o. Daruvar neće raditi.
Miješani komunalni otpad će se sakupljati 09.listopada 2019. (srijeda) na području općine Končanica.

    Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira za Grad Daruvar

(02.10.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da će se u četvrtak i petak, 3. i 4. listopada 2019. sakupljati otpadni papir u Gradu Daruvaru prema sljedećem rasporedu:
- ČETVRTAK: naselja Gornji Daruvar, Ljudevit Selo, Lipovac Majur, Donji Daruvar i Daruvar – dio naselja zapadno od željezničke pruge (osim „Livada“)
- PETAK: naselja Vrbovac, Markovac, Doljani, Daruvarski Vinogradi i Daruvar – dio naselja istočno od željezničke pruge (uključujući „Livade“ i ul. S. Radića od križanja kod Dalita u smjeru Pakraca)

Molimo da vreće s papirom iznesete prije 7 sati ujutro ispred svojih domova.
Naknadno iznesene vreće neće se pokupiti!

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(25.09.2019.)

    Darkom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog radova na sustavu javne vodoopskrbe danas 25.09.2019. doći do prekida isporuke vode za naselja V. Bastaji i Borova Kosa od 08:30 do 12:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o odvozu plastike i papira

(24.09.2019.)

    Darkom d.o.o. obavještava cijenjene korisnike da će se na području općina Dežanovac i Sirač sakupljati:
25. rujna (srijeda) plastika;
26. rujna (četvrtak) papir.

Molimo sve korisnike da žute vreće/plave kante iznesu ispred svojih domova prije 7h ujutro na dan odvoza jer se naknadno iznesene vreće/kante neće pokupiti.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest za vodoopskrbni sustav Sirač

(23.09.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava potrošače Sirača da su analitička izvješća vode uzete danas 23.09.2019. ujutro potvrdila da je voda sada ispravna za piće.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o odvozu plastike i papira

(23.09.2019.)

    Darkom d.o.o. obavještava cijenjene korisnike da će se na području općine Đulovac i Končanica 24. rujna 2019. (utorak) sakupljati plastika, a 27. rujna (petak) papir.

Molimo sve korisnike da žute/plave vreće iznesu ispred svojih domova prije 7h ujutro na dan odvoza jer naknadno iznesene vreće se neće pokupiti.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest za vodoopskrbni sustav Sirač

(21.09.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače vodovoda Sirač da voda nije ispravna za piće, analizom uzorka vode s lokacije Gavranović trgovina, Radićeva ulica trgovina pokraj Hrvatskog doma, utvrđena je nesukladnost.
Opskrba vodom za piće iz spremnika bit će osigurana ispred Hrvatskog doma u Siraču danas 21.9.2019.(subota) u periodu od 12-14 sati, a nastavit će se sutra(nedjelja) i u ponedjeljak u isto vrijeme.

Potrošači se mole za razumijevanje i bit će obaviješteni o svim promjenama.


Obavijest o sakupljanju glomaznog otpada

(20.09.2019.)

    Darkom d.o.o. obavještava poštovane korisnike na području Grada Daruvara da se glomazni otpad nastavlja sakupljati i sutra (subota 21.09.2019.) dok sve ne bude pokupljeno.
Molimo za razumijevanje obzirom da su predane količine otpada puno veće od prijavljenih. Upravo iz tog razloga akciju je potrebno produžiti do kraja ovog tjedna.

Zahvaljujemo svima na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju glomaznog otpada

(19.09.2019.)

    Darkom d.o.o. obavještava poštovane korisnike na području Grada Daruvara da se glomazni otpad nastavlja sakupljati i danas (četvrtak 19.09.) te u petak 20.09.2019. dok sve ne bude pokupljeno.
Molimo za razumijevanje obzirom da su predane količine otpada puno veće od prijavljenih. Upravo iz tog razloga akciju je potrebno produžiti do kraja ovog tjedna.

Zahvaljujemo svima na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(12.09.2019.)

    Darkom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog redovnog održavanja vodoopskrbnog sustava Sirač sutra 13.09.2019. doći do prekida isporuke vode za naselje Sirač u vremenu od 08:00 do 13:00h

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o sakupljanju glomaznog otpada

(11.09.2019.)

    Darkom d.o.o. obavještava poštovane korisnike da će sakupljati glomazni otpad prema sljedećem rasporedu:

16. rujna 2019. – Općina Dežanovac i Općina Končanica
17. rujna 2019. – Općina Đulovac i Općina Sirač
18. rujna 2019. – Grad Daruvar

    U višestambenim blokovima (zgradama) u gradu Daruvaru bit će postavljeni posebno označeni kontejneri za krupni otpad (u blizini eko-otoka ili postojećih kontejnera za komunalni otpad).
Molimo Vas da otpad iznesete do 7:00 ujutro na Vaš kolni ulaz u privatnom posjedu. Prijavu otpada molimo prijaviti na tel.: 440-778.
U krupni otpad NE spada građevinski otpad i električni i elektronički otpad.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(06.09.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, danas 06.09.2019., naselje M. Bastaji neće imati vode od 11:00 do 13:00 sati.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o sakupljanju otpadne plastike

(06.09.2019.)

    „Darkom" d.o.o. obavještava da će se u utorak i srijedu, 10. i 11. rujna 2019., sakupljati otpadna plastika u Gradu Daruvaru prema sljedećem rasporedu:
- UTORAK: naselja Gornji Daruvar, Ljudevit Selo, Lipovac Majur, Donji Daruvar i Daruvar – dio naselja zapadno od željezničke pruge (osim „Livada“)
- SRIJEDA: naselja Vrbovac, Markovac, Doljani, Daruvarski Vinogradi i Daruvar – dio naselja istočno od željezničke pruge (uključujući „Livade“ i ul. S. Radića od križanja kod Dalita u smjeru Pakraca)

Molimo da vreće s plastikom iznesete prije 7 sati ujutro ispred svojih domova.
Naknadno iznesene vreće neće se pokupiti!

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(05.09.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, danas 05.09.2019., naselje Đulovac neće imati vode od 09:00 do 13:00 sati.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima u Ulici Nikole Tesle u Daruvaru

(05.09.2019.)

    Dana 05.09.2019. god. Ceste d.d. Bjelovar će vršiti asfaltiranje ulice Nikole Tesle za Darkom d.o.o. Daruvar, u predviđenom vremenu od 07:30 do 15:00 sati. U navedenom vremenu bit će obustavljen sav promet u toj ulici.

Darkom d.o.o. zahvaljuje na razumijevanju!


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(04.09.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da će se u četvrtak i petak, 5. i 6. rujna 2019. sakupljati otpadni papir u gradu Daruvaru prema sljedećem rasporedu:
- ČETVRTAK: naselja Gornji Daruvar, Ljudevit Selo, Lipovac Majur, Donji Daruvar i Daruvar – dio naselja zapadno od željezničke pruge (osim „Livada“)
- PETAK: naselja Vrbovac, Markovac, Doljani, Daruvarski Vinogradi i Daruvar – dio naselja istočno od željezničke pruge (uključujući „Livade“ i ul. S. Radića od križanja kod Dalita u smjeru Pakraca)

Molimo da vreće s papirom iznesete prije 7 sati ujutro ispred svojih domova.
Naknadno iznesene vreće neće se pokupiti!

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima u Ulici Nikole Tesle u Daruvaru

(04.09.2019.)

    Dana 04.09.2019. god. Ceste d.d. Bjelovar će vršiti asfaltiranje ulice Nikole Tesle za Darkom d.o.o. Daruvar, u predviđenom vremenu od 07:30 do 17:00 sati. U navedenom vremenu bit će obustavljen sav promet u toj ulici.

Darkom d.o.o. zahvaljuje na razumijevanju!


Obavijest potrošačima grada Daruvara

(03.09.2019.)

    Obavještavamo građane (potrošače) da su analitička izvješća vode od petka 30.08.2019. potvrdila da je voda sada u svim dijelovima grada i vodoopskrbnog sustava Daruvar ispravna za piće.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.
Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.


Obavijest potrošačima grada Daruvara o nastavku opskrbe vodom za ljudsku potrošnju za ponedjeljak 02.09.2019.

(02.09.2019.)

    Opskrba pitkom vodom nastavit će se na istim lokacijama, ali u malo drugačijim terminima.
I to lokacija „Ugostiteljski objekt Daruvar“ parking, Jelačićeva ul. br. 58 od 11:15h do 13:00h, a „Darkom Daruvar“, Kozarčeva ul. br. 19 od 13:15h do 15:00h. Uputa za prokuhavanje vode i dalje važi, a rezultati analiza bit će sutra (utorak) te ćemo vas o njima obavijestiti.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.
Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.


Obavijest potrošačima grada Daruvara o nastavku opskrbe vodom tijekom vikenda

(30.08.2019.)

    Opskrba pitkom vodom nastaviti će se u istim terminima i na istim lokacijama i tijekom vikenda,31.08.2019. i 1.09.2019. Lokacija "Ugostiteljski objekt Daruvar" parking, Jelačićeva ul.br. 58 od 10h do 12h, a "Darkom Daruvar" ,Kozarčeva ul. od 12:15h do 14h. Uputa za prokuhavanje vode i dalje važi, a rezultati analiza se očekuju u ponedjeljak.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest potrošačima grada Daruvara

(30.08.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da su kontrolne analize vodovodne vode sa lokacija "Caffe bar Daruvar", Jelačićeva 58 i "Darkom Daruvar", Kozarčeva 19, pokazale da voda na tim lokacijama nije za piće, te da ju je potrebno prokuhati prije konzumiranja. Potrošači okolnog područja će biti i dodatno opskrbljeni zdravstveno ispravnom vodom putem spremnika za pitku vodu koji će se nalaziti na spomenutim lokacijama danas 30.08.2019. i to na lokaciji "Caffe bar Daruvar", parking, Jelačićeva 58, od 10h do 12h, te u dvorištu Darkoma Daruvar, Kozarčeva 19, od 12:15h do 14h, a prema potrebi i duže sve dok ne dođu uredni rezultati.
Trenutno se poduzimaju korektivne radnje, ispiranje i dezinfekcija mreže, ponavljanje uzorkovanja i analize, o čijim ćete rezultatima biti obavješteni.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(29.08.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da će danas 29.08.2019., zbog puknuća i popravka vodovodne cijevi, doći do prekida isporuke vode za naselja Batinjska rijeka, Batinjani, Vukovije, Dobra Kuća do 16:30h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o sakupljanju plastike i papira na području općina Dežanovac i Sirač

(26.08.2019.)

    "Darkom" d.o.o. obavještava cijenjene korisnike da će se na području općina Dežanovac i Sirač 28. kolovoza 2019. (srijeda) sakupljati plastika, a 29. kolovoza (četvrtak) papir.
Molimo sve korisnike da žute vreće/plave kante iznesu ispred svojih domova prije 7h ujutro na dan odvoza, jer se naknadno iznesene vreće/kante neće pokupiti!

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju plastike i papira na području općina Đulovac i Končanica

(26.08.2019.)

    "Darkom" d.o.o. obavještava cijenjene korisnike da će se na području općina Đulovac i Končanica 27. kolovoza 2019. (utorak) sakupljati plastika, a 30. kolovoza 2019. (petak) papir.
Molimo sve korisnike da žute, odnosno plave vreće iznesu ispred svojih domova prije 7h ujutro na dan odvoza. Naknadno iznesene vreće neće se pokupiti!

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(26.08.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da će danas 26.08.2019., zbog puknuća vodovodne cijevi, doći do prekida isporuke vode za ulice K. Frankopana, F. Prešerna, I. Cankara, A.G. Matoša, D. Cesarića do 11:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(14.08.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava korisnike usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Dežanovac da na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza 2019. (četvrtak), neće raditi već će se otpad sakupljati 16. kolovoza 2019. (petak).

    Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 6:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(13.08.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog radova na sustavu javne vodoopskrbe danas 13.08.2019. doći do prekida isporuke vode za Strmu ulicu, Toplički dol i Vinogradski dol do 14:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(06.08.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog popravka vodovodne cijevi, danas 06.08.2019., doći će do prekida isporuke vode za naselje Đulovac od 08:30h do 13:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(02.08.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da je zbog puknuća i popravka vodovodne cijevi 02.08.2019. od 16:30 do 20:00 sati prekinuta isporuka vode na dijelu grada Daruvara Slavik. Sve raspoložive ekipe su na terenu i otklanjaju kvar.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(02.08.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da su zbog redovnog održavanja vodoopskrbnog sustava i ispiranja vodovodne mreže moguća mjestimična lokalna zamućenja vode na području grada Daruvara.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg državnog blagdana

(01.08.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara da zbog nadolazećeg državnog blagdana Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 05. kolovoza 2019. (ponedjeljak) neće raditi te će se otpad sakupljati 6. kolovoza 2019. (utorak).

    Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 6:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira u Općini Sirač

(30.07.2019.)

    Obavještavamo mještane Općine Sirač da dana 31.07.2019. (srijeda), "Darkom" d.o.o. Daruvar odvozi otpadni papir još uvijek prema starom rasporedu te vas pozivamo da svoje plave kante za papir iznesete ispred svojih domova do 7h ujutro.

Od kolovoza 2019. odvoz papira ide prema novom rasporedu svaki mjesec!

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o novom rasporedu odvoza komunalnog otpada od 01. kolovoza 2019.

(29.07.2019.)

    Darkom d.o.o. započinje s novim rasporedom odvoza komunalnog otpada od 01.08.2019.
Miješani komunalni otpad (zelene kante) u gradu Daruvaru NEĆE SE odvoziti u četvrtak (01.08.2019.) i petak (02.08.2019.) jer je po novom rasporedu, koji ste dobili na letku uz vreće za plastiku, pražnjenje zelenih kanti za miješani komunalni otpad predviđeno danima od 06.08. do 09.08.2019. te od 19.08. do 23.08.2019. Raspored ulica po danima OSTAJE ISTI!!
Molimo korisnike s područja grada Daruvara da zelene kante NE IZNOSE u četvrtak (01.08.2019.) i petak (02.08.2019.)!

U četvrtak (01.08.2019.) i petak (02.08.2019.) na području grada Daruvara odvozi se samo papir!

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(29.07.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog popravka vodovodne cijevi danas 29.07.2019. doći do prekida isporuke vode za ulicu P. Zrinskog za kbr. 1-4 Daruvar od 08:00 do 13:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest za vodoopskrbni sustav Sirač

(26.07.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače vodoopskrbnog sustava Sirač da je prema rezultatima današnje analize dobivenim od Zavoda za javno zdravstvo, voda ispravna za piće.


Obavijest za vodoopskrbni sustav Sirač

(25.07.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače vodoopskrbnog sustava Sirač da voda nije za piće. Opskrba vodom iz spremnika bit će osigurana ispred Hrvatskog doma u Siraču danas 25.07.2019. u periodu od 17–19 sati i sutra 26.07.2019.u periodu od 9-10 sati.
Trenutačno se provode korektivne radnje. Potrošači se mole za razumijevanje i bit će obavještavani o svim promjenama.


Obavijest o odvojenom prikupljanju otpada

(19.07.2019.)

    Darkom d.o.o. započinje odvojeno prikupljanje papira i plastike 1 x mjesečno na kućnom pragu, od vrata do vrata iz svih naselja na području Vašeg Grada/Općine.
Uz ovaj letak dobit ćete besplatno paket od 6 plavih vreća za papir i 6 žutih vreća za plastiku (Grad Daruvar je već opskrbljen vrećama za papir do veljače 2020.).

Molimo Vas da vreće koristite isključivo za odlaganje papira i plastike!


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(16.07.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da će zbog radova na sustavu javne vodoopskrbe, danas 16.07.2019. u periodu od 09:00 do 12:00 sati, doći do prekida isporuke vode na dijelu ulice Josipa Jelačića (od križanja s ulicom Ljudevita Gaja do križanja s ulicom Tina Ujevića).

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(15.07.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da će zbog radova na sustavu javne vodoopskrbe, danas 15.07.2019. u periodu od 09:00 do 12:00 sati, doći do prekida isporuke vode na dijelu ulice Josipa Jelačića (od križanje s ulicom Ljudevita Gaja do križanja s ulicom Lavoslava Ružičke).

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na Gradskom groblju Daruvar

(10.07.2019.)

    Darkom d.o.o. obavještava cijenjene građane da se na Gradskom groblju Daruvar izvode radovi na izgradnji nadstrešnice ispred zgrade mrtvačnice. Naručitelj radova je Grad Daruvar, a radove izvodi tvrtka BATINJANI BETON j.d.o.o.. Završetak radova je planiran najkasnije do 01.10.2019. godine.
Molimo cijenjene korisnike za razumijevanje vezano za okolnosti oko navedenih radova na izgradnji nadstrešnice.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.
Vaš DARKOM


Obavijest o prelasku s postojeće usluge - izravno terećenje izvan SEPA sheme (trajni nalozi), na uslugu SEPA izravno terećenje

(10.07.2019.)

    Darkom d.o.o. u skladu sa Nacionalnim Planom migracija na SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (engl. Single Euro Payments Area) omogućava prelazak s postojećih izravnih terećenja (trajnih naloga) na novu uslugu SEPA izravno terećenje. Cilj inicijative SEPA-e je uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.
Više informacija možete pronaći na www.sepa.hr.
Sva postojeća izravna terećenja su nakon 03.06.2019. godine automatski prebačena na SEPA izravno terećenje.

Uslugu možete ugovoriti dolaskom u poslovnicu Darkom d.o.o., Josipa Kozarca 19, (radno vrijeme od ponedjeljaka do petka od 07:00 do 15:00 sati).


Obavijest o komunalnom otpadu

(09.07.2019.)

Poštovani,
tijekom srpnja 2019. Darkom d.o.o. Daruvar će uz komunalne račune dostaviti i Izjavu o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, a sve sukladno članku 14. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17). Uz Izjavu nalazit će se i Upute za popunjavanje.

Molimo Vas da nam u roku od 15 dana od dana zaprimanja vratite oba ovjerena primjerka priložene Izjave. U protivnom ćemo smatrati da ste suglasni s tekstom Izjave.


Obavijest o promjeni radnog vremena na Reciklažnom dvorištu

(09.07.2019.)

    Darkom d.o.o. obavještava da će Reciklažno dvorište u periodu od 09.07.2019. do 01.09.2019. promijeniti radno vrijeme.

PONEDJELJAK – PETAK 09:00 - 16:00h
SUBOTA: 09:00 – 14:00h

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(03.07.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 4. i 5. srpnja 2019. nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o eRačunu

(30.06.2019.)

    Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), od 1. srpnja 2019. godine tvrtkama Darkom d.o.o., Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Darkom distribucija plina d.o.o. više neće biti dopušteno zaprimanje računa u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-maila.
Molimo Vas da poduzmete sve potrebne aktivnosti kako bi se od 1. srpnja 2019. godine izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanjem računa.

    Za potrebe slanja i zaprimanja e-računa odabrali smo informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o. i otvorili e-mail adrese:
Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar:    e-racuni@darkom-daruvar.hr
Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar:     e-racuni-VIO@darkom-daruvar.hr
Darkom distribucija plina d.o.o. Daruvar:                 e-racuni-DDP@darkom-daruvar.hr


Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada

(26.06.2019.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada da će se zbog vremenskih uvjeta tj. visokih dnevnih temperatura, od 01.07.2019. otpad sakupljati svaki radni dan od 06:00h ujutro.
Molimo korisnike da spremnike za otpad iznesu večer prije dana redovnog odvoza.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg praznika

(19.06.2019.)

    Darkom d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Dežanovac da zbog nadolazećeg praznika 25. lipnja 2019. (utorak) neće raditi.

Komunalni otpad će se sakupljati 26. lipnja 2019. (srijeda) tijekom cijelog dana na području grada Daruvara, Lipovca i dijela općine Đulovac.

    Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.

Također,
obavještavamo građane da zbog nadolazećeg praznika Reciklažno dvorište i Odlagalište otpada Cerik neće raditi u utorak 25.06.2019.

    Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(17.06.2019.)

    Darkom d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Dežanovac da zbog nadolazećeg Blagdana 20. lipnja 2019. (četvrtak) neće raditi.

Komunalni otpad će se sakupljati 21. lipnja 2019. (petak) tijekom cijelog dana na području grada Daruvara i općine Dežanovac.

Također,
obavještavamo građane da zbog nadolazećeg blagdana Reciklažno dvorište i Odlagalište otpada Cerik neće raditi u četvrtak 20.06.2019.

    Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.


Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada u Općini Sirač

(14.06.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava mještane Općine Sirača (naselja: Pakrani, Borki, Bijela) da će se u petak 14.06.2019., zbog tehničkih problema, komunalni otpad odvoziti u poslijepodnevnim satima.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada u Općini Đulovac

(12.06.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava mještane Općine Đulovac da će se u četvrtak 13.06.2019. godine, zbog tehničkih problema, komunalni otpad odvoziti u poslijepodnevnim satima.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada u Općini Đulovac

(11.06.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava mještane Općine Đulovac da će se sutra, dana 12.06.2019., zbog tehničkih problema, komunalni otpad odvoziti u poslijepodnevnim satima.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(06.06.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 6. i 7. lipnja 2019. nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o uspostavi isporuke pitke vode na vodoopskrbnom sustavu Daruvar

(03.06.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da je kvar na transportnom cjevovodu saniran u jutarnjim satima.
Zbog dužeg vremenskog perioda punjenja vodoopskrbnog sustava očekujemo normalizaciju opskrbe pitkom vodom za korisnike u naseljima Končanica, Daruvarski Brestovac, Stražanac, Dioš, Šuplja Lipa, Batinjani, Vukovije, Dobra Kuća kao i dio ulica na području grada Daruvara Daruvarski Vinogradi, Svibanjska, Slavonska, Vrbovačka cesta, Voćarska, Slavik, u popodnevnim satima.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o prekidu isporuke plina

(03.06.2019.)

    Dana 03.06.2019.godine (ponedjeljak) bit će obustavljena opskrba prirodnim plinom u ulicama Matije Gupca i Kuhačeva u vremenu od 11.00h do 12.00h zbog radova na plinskoj mreži.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(03.06.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da je kvar na transportnom cjevovodu saniran 03.06.2019 oko 05:00h te se normalizacija opskrbe pitkom vodom očekuje do 12:00 h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(02.06.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače (02.06.2019) da je zbog puknuća i popravka glavnog dobavnog cjevovoda moguć prekid u isporuci vode za naselja Končanica, Dar. Brestovac, Stražanac, Dioš, Šuplja Lipa, Batinjani, Vukovije, Dobra Kuća kao i dio ulica na području grada Daruvara Dar. Vinogradi, Svibanjska, Slavonska, Vrbovačka cesta, Voćarska, Slavik. Sve raspoložive ekipe su na terenu i otklanjaju kvar.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira u Općini Sirač

(21.05.2019.)

    Obavještavamo mještane Općine Sirač da dana 22.05.2019. (srijeda), "Darkom" d.o.o. Daruvar odvozi otpadni papir te vas pozivamo da svoje plave kante za papir iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o izvođenju strojarskih radova na plinovodu DN150 Dobrovac-Omanovac-Daruvar

(20.05.2019.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike da će Plinacro, sukladno planu redovnog održavanja i razvoja objekata transportnog sustava, dana 28.05.2019. godine od 06:00h do 24:00h obaviti strojarske radove na plinovodu DN150 Dobrovac - Omanovac – Daruvar.
U navedenome vremenu obustavit će se isporuka plina korisnicima preko sljedećih priključaka:

    Doljani - 3 bar – Doljani
    Sirač - 3 bar – Sirač

Obavijest o vodoopskrbnom sustavu

(13.05.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da s obzirom na velike količine oborina, moguća su mjestimična lokalna zamućenja u vodoopskrbnom sustavu. Sustav je pod stalnim nadzorom. U slučaju pojave zamućenja molimo Vas da obavijestite tehničke službe Darkom Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. radi obavljanja korektivnih radnji.
Nadalje ćemo Vas informirati o svim promjenama.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(10.05.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog radova na sustavu javne vodoopskrbe danas 10.05.2019 doći do prekida isporuke vode za naselja Batinjani, Vukovije i Dobra Kuća 08:00h do 13:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(09.05.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog radova na sustavu javne vodoopskrbe danas 09.05.2019 doći do prekida isporuke vode za naselja Đulovac i Katinac od 11:00h do 13:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(07.05.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 9. i 10. svibnja 2019. nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radnom vremenu u utorak 07.05.2019.

(06.05.2019.)

    Dana 07.05.2019. (utorak) blagajna i računovodstveno-financijska služba radit će do 14 sati.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg praznika

(30.04.2019.)

    Darkom d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Đulovac da zbog nadolazećeg Praznika rada 1. svibnja 2019. (srijeda) neće raditi.

Komunalni otpad će se sakupljati 02. svibnja 2019. (četvrtak) tijekom cijelog dana na području grada Daruvara i općine Đulovac.

    Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.


Obavijest o radu Reciklažnog dvorišta i Odlagališta otpada Cerik

(18.04.2019.)

    Darkom d.o.o. Daruvar obavještava da zbog nadolazećih blagdana Reciklažno dvorište i Odlagalište otpada Cerik neće raditi u subotu 20.04.2019.

    Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(15.04.2019.)

    Darkom d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Končanica da zbog nadolazećeg blagdana Uskrsnog ponedjeljka, 22. travnja 2019. neće raditi, već će se sav komunalni otpad sakupljati u utorak 23. travnja 2019.

    Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.


Obavijest o vodoopskrbnom sustavu

(11.04.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da s obzirom na velike količine oborina protekle noći moguća je pojava povećane mutnoće vode u pojedinim dijelovima sustava javne vodoopskrbe na području grada Daruvara i Općine Sirač. Ukoliko istu primijetite molimo Vas da obavijestite Darkom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. da bi se izvele korektivne radnje ispiranja vodoopskrbe mreže.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o prekidu isporuke plina

(09.04.2019.)

    Darkom d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene potrošače da će dana 09.04.2019. (utorak), zbog radova na plinskoj mreži, biti obustavljena opskrba plinom u ulici J.Jelačića, od Gajeve do Mažuranićeve u vremenu od 08.30h do 10.30h.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(08.04.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog radova na sustavu javne vodoopskrbe, danas 08.04.2019. (ponedjeljak), naselja D. Vrijeska, M. Maslenjača i Borova Kosa neće imati vodu do 13:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(03.04.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 4. i 5. travnja 2019. nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o prekidu isporuke plina

(27.03.2019.)

    Darkom d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene potrošače da će dana 27.03.2019. (srijeda), zbog radova na plinskoj mreži, biti obustavljena opskrba plinom u ulicama: P. Svačića, J. Jelačića, S. Radića i P. Preradovića u vremenu od 11.30h do 13.00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira u Općini Sirač

(25.03.2019.)

    Obavještavamo mještane Općine Sirač da dana 27.03.2019. (srijeda), "Darkom" d.o.o. Daruvar odvozi otpadni papir te vas pozivamo da svoje plave kante za papir iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Projekt odvojenog skupljanja papira

(20.03.2019.)

    U suradnji s Gradom Daruvarom, nastavljamo projekt odvojenog skupljanja papira iz kućanstava na području cijelog grada i prigradskih naselja te vam se zahvaljujemo na dosadašnjem sudjelovanju u ovom projektu.

Kako se uključiti u projekt skupljanja papira?

Svako kućanstvo dobit će paket od 10 plavih vreća na kućnu adresu. Iste se koriste za skupljanje otpadnog papira za svaki mjesec. Vreće za papir iznesite ispred svojih domova u dane skupljanja do 7:00h ujutro, neovisno o vremenskim uvjetima.
Molimo vas da ih koristite isključivo za skupljanje papira i kartona, a ukoliko ga imate više, odložite u kartonsku kutiju.

Zahvaljujemo vam na dosadašnjem sudjelovanju te vas pozivamo da i dalje savjesno sudjelujete u odvajanju otpada na dobrobit nas i naše djece.


Obavijest o prekidu isporuke plina

(11.03.2019.)

    Darkom d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog sanacije ulične plinske mreže u Daruvarskim Vinogradima, danas 11.03.2019. u periodu od 9.00 - 10.30h ostat će bez plina ulica Daruvarski Vinogradi od kućnog broja 14 i Mlinska ulica.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o prekidu isporuke plina

(08.03.2019.)

    Darkom d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog hitne intervencije, sanacije ulične plinske mreže u Daruvarskim Vinogradima, danas 08.03.2019. u periodu od 11.00 - 12.30h ostat će bez plina ulica Daruvarski Vinogradi od kućnog broja 14 i Mlinska ulica.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Zašto odvajamo biootpad u kućanstvima i stanovima?
Za ljepši Daruvar

(07.03.2019.)

    Komunalno društvo Darkom Daruvar, s tvrtkom SLK Projekt i tvrtkom ConsultAre provodi pilot projekt odvojenog sakupljanja biootpada u kućanstvima i stanovima u ulici 52. samostalnog bataljuna u trajanju od tri mjeseca s tendencijom realizacije odvojenog sakupljanja biootpada na cijelom području Grada Daruvara.


Glavni cilj ovog projekta je potaknuti građane na odvojeno prikupljanje otpada, razviti njihovu ekološku svijest te na taj način doprinijeti očuvanju okoliša i zdravlja ljudi.


Obavijest o označavanju (čipiranju) zelenih spremnika za miješani komunalni otpad

(07.03.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava mještane općine Končanica da započinje sa čipiranjem zelenih spremnika.

RASPORED:
- Ponedjeljak (11.03.2019.) - Končanica
- Utorak (12.03.2019.)- Daruvarski Brestovac.

Da je spremnik čipiran vidljivo je prema novoj naljepnici na spremniku. Spremnici koji se ne stignu čipirati, nastavit će se ponovno u tjednu idućeg odvoza na području općine Končanica i tako dok se svi spremnici ne čipiraju.

Molimo korisnike da spremnike ostavljaju do kraja radnog dana (do 15h) na mjestu dostupnom našim djelatnicima.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta (kiša) čipiranje se odgađa do prvog sljedećeg odvoza (25 - 26.03.2019)

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji!


Obavijest o prekidu isporuke plina

(06.03.2019.)

    Obavještavamo cijenjenje potrošače da zbog sanacije ulične plinske mreže u Masarykovoj ulici, danas 06.03.2019. u periodu od 11-13 sati neće biti plina u sljedećim ulicama:
 - Mažuranićeva ulica od Jelačićeve do Masarykove
 - Gajeva ulica od Jelačićeve do Gundulićeve
 - Dio Masarykove ulice od Mažuranićeve do Crkve Presvetog Trojstva.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(05.03.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 7. i 8. ožujka 2019. nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(25.02.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog popravaka vodovodne cijevi, danas 25.02.2019., naselja Končanica, Dioš, Šuplja Lipa, Dar. Brestovac, Stražanac neće imati vodu od 08:00h do 12:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o označavanju (čipiranju) zelenih spremnika za miješani komunalni otpad

(11.02.2019.)

    Poštovani korisnici, ovim putem Vas obavještavamo da sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017) Darkom d.o.o. započinje sa uspostavom digitalnog sustava Evidencije o preuzetom komunalnom otpadu.

Slijedom navedenog, tijekom veljače, ožujka i travnja 2019. Darkom-ovi djelatnici vršit će čipiranje zelenih spremnika za odvoz miješanog komunalnog otpada na području Grada Daruvara te općina Dežanovac, Đulovac, Sirač i Končanica. Postupak čipiranja je besplatan za sve korisnike.

Sa čipiranjem zelenih spremnika započet će se u ponedjeljak 11. veljače 2019. godine na području Grada Daruvara.

Raspored čipiranja isti je kao i raspored odvoza komunalnog otpada po pojedinim ulicama i tako iz tjedna u tjedan dok svi spremnici ne budu čipirani. Da je spremnik čipiran vidljivo je prema novoj naljepnici na spremniku.

Molimo korisnike da spremnike ostavljaju do kraja dana na mjestu dostupnom našim djelatnicima.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji!


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(06.02.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 7. i 8. veljače 2019. nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira u Općini Sirač

(28.01.2019.)

    Obavještavamo mještane Općine Sirač da dana 30.01.2019. (srijeda), "Darkom" d.o.o. Daruvar odvozi otpadni papir te vas pozivamo da svoje plave kante za papir iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o odvozu komunalnog otpada

(24.01.2019.)

    Darkom d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge sakupljanja komunalnog otpada da zbog loših vremenskih uvjeta postoji mogućnost da u pojedinim nepristupačnim ulicama neće biti pokupljen otpad zbog snijega na cestama.
Isti taj komunalni otpad odvozit će se sljedeći put kada je redovan raspored odvoza.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na plinskoj mreži

(21.01.2019.)

    Dana 22.01.2019. (utorak) zbog izvanredne sanacije ulične plinske mreže bit će obustavljena opskrba plinom od 08:00h do 15:00h u Kranjčevićevoj ulici i dio ulice Stjepana Radića od kućnog broja 54 do 64.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(09.01.2019.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog radova na sustavu javne vodoopskrbe, danas 09.01.2019 ulica Antuna Mihanovića i dio trga F. Tuđmana neće imati vodu od 08:30h do 11:30h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o odvozu i zbrinjavanju božićnih drvca

(04.01.2019.)

    Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar obavještava poštovane korisnike da će se od idućeg tjedna (7.1.2019.) odvoz i zbrinjavanje božićnih drvca vršiti istovremeno uz prikupljanje miješanog komunalnog otpada.
Kao i prethodnih godina, korisnici mogu uz svoju kantu za otpad odložiti drvce koje će djelatnici odvesti. Druga opcija je vlastiti odvoz drvca na odlagalište, bez naknade za zbrinjavanje.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(02.01.2019.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 3. i 4. siječnja 2019. nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog blagdana Nove godine

(31.12.2018.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Končanica da zbog nadolazećeg blagdana Nove godine, 01. siječnja 2019., (utorak) Darkom d.o.o. Daruvar neće raditi.
Komunalni otpad će se sakupljati 02. siječnja 2019. (srijeda) tijekom cijelog dana na području grada Daruvara, općine Končanica i redovno općina Sirač.

    Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.


Blagdanska čestitka

Dragi korisnici i poslovni partneri,
povodom nadolazećih blagdana, želimo Vam da ih provedete u radosti i miru, te da Vam Nova 2019. godina donese puno lijepih poslovnih i osobnih trenutaka.
Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam dosada ukazali, te se nadamo još uspješnijoj suradnji u Novoj 2019. godini vaš Darkom Vodoopskrba i Odvodnja d.o.o., Darkom Distribucija Plina d.o.o i Darkom d.o.o.


Obavijest o raspisanom natječaju za izbor i imenovanje ČLANA UPRAVE DRUŠTVA

(21.12.2018.)

    Sukladno odluci Skupštini Društva Darkom d.o.o. raspisan je natječaj o izboru i imenovanju ČLANA UPRAVE DRUŠTVAObavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećih blagdana

(19.12.2018.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Đulovac da zbog nadolazećih blagdana Božića, 25. prosinca 2018. (utorak) i blagdana Svetog Stjepana, 26. prosinca 2018. (srijeda), Darkom d.o.o. Daruvar neće raditi.

Otpad će biti sakupljan prema slijedećem rasporedu tijekom cijelog dana:

    1. ZA GRAD DARUVAR
Četvrtak, 27. prosinca 2018., odrada utorka i srijede
Petak, 28. prosinca 2018., odrada četvrtka, odvoz prema redovnom rasporedu za petak
    1. ZA OPĆINU ĐULOVAC
Četvrtak, 27. prosinca 2018., odrada srijede, odvoz prema redovnom rasporedu za četvrtak

    Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(07.12.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog radova na sustavu javne vodoopskrbe, danas 07.12.2018. naselja Đulovac i Katinac neće imati vodu do 13:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na plinskoj mreži

(05.12.2018.)

    Darkom d.o.o. Daruvar obavještava poštovane građane da će 06.12.2018. (četvrtak) zbog sanacije plinske mreže biti obustavljena opskrba plinom od 10.00h do 13.00h u ulici A.M. Reljkovića.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(05.12.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog radova na sustavu javne vodoopskrbe, danas 05.12.2018. naselja M. Maslenjača, D. Vrijeska i Borova Kosa neće imati vodu do 13:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(03.12.2018.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 6. i 7. prosinca 2018. nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(23.11.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog popravka vodovodne cijevi danas 23.11.2018. dio ulica Gundulićeva, Ružičkova, Mažuranićeva, Nazorova, Gajeve neće imati vodu do 13:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira u Općini Sirač

(21.11.2018.)

    Obavještavamo mještane Općine Sirač da dana 21.11.2018. (srijeda), poslije 12h, "Darkom" d.o.o. Daruvar odvozi otpadni papir te vas pozivamo da svoje plave kante za papir iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(07.11.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog redovnog održavanja sustava javne vodoopskrbe sutra 08.11.2018. naselje Sirač neće imati vodu od 08:00 do 14:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(06.11.2018.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 8. i 9. studenog 2018. nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na plinskoj mreži

(30.10.2018.)

    Darkom d.o.o. Daruvar obavještava poštovane građane da će zbog radova na sanaciji ulične plinske mreže u ulici Hrvatskih Branitelja sutra 31.10.2018. u periodu od 8:00 do 15:00, bez plina ostati Radićeva ulica od kućnog broja 117-123, Vrlika, ulica Hrvatskih Branitelja te Dabrovac.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika radovi se odgađaju.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(30.10.2018.)

    Darkom d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara, općine Sirač i općine Đulovac da će se zbog nadolazećeg blagdana Svih svetih, 01. studenog 2018., komunalni otpad sakupljati u petak, 02. studenog 2018., tijekom cijelog dana.

    Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(24.10.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog popravka vodovodne cijevi danas 24.10.2018. naselje Borova Kosa neće imati vodu od 08:00 do 12:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg državnog praznika

(05.10.2018.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada da zbog nadolazećeg državnog praznika, 08. listopada (ponedjeljak), Darkom d.o.o. Daruvar neće raditi.

Komunalni otpad će se sakupljati 09. listopada 2018. (utorak) tijekom cijelog dana na području grada Daruvara i općine Končanica.

    Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(05.10.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog radova na sustavu javne vodoopskrbe dana 09.10.2018. Frankopanska ulica u Siraču neće imati vodu od 07:00 do 15:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(02.10.2018.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 4. i 5. listopada 2018. nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(28.09.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog radova na sustavu javne vodoopskrbe danas 28.09.2018. naselje Đulovac i Katinac neće imati vodu od 09:00 do 13:00 sati.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na plinskoj mreži

(27.09.2018.)

    Obavještavamo poštovane građane da danas, dana 27.09.2018. (četvrtak), zbog radova na plinskoj mreži, bit će obustavljena opskrba plinom od 11:00h do 14:00h u ulicama: Zrinska (zgrade) te Radićeva (od Dalita do Preradovićeve).

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na plinskoj mreži

(26.09.2018.)

    Obavještavamo poštovane građane da danas, dana 26.09.2018. (srijeda), zbog radova na plinskoj mreži, bit će obustavljena opskrba plinom od 11:00h do 14:00h u ulicama: Zrinska (zgrade) te Radićeva (od Dalita do Preradovićeve).

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(25.09.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog popravka vodovodne cijevi danas 25.09.2018. naselje Ljudevit Selo neće imati vodu do 12:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(24.09.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obaviještava cijenjene potrošače da zbog puknuća i popravka vodovodne cijevi danas 24.09.2018. naselje Ljudevit Selo neće imati vodu do 20:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira u Općini Sirač

(24.09.2018.)

    Obavještavamo mještane Općine Sirač da dana 26.09.2018. (srijeda), poslije 12h, "Darkom" d.o.o. Daruvar odvozi otpadni papir te vas pozivamo da svoje plave kante za papir iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(21.09.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog popravka vodovodne cijevi danas 21.09.2018. naselja Batinjani, Dobra Kuća i Vukovije neće imati vodu do 13:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(19.09.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog radova na sustavu javne vodoopskrbe danas 19.09.2018 dio ulica J. Jelačića, I. Mažuranića i P. Preradovića neće imati vodu do 12:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(17.09.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog puknuća i popravka vodovodne cijevi danas 17.09.2018. ulice I. Gundulića, F. Kuhača, Masarykova, L. Ružičke, T. Ujevića neće imati vodu do 14:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na plinskoj mreži

(17.09.2018.)

    Dana 17.09.2018. (ponedjeljak) zbog radova na sanaciji ulične plinske mreže u ulici Josipa Jelačića na potezu od Svačićeve do Gajeve bit će obustavljena opskrba plinom za ulice: Jelačićeva, Svačićeva, Trg kralja P. Krešimira u periodu od 8.00h do 16.00h.
U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(13.09.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog popravka vodovodne cijevi danas 13.09.2018. dio naselja Veliki Bastaji i Borova Kosa neće imati vodu do 14:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(06.09.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog popravka vodovodne cijevi danas 06.09.2018. dio ulice S. Radića od Vrlike prema Doljanima i Dabrovac neće imati vodu od 08:00h do 14:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(06.09.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog popravka vodovodne cijevi u ulici Ante Starčevića danas 06.09.2018. naselja Đulovac i Katinac neće imati vodu od 08:00h do 14:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(05.09.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog popravka vodovodne cijevi danas 05.09.2018. naselja Veliki Bastaji i Borova Kosa neće imati vodu od 08:00h do 13:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(04.09.2018.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 6. i 7. rujna 2018. nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

(31.08.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog popravka vodovodne cijevi danas 31.08.2018. naselja Veliki Bastaji i Borova Kosa neće imati vodu od 11:00h do 14:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na plinskoj mreži

(30.08.2018.)

    Darkom distribucija plina d.o.o. obavještava poštovane građane da će danas 30.08.2018. zbog radova na plinskoj mreži u ulici Podborje u vremenu od 7:00 do 10:00 sati biti obustavljena isporuka prirodnog plina u ulicama: Strma, Toplički dol i Vinogradski dol.

Molimo građane za razumijevanje.


Obavijest o radovima na vodovodnoj mreži

(29.08.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog popravka vodovodne cijevi danas 29.08.2018. naselja Borova Kosa i Donja Vrijeska neće imati vodu do 14:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na vodovodnoj mreži

(27.08.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog popravak vodovodne cijevi danas 27.08.2018. naselja Končanica, Daruvarski Brestovac, Dioš, Šuplja Lipa neće imati vodu do 12:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na plinskoj mreži
(ulica Josipa Jelačića)

(24.08.2018.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene građane da u ponedjeljak 27.08.2018. započinjemo radove na sanaciji ulične plinske mreže u ulici Josipa Jelačića, na dionici od Svačićeve do Gajeve, tako da će navedena prometnica biti zatvorena za sav promet.

Molimo sve građane da ne parkiraju svoja vozila na toj dionici.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


AKCIJA SAKUPLJANJA GLOMAZNOG OTPADA!

(21.08.2018.)

    Poštovani korisnici od 17. do 19. rujna 2018. godine sakupljat će se i odvoziti glomazni otpad.
- 17. rujna 2018. – Općina Dežanovac i Općina Končanica
- 18. rujna 2018. – Općina Đulovac i Općina Sirač
- 19. rujna 2018. – Grad Daruvar

U više stambenim blokovima (zgradama) bit će postavljeni posebno označeni kontejneri za krupni otpad (u blizini eko-otoka ili postojećih kontejnera za komunalni otpad).

Molimo Vas da otpad iznesete do 7:00 ujutro na Vaš kolni ulaz u privatnom posjedu.

Prijavu otpada, molimo Vas, obavezno prijaviti na tel.: 043 440-768.

U krupni otpad NE spada građevinski otpad i EE otpad.*

* Besplatni odvoz električnog i elektroničkog otpada možete naručiti na telefon 0800 444 110 – Flor

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom zabranjeno je odlaganje krupnog otpada na javnu površinu pa Vas molimo da poštujete navedene upute.


Obavijest o radovima na sustavu javne vodoopskrbe
(Ljudevit Selo i Lipovac Majur)

(21.08.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog radova na produžetku sustava javne vodoopskrbe za Lipovac Majur danas 21.08. doći će do prekida isporuke vode u vremenu od 8:00h do 15:00 h za naselje Ljudevit Selo.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na plinskoj mreži
(Ljudevit Selo i Lipovac Majur)

(21.08.2018.)

    Poštovani korisnici, radimo na izradi nove ulične plinske mreže u naselju Ljudevit Selo i Lipovac Majur, dana 21.08.2018. godine ista će biti priključena na postojeći plinoopskrbni sustav u naselju Ljudevit Selo. Zbog navedenih radova smo prekinuli snabdijevanje opskrbe prirodnim plinom u spomenutom naselju kako bi se plin potrošio, a predviđamo da će se potrošiti do sutra ujutro. U slučaju prijevremenog nestanka plina do jutarnjih sati, molimo građane za razumijevanje. Redovna opskrba plinom ponovno će biti uspostavljena sutra, 21.08.2018. najkasnije do 10 sati ujutro.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećih državnih praznika

(13.08.2018.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Sirač da na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza 2018. (srijeda), neće raditi te će se sav otpad sakupljati 16. kolovoza 2018. (četvrtak), tijekom cijelog dana.

    Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.


Obavijest o radovima na vodovodnoj mreži

(08.08.2018.)

    Darkom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog puknuća i popravka vodovodne cijevi danas 08.08.2018. ulica Vrlika i dio ulice S. Radića od Kranjčevićeve neće imati vodu do 14 sati.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na vodovodnoj mreži

(07.08.2018.)

    Darkom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog popravka vodovodne cijevi danas 07.08.2018. neće biti vode u ulici Vrlika i dijelu ulice S. Radića od Kranjčevićeve do 15 sati.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o radovima na plinskoj mreži

(07.08.2018.)

    Zbog radova na plinskoj mreži biti će obustavljena opskrba plinom od 8.00h do 11.00h u ulicama:
Drage Biželja i Gustava Krkleca.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o privremenoj obustavi isporuke vode

(03.08.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da zbog popravka vodovodne cijevi, danas 03.08.2018., naselje Slavik neće imati vodu do 15:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(31.07.2018.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 2. i 3. kolovoza 2018. nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

(31.07.2018.)

Naručitelj, Darkom d.o.o. Daruvar planira pokrenuti postupak javne nabave za DIZELSKO GORIVO EURODIESEL BS.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj dana 31. srpnja 2018. godine stavlja na Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt Dokumentacije o nabavi.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove Dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja Nacrt_dokumentacije_o_nabavi_-_Eurodiesel_BS_2018.docx. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na Dokumentaciju o nabavi dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: dunja.bolanca@darkom-daruvar.hr.

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove Dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata izraditi Izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama Javna nabava Darkom d.o.o Daruvar.


Obavijest o privremenom prekidu radova u Mažuranićevoj ulici

(17.07.2018.)

    Dana 17.07.2018. (utorak), zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i natopljenosti tla, privremeno su obustavljeni radovi na plinskoj mreži te radovi na nogostupu i parkiralištu u Mažuranićevoj ulici.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira u Općini Sirač

(16.07.2018.)

    Obavještavamo mještane Općine Sirač da dana 18.07.2018. (srijeda), poslije 12h, "Darkom" d.o.o. Daruvar odvozi otpadni papir te vas pozivamo da svoje plave kante za papir iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o vodi za ljudsku potrošnju

(13.07.2018.)

    Službena analiza potvrdila je ispravnost vode za ljudsku potrošnju za vodoopskrbni sustav Sirač. Voda je sada sukladna Pravilniku o ljudskoj potrošnji i može se koristiti za piće.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o privremenoj obustavi isporuke vode

(07.07.2018.)

    Darkom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da voda na vodoopskrbnom sustavu naselja Sirač nije sukladna Pravilniku o ljudskoj potrošnji i nije za piće.

Narednih dana vršit će se korektivne radnje. Dostava pitke vode za danas 07.07. biti će vršena ispred vatrogasnog doma Sirač u periodu od 11-13h. Sutra i prekosutra dostava će biti vršena u periodu od 10-12 h na istom mjestu u Siraču.

Sve daljnje informacije biti će objavljenje putem sredstava informiranja.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(03.07.2018.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 5. i 6. srpnja 2018. nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećih državnih praznika (22.06. i 25.06.2018.)

(19.06.2018.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Dežanovac da zbog nadolazećih državnih praznika, 22. lipnja 2018. (petak) i 25. lipnja 2018. (ponedjeljak), Darkom d.o.o. Daruvar neće raditi.
Otpad će biti sakupljan prema sljedećem rasporedu tijekom cijelog dana:

    1. ZA GRAD DARUVAR
- utorak, 26. lipnja 2018., odrada petka, ponedjeljka i odvoz utorka prema redovnom rasporedu;
- srijeda, 27. lipnja 2018., odrada utorka (Lipovac Majur, Ljudevit Selo) te odvoz otpada prema redovnom rasporedu za srijedu.

    2. ZA OPĆINU DEŽANOVAC - utorak, 26. lipnja 2018.

    Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.


Obavijest o privremenoj obustavi isporuke vode

(08.06.2018.)

    Darkom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava poštovane potrošače da danas, dana 08.06.2018. od 8:00 do 10:00 sati naselja Batinjani, Vukovije i Dobra Kuća neće imati vode zbog radova na vodoopskrbnoj mreži.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o privremenoj obustavi isporuke vode

(06.06.2018.)

    Darkom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava poštovane građane da danas, dana 06.06.2018. do 12 sati neće biti vode u ulici D. Cesarića, F. Prešerna i I. Cankara zbog radova na vodoopskrbnoj mreži.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(05.06.2018.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 7. i 8. lipnja 2018. nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o vodi za ljudsku potrošnju

(01.06.2018.)

    Analize Zavoda za javno zdravstvo potvrdile ispravnost vode za piće na području Daruvara, Sirača i Končanice.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(30.05.2018.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Đulovac da zbog nadolazećeg blagdana Tijelova, 31. svibnja 2018. (četvrtak), Darkom d.o.o. neće raditi.
Komunalni otpad će se sakupljati 01. lipnja 2018. (petak) tijekom cijelog dana na području grada Daruvara i općine Đulovac.
Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.


Obavijest o vodi za ljudsku potrošnju

(28.05.2018.)

    Poštovani korisnici,
    Tijekom prošlog vikenda intenzivni i obilni pljuskovi na području uzvodno od vodozahvata, udaljenog 18 km od grada Daruvara, uzrokovali su vrlo mutnu sirovu vodu koju nismo bili u mogućnosti izbistriti do mjere određene za pitku vodu.
Provodili smo aktivnosti ispiranja vodoopskrbnog sustava u svrhu uklanjanja uzroka neispravnosti odnosno povećane mutnoće i pratili kvalitetu pitke vode periodičnim analizama uzoraka na području Daruvara i Sirača.
Rezultati zadnje analize su pokazali da je voda iz vodoopskrbnog sustava Daruvar sukladna prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017), odnosno da je parametar mutnoće unutar propisane MDK vrijednosti.
Ovim putem obavještavamo korisnike u Daruvaru, Siraču i Konćanici da ćemo, zbog dužine distributivnog sustava javne vodoopskrbe, zaostalih dionica i područja na kojima postoji mogućnost povećanja mutnoće vode (rubni dijelovi područja vodoopskrbe), internih vodovodnih instalacija (javne ustanove, stambeni blokovi i dr.), nastaviti s ispiranjem vodoopskrbnog sustava u narednim danima, te da zbog toga može doći do pada pritiska u vodovodnim instalacijama, kraćeg prekida vodoopskrbe na manjim područjima ili pojedinim ulicama te lokaliziranog zamućenja vode iz slavina.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.
Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.


Obavijest o vodi za ljudsku potrošnju

(27.05.2018.)

    Poštovani korisnici,
    Tijekom dana 26.05.2018. godine nastavilo se s obavljanjem korektivnih radnji radi uklanjanja uzroka nesukladnosti odnosno povećane vrijednosti parametra mutnoće uz praćenje rezultata metodama analize navedenih radnji. Rezultati zadnje analize su pokazali da je voda iz vodoopskrbnog sustava Daruvar sukladna prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017) odnosno da je parametar mutnoće unutar MDK vrijednosti.
Nadalje ovim putem vam, poštovani korisnici, skrećemo pozornost da ćemo nastaviti s provođenje ispiranje vodoopskrbnog sustava.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.
Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.


Obavijest o vodi za ljudsku potrošnju

(25.05.2018.)

    Poštovani korisnici,
    nakon obavljenih dnevnih analiza ustanovljeno je da voda iz vodoopskrbnog sustava Daruvar nije sukladna prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017) odnosno da ima odstupanje od MDK vrijednosti na parametar mutnoće.
    Nadalje ovim putem Vas obavještavamo da smo u postupku provođenja korektivnih radnji radi uklanjanja uzroka neispravnosti odnosno povećane vrijednosti parametra mutnoće. O tijeku aktivnosti i rezultatima odnosno kvaliteti vode obavještavati ćemo vas i dalje putem službenih Internet stranica i medija oglašavanja.

Molimo za razumijevanje.
Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.


Obavijest o pitkoj vodi

(25.05.2018.)

    Obavještavamo cijenjene potrošače da zbog ispiranja mreže na vodoopskrbnom sustavu Daruvar, može doći do lokalnog zamućenja vode za piće.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada u Općini Dežanovac

(25.05.2018.)

    Obavještavamo mještane Općine Dežanovac da će se danas, dana 25.05.2018., zbog tehničkih problema komunalni otpad odvoziti u poslijepodnevnim satima.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira u Općini Sirač

(21.05.2018.)

    Obavještavamo mještane Općine Sirač da dana 23.05.2018. (srijeda), poslije 12h, "Darkom" d.o.o. Daruvar odvozi otpadni papir te vas pozivamo da svoje plave kante za papir iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Projekt odvojenog skupljanja papira

(18.05.2018.)

    U suradnji s Gradom Daruvarom, nastavljamo projekt odvojenog skupljanja papira iz kućanstava na području cijelog grada i prigradskih naselja te vam se zahvaljujemo na dosadašnjem sudjelovanju u ovom projektu.

Kako se uključiti u projekt skupljanja papira?

Svako kućanstvo dobit će paket od 10 plavih vreća na kućnu adresu. Iste se koriste za skupljanje otpadnog papira za svaki mjesec. Vreće za papir iznesite ispred svojih domova u dane skupljanja do 7:00h ujutro, neovisno o vremenskim uvjetima.
Molimo vas da ih koristite isključivo za skupljanje papira i kartona, a ukoliko ga imate više, odložite u kartonsku kutiju.

Zahvaljujemo vam na dosadašnjem sudjelovanju te vas pozivamo da i dalje savjesno sudjelujete u odvajanju otpada na dobrobit nas i naše djece.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg praznika

(11.08.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Končanica da na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza 2017. (utorak), neće raditi te će se sav otpad sakupljati 16. kolovoza 2017. (srijeda), tijekom cijelog dana.

Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan skupljanja otpada.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(02.05.2018.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 3. i 4. svibnja 2018. nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg praznika

(27.04.2018.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Đulovac da zbog nadolazećeg Praznika rada 1. svibnja 2018.(utorak) Darkom d.o.o. neće raditi.
    Komunalni otpad će se sakupljati 02. svibnja 2018. (srijeda) tijekom cijelog dana na području grada Daruvara i općine Đulovac.

Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.


Obavijest o privremenoj obustavi isporuke plina 19.04.2018.

(18.04.2018.)

    Darkom distribucija plina d.o.o. obavještava poštovane građane da će tvrtka PLINACRO dana 19.04.2018., u vremenu od 8:00 do 14:00 sati izvoditi strojarske radove održavanja na Mjernoj redukcijskoj stanici Končanica te će zbog toga u tom periodu biti obustava plina na području Končanice i Dežanovca.

Molimo građane za razumjevanje.


Košnja trave: Ulica Stjepana Radića i Trg kralja Petra Krešimira IV

(10.04.2018.)

    Darkom d.o.o. obavještava poštovane građane da će danas, u utorak, dana 10.04.2018., u vremenu od 6:30 do 14:30 sati obavljati košnju trave u Ulici Stjepana Radića i na Trgu kralja Petra Krešimira IV.
Molimo građane, ako nisu primorani, da ne parkiraju svoje automobile na prostoru navedenih trgova i ulica za vrijeme košnje.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Košnja trave: Trg dr. Franje Tuđmana i Ulica Antuna Mihanovića

(09.04.2018.)

    Obavještavamo poštovane građane da ćemo danas, u ponedjeljak, dana 09.04.2018., u vremenu od 7:00 do 14:30 sati obavljati košnju trave na Trgu dr. Franje Tuđmana i u Ulici Antuna Mihanovića.
Molimo građane, ako nisu primorani, da ne parkiraju svoje automobile na prostoru navedenih trgova i ulica za vrijeme košnje.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(03.04.2018.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 5. i 6. travnja 2018. nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obnova mehanizacije

(30.03.2018.)

Poštovani korisnici!
Darkomov vozni park je zahvaljujući donaciji Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o. podružnica Zagrebačke ceste, bogatiji za još jedan radni stroj. Zahvaljujemo se gradonačelniku Grada Zagreba g. Milanu Bandiću, zastupniku za češku i slovačku nacionalnu manjinu g. Vladimiru Bileku i gradonačelniku Grada Daruvara g. Damiru Lneničeku.
Stojimo Vam na raspolaganju!

Foto: Grad Daruvar


Obavijest o skraćenom radnom vremenu

(29.03.2018.)

    Poštovane građanke i građani,
    u petak 30.03.2018. Darkom će raditi skraćeno. Blagajna i naše službe te preuzimanje otpada na Ceriku radit će od 7:00 do 12:00. U subotu 31.03.2018. Cerik neće raditi.

Zahvaljujemo na razumijevanju i želimo vam sretan Uskrs.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(27.03.2018.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara da zbog nadolazećeg blagdana Uskrsnog ponedjeljka, 02. travnja 2018. neće raditi, već će se sav komunalni otpad sakupljati u utorak, 03. travnja 2018.

Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira u Općini Sirač

(26.03.2018.)

    Obavještavamo mještane Općine Sirač da dana 28.03.2018. (srijeda), poslije 12h, "Darkom" d.o.o. Daruvar odvozi otpadni papir te vas pozivamo da svoje plave kante za papir iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o pitkoj vodi

(22.03.2018.)

    Poštovane građanke i građani,
obavještavamo vas da je voda na području grada Daruvara sukladna Pravilniku o vodi i na osnovu rezultata službenih analiza ispravna za piće.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o aktivnostima ispiranja sustava vodoopskrbe

(22.03.2018.)

    Poštovane građanke i građani,
nastavno na obavijesti o ispravnosti pitke vode obavještavamo vas da je voda u sustavu javne vodoopskrbe na području grada Daruvara i Općine Končanica tijekom cijelog razdoblja, odnosno od 14.03.2018., mikrobiološki ispravna prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
Do službene analize vode nastavit ćemo s aktivnostima, te ćemo vas i dalje obavještavati o stanju vode. Uzorkovanje vode od strane službene pravne osobe planirano je tijekom današnjeg dana, a rezultati u narednim danima. Očekujemo, prema rezultatima naše analize vode, da će rezultati službene analize vode potvrditi ispravnost vode prema navedenom Pravilniku.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o nastavku ispiranja vodovodne mreže

(22.03.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja obavještava cijenjene korisnike usluga da se na području grada Daruvara i okolice, danas 22.03.2018., nastavlja s ispiranjem vodooopskrbnog sustava zbog povećane mutnoće vode.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o aktivnostima ispiranja sustava vodoopskrbe

(21.03.2018.)

    Poštovane građanke i građani,
    nastavno na obavijesti o ispravnosti pitke vode obavještavamo vas da, unatoč poduzetim mjerama i aktivnostima, voda na području grada Daruvara i Općine Končanica trenutno nije sukladna svim parametrima propisanim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, stoga nije za piće. Nastavit ćemo s aktivnostima te ćemo vas i dalje obavještavati o stanju vode. Očekujemo da će rezultati analize vode u vrlo kratkom roku dokazati ispravnost vode prema navedenom Pravilniku.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o aktivnostima ispiranja sustava vodoopskrbe

(21.03.2018.)

    Poštovane građanke i građani,
    u svrhu praćenja rezultata aktivnosti ispiranja vodoopskrbnog sustava grada Daruvara, 20.03.2018. izvršeno je uzorkovanje pitke vode na cijelom području grada Daruvara, te je obavljeno ispitivanje vode sukladno važećim zakonima, propisima i standardiziranim metodama u internom laboratoriju tvrtke Darkom vodoopskrba i odvodnja. Rezultati ispitivanja uzoraka pitke vode od 20.03.2018., na području grada Daruvara, pokazuju poboljšanje kvalitete pitke vode.
    Ispiranje sustava vodoopskrbe grada Daruvara nastaviti će se i danas, uključujući i pranje vodospreme kako bismo temeljitije izvršili zadatak. I dalje savjetujemo prokuhavanje vode za piće, unatoč poboljšanju stanja pitke vode na području grada Daruvara. Cijenjene potrošače obavijestit ćemo o rezultatima današnjih aktivnosti nakon provedenih analiza.

Zahvaljujemo na razumijevanju.
S poštovanjem, Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.


Obavijest o nastavku ispiranja vodovodne mreže

(21.03.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja obavještava cijenjene korisnike usluga da se na području grada Daruvara i okolice, danas 21.03.2018., nastavlja s ispiranjem vodooopskrbnog sustava zbog povećane mutnoće vode.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o ispiranju vodovodne mreže

(20.03.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja obavještava cijenjene korisnike usluga da će se na području grada Daruvara i okolice danas 20.03.2018. vršiti ispiranje vodovodne mreže zbog povećane mutnoće vode.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o pitkoj vodi

(19.03.2018.)

    Poštovane građanke i građani,
analizom vode utvrđena je nepravilnost uzorkovane vode prema pravilniku o vodi za piće na lokacijama OŠ Vladimira Nazora u ulici Ljudevita Gaja i u Frankopanskoj ulici o čemu su škole obavještene. Nakon današnjeg ispiranja vodovodne mreže, te provedene analize vode u internom laboratoriju, na uzorcima sa lokacije u centru grada, zapadu i jugu grada, ustanovljeno je odstupanje u mutnoći vode. Kontinuirano će se vršiti ispiranje cjelokupnog sustava vodoopskrbe grada Daruvara te ciljano na mjestima izmjerene neprvilnosti do utvrđivanja ispravnosti vode na cjelokupnom području vodoopskrbnog sustava Daruvar. Vremenske prilike u zadnjih nekoliko dana ne pogoduju normalnoj vodoopskrbi stoga savjetujemo potrošačima da vodu za piće prokuhavaju. O tijeku aktivnosti i rezultatima kontinuirano ćemo obavještavati potrošače putem Radio Daruvara te službenih internet stranica. Zahvaljujemo na razumjevanju i molimo da se ne stvara panika, te da informacije zatraže od tvrtke Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Hvala.


Obavijest o privremenom prekidu isporuke vode

(12.03.2018.)

    Obavještavamo mještane Batinjana, Vukovija, Dobre Kuće, Batinjske Rijeke i Mlinova koji koriste usluge Darkom vodoopskrbe i odvodnje da danas 12.03.2018. u vremenu od 10 do 16 sati neće imati vode zbog popravka vodovodne cijevi.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o čišćenju snijega

(27.02.2018.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar ovim putem želi obavijestiti cijenjene građanke i građane da su na terenu angažirani svi raspoloživi strojevi, oprema i radnici zimske službe u otklanjanju poteškoća uzrokovanih ovom izvanrednom vremenskom situacijom.
    Čišćenje ulica vrši se po prioritetima s obzirom na lokaciju važnih objekata (dom zdravlja, vatrogasci, MUP, škole), frekvenciju prometa (međugradske ceste) i konfiguraciju terena. Ukoliko su padaline dugotrajne tada se višekratno čiste ulice višeg prioriteta. U tom slučaju dijelovi nižeg prioriteta čiste se po završetku čišćenja višeg prioriteta čime se remeti pretpostavljeni red čišćenja.

S obzirom na nastalu situaciju, mole se cijenjene građanke i građani za razumijevanje.


Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada

(27.02.2018.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada u gradu Daruvaru i općini Končanica da zbog loših vremenskih uvjeta postoji mogućnost da se u pojedinim nepristupačnim ulicama grada Daruvara i općine Končanica neće moći pokupiti otpad zbog snijega. Isti taj komunalni otpad odvozit će se sljedeći put kada je redovan raspored odvoza.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(26.02.2018.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da se zbog vremenskih uvjeta sakupljanje otpadnog papira neće vršiti prema redovnom raspredu već se odgađa za četvrtak i petak, 8. i 9. ožujka 2018. te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova u navedene dane.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada

(08.02.2018.)

    Darkom d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge sakupljanja komunalnog otpada u gradu Daruvaru i općini Đulovac da zbog loših vremenskih uvjeta postoji mogućnost da se u pojedinim nepristupačnim ulicama grada Daruvara i općine Đulovac neće moći pokupiti otpad zbog snijega. Isti taj komunalni otpad odvozit će se sljedeći put kada je redovan raspored odvoza.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o raspisanom natječaju za izbor i imenovanje Uprave Darkom d.o.o.

(05.02.2018.)

    Sukladno odluci Skupštini Društva Darkom d.o.o. raspisan je natječaj o izboru i imenovanju Upravu tvrtke Darkom d.o.o.Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(31.01.2018.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 1. i 2. veljače 2018., nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira u Općini Sirač

(29.01.2018.)

    Obavještavamo mještane Općine Sirač da 31.01.2018., poslije 12h, "Darkom" d.o.o Daruvar odvozi otpadni papir te vas pozivamo da svoje plave kante za papir iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o privremenom prekidu isporuke vode

(18.01.2018.)

    Obavještavamo mještane Donje Vrijeske, Velike Maslenjače, Male Maslenjače i Borove kose koji koriste usluge Darkom vodoopskrbe i odvodnje da u četvrtak 18.01.2018. g. neće imati vode od 8 do 15 sati zbog popravka vodovodne cijevi.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o privremenom prekidu isporuke vode

(10.01.2018.)

    Darkom vodoopskrba i odvodnja obavještava cijenjene korisnike usluga da će zbog radova na vodospremi Đulovac 11.01.2018. (četvrtak) doći do prekida isporuke vode u vremenu od 8 do 14h u mjestu Đulovac, Puklica, Katinac, Nova Krivaja.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o odvozu i zbrinjavanju božićnih drvca

(09.01.2018.)

    Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar obavještava poštovane korisnike da će se odvoz i zbrinjavanje božićnih drvca vršiti istovremeno uz prikupljanje miješanog komunalnog otpada.
Kao i prethodnih godina, korisnici mogu uz svoju kantu za otpad odložiti drvce koje će djelatnici odvesti. Druga opcija je vlastiti odvoz drvca na odlagalište, bez naknade za zbrinjavanje.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(03.01.2018.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 4. i 5. siječnja 2018., nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta (Općina Sirač)

(02.01.2018.)

Poštovani korisnici Općine Sirač!

    Općina Sirač i Darkom d.o.o. na području općine obavljaju i uslugu odvojenog prikupljanja otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice namijenjene za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.
Popis otpada prema ključnim brojevima koji se zaprimaju u mobilnom reciklažnom dvorištu pogledajte ovdje....
Osoba koja donosi otpad mora pokazati osobnu iskaznicu djelatniku kako bi se mogli upisati podaci o posjedniku otpada uz vođenje evidencije o posjedniku otpada. Odlaganje otpada je besplatno za korisnike s područja Općine Sirač.

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta (REC-59)

Radno vrijeme: 11:00 – 15:00 sati
Raspored rada na lokaciji Stjepana Radića bb, Sirač (iza caffe bara "BOND"): srijeda 03.01.2018., 17.01.2018. i 31.01.2018.

Za sve informacije možete nazvati Darkom d.o.o. na telefon 043/440-750.


Promjena rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog blagdana Nove godine

(28.12.2017.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Končanica da zbog nadolazećeg blagdana Nove godine, 01. siječnja 2018., (ponedjeljak) Darkom d.o.o. Daruvar neće raditi. Komunalni otpad će se sakupljati 02. siječnja 2018. (utorak) tijekom cijelog dana na području grada Daruvara i općine Končanica.

Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećih blagdana

(19.12.2017.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Đulovac da zbog nadolazećih blagdana Božića, 25. prosinca 2017. (ponedjeljak) i blagdana Svetog Stjepana, 26. prosinca 2017. (utorak), Darkom d.o.o. Daruvar neće raditi.

Otpad će biti sakupljan prema sljedećem rasporedu tijekom cijelog dana:
   1. ZA GRAD DARUVAR
      Srijeda, 27. prosinca 2017., odrada ponedjeljka, utorka i srijede
      Četvrtak, 28. prosinca 2017., odvoz otpada prema redovnom rasporedu za četvrtak

   2. ZA OPĆINU ĐULOVAC
      Četvrtak, 28. prosinca 2017., odvoz otpada prema redovnom rasporedu za četvrtak te odrada srijede

Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.


Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada 12.12.2017.

(12.12.2017.)

    Darkom d.o.o. obavještava cijenjene korisnike usluge sakupljanja komunalnog otpada da će djelatnici danas nakon pražnjenja posuda za otpad, prazne posude položiti na tlo kako bi se izbjegla mogućnost razbijanja i odnošenja posuda zbog jakog vjetra.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(05.12.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 7. i 8. prosinca 2017., nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o odvozu komunalnog otpada u Općini Dežanovac 24.11.2017.

(23.11.2017.)

    Obavještavamo mještane Općine Dežanovac da će se sutra, dana 24.11.2017., zbog tehničkih problema komunalni otpad odvoziti u poslijepodnevnim satima.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o privremenoj obustavi isporuke plina 24.11.2017.

(23.11.2017.)

    Obavještavamo građane da u petak 24.11.2017. zbog radova na sanaciji ulične plinske mreže od Radićeve ulice do Doma zdravlja, u vremenu od 8 do 15h bez opskrbe plinom ostat će Preradovićeva ulica od Radićeve do Kolodvorske ulice, Mihanovićeva ulica i Trg F. Tuđmana.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira u Općini Sirač

(20.11.2017.)

    Obavještavamo mještane Općine Sirač da 22.11.2017., poslije 12h, "Darkom" d.o.o Daruvar odvozi otpadni papir te vas pozivamo da svoje plave kante za papir iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obnova mehanizacije

(15.11.2017.)

Poštovani korisnici!
Želimo vas obavijestiti da smo dopunili naš vozni park novim traktorom Deutz-Fahr Agrokid 230 u svrhu unaprjeđenja naših usluga i kao pripremu za nadolazeću zimsku službu.
Stojimo Vam na raspolaganju!!!


Prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta (Općina Sirač)

(14.11.2017.)

Poštovani korisnici Općine Sirač!

    Općina Sirač i Darkom d.o.o. na području općine obavljaju i uslugu odvojenog prikupljanja otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice namijenjene za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.
Popis otpada prema ključnim brojevima koji se zaprimaju u mobilnom reciklažnom dvorištu pogledajte ovdje....
Osoba koja donosi otpad mora pokazati osobnu iskaznicu djelatniku kako bi se mogli upisati podaci o posjedniku otpada uz vođenje evidencije o posjedniku otpada. Odlaganje otpada je besplatno za korisnike s područja Općine Sirač.

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta (REC-59)

Radno vrijeme: 11:00 – 15:00 sati
Raspored rada na lokaciji Stjepana Radića bb, Sirač (iza caffe bara "BOND"): srijeda 08.11.2017. i 22.11.2017.

Za sve informacije možete nazvati Darkom d.o.o. na telefon 043/440-750.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(07.11.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 9. i 10. studenog 2017., nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(27.10.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Đulovac da će se zbog nadolazećeg blagdana Svih svetih, 01. studenog 2017., komunalni otpad sakupljati u četvrtak, 02. studenog 2017., tijekom cijelog dana.

Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.


Rad blagajne i računovodstva 18.10.2017.

(17.10.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava građane da u srijedu 18. listopada 2017. telefonske linije, blagajna i služba računovodstva za obračun vode i plina neće raditi od 7:00 do 15:00h zbog najavljenog nestanka električne energije.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Akcija sakupljanja glomaznog otpada

(16.10.2017.)

    Poštovani korisnici, od 23. do 25. listopada 2017. g. sakupljat će se i odvoziti glomazni otpad. Molimo vas da otpad iznesete do 7:00 ujutro na vaš kolni ulaz u privatnom posjedu. U više stambenim blokovima (zgradama) bit će postavljeni posebno označeni kontejneri za krupni otpad (u blizini eko-otoka ili postojećih kontejnera za komunalni otpad). Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom zabranjeno je odlaganje krupnog otpada na javnu površinu pa vas molimo da poštujete navedene upute. U krupni otpad ne spada građevinski otpad i EE otpad.*

Prijavu otpada, molimo vas, obavezno prijaviti na tel.: 440-778.

Raspored odvoza glomaznog otpada:

23. listopada 2017. – Općina Dežanovac i Općina Končanica

24. listopada 2017. – Općina Đulovac i Općina Sirač

25. listopada 2017. – Grad Daruvar

*Besplatni odvoz električnog i elektroničkog otpada možete naručiti na telefon 0800 444 110 – Flor


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(03.10.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 5. i 6. listopada 2017., nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o povremenoj obustavi isporuke plina 03.10.2017.

(02.10.2017.)

    Obavještavamo građane da će u utorak 03.10.2017. u Ulici Daruvarski vinogradi povremeno biti obustavljena isporuka prirodnog plina radi lociranja mjesta propuštanja plinske mreže u vremenu od 8 do 15h.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o obustavi isporuke plina 29.09.2017.

(28.09.2017.)

    Obavještavamo građane Grada Daruvara da će djelatnici PLINACRO d.o.o. obavljati strojarske radove održavanja plinske mreže u Daruvaru dana 29.09.2017. (petak) od 6:00 do 22:00h.
    Kako bi se navedeni radovi obavili na siguran i pouzdan način u navedenom vremenu doći će do obustave isporuke plina.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o privremenoj obustavi isporuke plina

(28.09.2017.)

    Obavještavamo građane da će danas (28.09.2017.) zbog radova na sanaciji ulične plinske mreže u ulici Stjepana Radića na relaciji od ulice Josipa Kozarca do Lipičke ulice i dio Kranjčevićeve doći do obustave isporuke prirodnog plina u vremenu od 8:00 do 13:00h.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira u Općini Sirač

(25.09.2017.)

    Obavještavamo mještane Općine Sirač da 27.09.2017., poslije 12h, "Darkom" d.o.o Daruvar odvozi otpadni papir te vas pozivamo da svoje plave kante za papir iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta (Općina Sirač)

(18.09.2017.)

Poštovani korisnici Općine Sirač!

    Općina Sirač i Darkom d.o.o. na području općine obavljaju i uslugu odvojenog prikupljanja otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice namijenjene za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.
Popis otpada prema ključnim brojevima koji se zaprimaju u mobilnom reciklažnom dvorištu pogledajte ovdje....
Osoba koja donosi otpad mora pokazati osobnu iskaznicu djelatniku kako bi se mogli upisati podaci o posjedniku otpada uz vođenje evidencije o posjedniku otpada. Odlaganje otpada je besplatno za korisnike s područja Općine Sirač.

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta (REC-59)

Radno vrijeme: 11:00 – 15:00 sati
Raspored rada na lokaciji Stjepana Radića bb, Sirač (iza caffe bara "BOND"): srijeda 04.10.2017. i 18.10.2017.

Za sve informacije možete nazvati Darkom d.o.o. na telefon 043/440-750.


Obnova mehanizacije

(15.09.2017.)

Poštovani korisnici!
Želimo vas obavijestiti da smo naš vozni park dopunili novim mini rovokopačem, a sve u svrhu unaprjeđenja naših usluga.
Stojimo Vam na raspolaganju!!!


Akcija sakupljanja glomaznog otpada

(15.09.2017.)

    Poštovani korisnici, od 23. do 25. listopada 2017. g. sakupljat će se i odvoziti glomazni otpad. Molimo vas da otpad iznesete do 7:00 ujutro na vaš kolni ulaz u privatnom posjedu. U više stambenim blokovima (zgradama) bit će postavljeni posebno označeni kontejneri za krupni otpad (u blizini eko-otoka ili postojećih kontejnera za komunalni otpad). Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom zabranjeno je odlaganje krupnog otpada na javnu površinu pa vas molimo da poštujete navedene upute. U krupni otpad ne spada građevinski otpad i EE otpad.*

Prijavu otpada, molimo vas, obavezno prijaviti na tel.: 440-778.

Raspored odvoza glomaznog otpada:

23. listopada 2017. – Općina Dežanovac i Općina Končanica

24. listopada 2017. – Općina Đulovac i Općina Sirač

25. listopada 2017. – Grad Daruvar

*Besplatni odvoz električnog i elektroničkog otpada možete naručiti na telefon 0800 444 110 – Flor


Radovi u Ulici Stjepana Radića

(14.09.2017.)

    Radovi na zamjeni plinske mreže su završeni, a trenutno je u tijeku nastavak radova na sanaciji nogostupa u Radićevoj ulici na trasi od centra do Preradovićeve ulice.
Molimo građane za razumijevanje zbog posebne regulacije prometa tijekom navedenih radova.


Košnja trave: Trg kralja Petra Krešimira IV

(13.09.2017.)

    Obavještavamo građane da ćemo danas, u srijedu, dana 13.09.2017., u vremenu od 08:00 do 14:30 sati obavljati košnju trave na Trgu kralja Petra Krešimira IV..
Molimo građane, ako nisu primorani, da ne parkiraju svoje automobile na prostoru navedenog trga za vrijeme košnje.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(06.09.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 7. i 8. rujna 2017., nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o radovima na vodospremi Sirač

(06.09.2017.)

    Obavještavamo mještane Doljana, Sirača i Miljanovca da u četvrtak 07.09.2017. u vremenu od 8 do 14 sati neće imati vode zbog radova na vodospremi Sirač.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o radovima na sanaciji nogostupa u Ulici Stjepana Radića

(05.09.2017.)

    Obavještavamo građane da će zbog radova na sanaciji nogostupa, ulica Stjepana Radića od Erste banke do Preradovićeve ulice biti zatvorena za sav promet vozila od srijede 06.09.2017. sve do subote 30.09.2017. u vremenu od 6:30 do 17:00 sati. Radovi će se obavljati svakim danom osim nedjelje.

Molimo građane za razumijevanje!


Obavijest o radovima na sanaciji plinske mreže

(05.09.2017.)

    Obavještavamo građane da zbog radova na sanaciji ulične plinske mreže u Radićevoj ulici na relaciji od Jelačićeve ulice do Preradovićeve, izvršit će se prokop Preradovićeve ulice. Sukladno tome, u srijedu 06.09.2017. izvršit ćemo privremeno zatvaranje Preradovićeve ulice na dionici od Radićeve ulice do Svačićeve ulice u vremenu od 7-17 sati.
    Isto tako u srijedu 06.09.2017. u vremenu od 8-16h bit će obustavljena isporuka plina u Radićevoj ulici od Preradovićeve ulice do Zrinske, u Svačićevoj ulici od Preradovićeve do Zrinske, u ulici Ante Starčevića i Preradovićevoj ulici od Radićeve do Svačićeve ulice.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o radovima na sanaciji plinske mreže

(31.08.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava građane da zbog radova na sanaciji ulične plinske mreže u Radićevoj ulici na dionici od Jelačićeve ulice do Preradovićeve, izvršit će se prokop dijela Knytlove ulice.
    Sukladno tome izvršit ćemo privremeno zatvaranje Knytlove ulice na dionici od Radićeve ulice do odvojka za Trg Kralja Petra Krešimira, za dane 31.08.2017 od 11 sati i 01.09.2017 do 17 sati. Isto tako dana 01.09.2017. u periodu od 08:00 do 16:00 bit će obustavljena isporuka plina u Radićevoj ulici od Jelačićeve do Zrinske, Knytlova ulica, i Trg Kralja Petra Krešimira.

Molimo građane za razumijevanje!


Obavijest o radovima na sanaciji plinske mreže u Ulici S. Radića

(29.08.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava građane da u ponedjeljak 28. kolovoza 2017. počinju radovi na sanaciji plinske mreže u Radićevoj ulici od trgovine Tehno shop-a do Preradovićeve ulice. Radovi će se izvoditi od ponedjeljka do subote u vremenu od 7:00 do 17:00 sati.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Projekt odvojenog skupljanja papira

(14.08.2017.)

    U suradnji s Gradom Daruvarom, nastavljamo projekt odvojenog skupljanja papira iz kućanstava na području cijelog grada i prigradskih naselja te Vam se zahvaljujemo na dosadašnjem sudjelovanju u ovom projektu.

Kako se uključiti u projekt skupljanja papira?

Svako kućanstvo dobiti će paket od 10 plavih vreća na kućnu adresu. Iste se koriste za skupljanje otpadnog papira za svaki mjesec. Vreće za papir iznesite ispred svojih domova u dane skupljanja do 7:00h ujutro, neovisno o vremenskim uvjetima. Molimo Vas da ih koristite isključivo za skupljanje papira i kartona, a ukoliko ga imate više, odložite u kartonsku kutiju.
Zahvaljujemo Vam na dosadašnjem sudjelovanju te Vas pozivam da i dalje savjesno sudjelujete u odvajanju otpada na dobrobit nas i naše djece.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg praznika

(11.08.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Končanica da na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza 2017. (utorak), neće raditi te će se sav otpad sakupljati 16. kolovoza 2017. (srijeda), tijekom cijelog dana.

Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan skupljanja otpada.


Košnja trave u Ulici S. Radića

(09.08.2017.)

    Obavještavamo građane da ćemo u četvrtak 10.08.2017., u vremenu od 6:00 do 14:00 sati obavljati košnju trave u Ulici S. Radića.
Molimo građane, ako nisu primorani, da ne parkiraju svoje automobile u navedenoj ulici za vrijeme košnje.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(01.08.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 3. i 4. kolovoza 2017., nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta (Općina Sirač)

(31.07.2017.)

Poštovani korisnici Općine Sirač!

    Općina Sirač i Darkom d.o.o. na području općine obavljaju i uslugu odvojenog prikupljanja otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice namijenjene za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.
Popis otpada prema ključnim brojevima koji se zaprimaju u mobilnom reciklažnom dvorištu pogledajte ovdje....
Osoba koja donosi otpad mora pokazati osobnu iskaznicu djelatniku kako bi se mogli upisati podaci o posjedniku otpada uz vođenje evidencije o posjedniku otpada. Odlaganje otpada je besplatno za korisnike s područja Općine Sirač.

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta (REC-59)

Radno vrijeme: 11:00 – 15:00 sati
Raspored rada na lokaciji Stjepana Radića bb, Sirač (iza caffe bara "BOND"): srijeda 09.08.2017., 23.08.2017., 06.09.2017. i 20.09.2017.

Za sve informacije možete nazvati Darkom d.o.o. na telefon 043/440-750.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira u Općini Sirač

(17.07.2017.)

    Obavještavamo mještane Općine Sirač da 19.07.2017., poslije 12h, "Darkom" d.o.o Daruvar odvozi otpadni papir te vas pozivamo da svoje plave kante za papir iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(04.07.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 6. i 7. srpnja 2017., nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg praznika

(20.06.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Dežanovac da zbog nadolazećeg praznika, Dana antifašističke borbe, 22. lipnja 2017. neće raditi, već će se sav komunalni otpad sakupljati u petak, 23. lipnja 2017., tijekom cijelog dana.

Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan skupljanja otpada.


Prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta (Općina Sirač)

(19.06.2017.)

Poštovani korisnici Općine Sirač!

    Općina Sirač i Darkom d.o.o. na području općine obavljaju i uslugu odvojenog prikupljanja otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice namijenjene za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.
Popis otpada prema ključnim brojevima koji se zaprimaju u mobilnom reciklažnom dvorištu pogledajte ovdje....
Osoba koja donosi otpad mora pokazati osobnu iskaznicu djelatniku kako bi se mogli upisati podaci o posjedniku otpada uz vođenje evidencije o posjedniku otpada. Odlaganje otpada je besplatno za korisnike s područja Općine Sirač.

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta (REC-59)

Radno vrijeme: 11:00 – 15:00 sati
Raspored rada na lokaciji Stjepana Radića bb, Sirač (iza caffe bara "BOND"): srijeda 21.06.2017., 28.06.2017., 12.07.2017. i 26.07.2017.

Za sve informacije možete nazvati Darkom d.o.o. na telefon 043/440-750.


Košnja trave u Ulici S. Radića, J. Jelačića i P. Preradovića

(05.06.2017.)

    Obavještavamo građane da ćemo danas, u ponedjeljak, dana 05.06.2017., u vremenu od 7:30 do 14:30 sati obavljati košnju trave u Ulici S. Radića, J. Jelačića i P. Preradovića.
Molimo građane, ako nisu primorani, da ne parkiraju svoje automobile u navedenim ulicama za vrijeme košnje.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(12.06.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara, općine Đulovac i Sirač da zbog nadolazećeg blagdana Tijelova, 15. lipnja 2017. neće raditi, već će se sav komunalni otpad sakupljati u petak, 16. lipnja 2017., tijekom cijelog dana.

Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan skupljanja otpada.


Košnja trave u Ulici S. Radića, J. Jelačića i P. Preradovića

(05.06.2017.)

    Obavještavamo građane da ćemo danas, u ponedjeljak, dana 05.06.2017., u vremenu od 7:30 do 14:30 sati obavljati košnju trave u Ulici S. Radića, J. Jelačića i P. Preradovića.
Molimo građane, ako nisu primorani, da ne parkiraju svoje automobile u navedenim ulicama za vrijeme košnje.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o radovima u ulici Petra Svačića

(30.05.2017.)

    Obavještavamo građane da će dana 31.05.2017. (srijeda) ulica Petra Svačića (dio od ulice P. Zrinskog do P. Preradovića) u vremenskom periodu od 09:00 do 15:00 sati biti zatvorena zbog radova na rekonstrukciji prometnice.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(30.05.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 1. i 2. lipnja 2017., nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o obavljanju radova u ulici Petra Svačića

(29.05.2017.)

    Obavještavamo građane grada Daruvara da će "Darkom" d.o.o Daruvar u periodu od 30.05. do 01.06.2017. obavljati radove na rekonstrukciji prometnice u ulici Petra Svačića. Zbog navedenih radova, parkiralište će biti zatvoreno te molimo građane da ne parkiraju svoje automobile na isto.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira u Općini Sirač

(23.05.2017.)

    Obavještavamo mještane Općine Sirač da 24.05.2017., poslije 12h, "Darkom" d.o.o Daruvar odvozi otpadni papir te vas pozivamo da svoje plave kante za papir iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Košnja trave: Trg dr. Franje Tuđmana, Ulica Antuna Mihanovića te Petra Zrinskog

(18.05.2017.)

    Obavještavamo poštovane građane da ćemo danas, u četvrtak, dana 18.05.2017., u vremenu od 7 do 14:30 sati obavljati košnju trave na Trgu dr. Franje Tuđmana, Ulici Antuna Mihanovića te Petra Zrinskog.
Molimo građane, ako nisu primorani, da ne parkiraju svoje automobile na prostoru navedenih trgova i ulica za vrijeme košnje.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(03.05.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 4. i 5. svibnja 2017., nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg Praznika rada

(14.04.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara da zbog nadolazećeg Praznika rada, 01. svibnja 2017. neće raditi, već će se sav komunalni otpad sakupljati u utorak, 02.svibnja 2017., tijekom cijelog dana.

Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan skupljanja otpada.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(14.04.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara da zbog nadolazećeg blagdana Uskrsnog ponedjeljka, 17. travnja 2017. neće raditi, već će se sav komunalni otpad sakupljati u utorak, 18. travnja 2017., tijekom cijelog dana.

Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan skupljanja otpada.


Košnja trave: Trg dr. Franje Tuđmana i Trg kralja Petra Krešimira IV

(11.04.2017.)

    Obavještavamo građane da ćemo danas, u utorak, dana 11.04.2017., u vremenu od 7 do 14:30 sati obavljati košnju trave na Trgu dr. Franje Tuđmana i Trgu kralja Petra Krešimira IV.
Molimo građane, ako nisu primorani da ne parkiraju svoje automobile na prostoru navedenih trgova za vrijeme košnje.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Košnja trave u Ulici S. Radića, J. Jelačića i P. Preradovića

(10.04.2017.)

    Obavještavamo građane da ćemo danas, u ponedjeljak, dana 10.04.2016., u vremenu od 8 do 14 sati obavljati košnju trave u Ulici S. Radića, J. Jelačića i P. Preradovića.
Molimo građane, ako nisu primorani de ne parkiraju svoje automobile u navedenim ulicama u vrijeme košnje.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(04.04.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 6. i 7. travnja 2017., nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o privremenom prekidu snabdijevanja plinom

(27.03.2017.)

    Obavještavamo građane grada Daruvara da će u utorak, 28.03.2017. u vremenu od 11:00 do 12:00 sati, bez plina ostati ulice:
        - Dabrovac
        - Vrlika
        - dio Radićeve, od kčbr. 176 do Dabrovca

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira u Općini Sirač

(27.03.2017.)

    Obavještavamo mještane Općine Sirač da 29.03.2017., poslije 12h, "Darkom" d.o.o Daruvar odvozi otpadni papir te vas pozivamo da svoje plave kante za papir iznesete ispred svojih domova.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(28.02.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 2. i 3. ožujka 2017., nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(01.02.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 2. i 3. veljače 2017., nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o odvozu komunalnog otpada 17.01.2017. (utorak)

(17.01.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava poštovane građane grada Daruvara i Općine Končanica da danas, 17.01.2017. zbog vremenskih uvjeta možda nećemo biti u mogućnosti pokupiti sav komunalni otpad po redovnom rasporedu, te ćemo takav otpad koji ne pokupimo danas pokupiti sljedeći put po ustaljenom rasporedu. Tada ćemo zbog povećanog obujma otpada, uz kantu za otpad, odvesti i dodatan otpad u vrećama (koje ne moraju biti Darkomove vreće), ukoliko ih bude bilo.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o sakupljanju otpadnog papira

(05.01.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 12. i 13. siječnja 2017., nastavlja sa sakupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(04.01.2017.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Dežanovac da na blagdan Sveta tri kralja, 6. siječnja 2017. (petak), neće raditi te će se sav otpad sakupljati 9. siječnja 2017. (ponedjeljak), tijekom cijelog dana.

Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu svoje posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.


Obavijest o vrećama za otpadni papir

(04.01.2017.)

    Poštovani korisnici,
    ukoliko do sada niste na svoju adresu dobili potrebne vreće za odlaganje otpadnog papira, obavještavamo vas da možete doći u "Darkom" d.o.o. Daruvar te podići iste. Za dodatne informacije kontaktirajte nas na broj telefona 440-778.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(22.12.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara da na blagdan Svetog Stjepana, 26. prosinca 2016. (ponedjeljak), neće raditi već će se sav otpad sakupljati u utorak, 27. prosinca 2016., tijekom cijelog dana.

    Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.


Obavijest o mogućnosti online narudžbe usluge

(01.12.2016.)

    Poštovani korisnici, uslugu čišćenja, uređivanja i održavanja grobnih mjesta i grobnica možete naručiti i putem online obrasca koji se nalazi na službenoj stranici Darkoma. Nažalost, mnogi grobovi postaju zapušteni jer nismo u mogućnosti voditi brigu o njima. Ako živite daleko ili nemate vremena i mogućnost posjetiti vječno počivalište Vaših voljenih, mi ćemo to učiniti za Vas. Uz našu brigu i trud, zapušteni grobovi postat će dostojanstvena počivališta Vaših voljenih.


Obavijest o skupljanju papira

(28.11.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 1. i 2. prosinca 2016., nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te vas molimo da vreće s papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o skupljanju papira u Općini Sirač

(21.11.2016.)

    Obavještavamo mještane Općine Sirač da 23.11.2016 poslije 12h "Darkom" d.o.o Daruvar odvozi otpadni papir te Vas pozivamo da svoje plave kante za papir iznesete ispred svojih domova.


Pregled raspoloživih grobnih mjesta

(31.10.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar uveo je mogućnost pregleda raspoloživih grobnih mjesta na gradskom groblju Daruvar i Donji Daruvar. Raspoloživa grobna mjesta možete odabrati prema željenim kriterijima, vrsti i cijeni grobnog mjesta. Nakon odabira željenog grobnog mjesta pokazat će vam se njegov geografski smještaj na planu groblju kao i fotografija samog grobnog mjesta.

Za detaljnije informacije vezane uz odabrano grobno mjesto možete nas kontaktirati putem:
        - e-mail: groblje@darkom-daruvar.hr
        - mobitela: 091 64 40 174 (Igor Bohar)

Obavijest o skupljanju papira

(31.10.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 3. i 4. studenog 2016., nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(31.10.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Đulovac da će zbog nadolazećeg blagdana Svih svetih, 01. studenog 2016, komunalni otpad sakupljati u srijedu, 02. studenog 2016., tijekom cijelog dana.

Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

Virtualna šetnja

(18.10.2016.)

    Poštovani korisnici, virtualnom šetnjom doživite daruvarska groblja iz nove perspektive!
Gradsko groblje Daruvar
Gradsko groblje Donji Daruvar


Usluge čišćenja, uređivanja i održavanja grobnih mjesta

(18.10.2016.)

    Poštovani korisnici, "Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar", uveo je uslugu čišćenja, uređivanja i održavanja grobnih mjesta i grobnica za sve osobe koje nisu u mogućnosti učiniti to osobno. Nažalost, mnogi grobovi postaju zapušteni jer nismo u mogućnosti voditi brigu o njima. Ako živite daleko ili nemate vremena i mogućnost posjetiti vječno počivalište Vaših voljenih, mi ćemo to učiniti za Vas. Želimo pomoći svima koji su doživjeli gubitak, a nisu u prilici brinuti se o grobu voljene osobe. Uz našu brigu i trud, zapušteni grobovi postat će dostojanstvena počivališta Vaših voljenih.

    U ponudi imamo široki raspon usluga: čišćenje, pranje, uređivanje i održavanje grobnih mjesta i grobnica koje se sa svakim naručiteljem mogu dogovoriti individualno putem e-maila groblje@darkom-daruvar.hr ili putem mobitela na broj 091 525 6000.


Tražilica pokojnika

(18.10.2016.)

    Povodom blagdana Svih svetih, naša groblja svake godine posjećuje veliki broj ljudi. Mnogo je onih koji dolaze iz udaljenih krajeva Hrvatske. Njima nije jednostavno pronaći počivališta svojih poznanika, prijatelja i rodbine koja žele posjetiti, položiti cvijeće ili zapaliti svijeću.
Kako bi se posjetiteljima olakšao pronalazak određenog grobnog mjesta, na gradskom groblju Daruvar i Donji Daruvar, postavljene su četiri nove informativne ploče. Na svakoj od njih nalazi se QR kod koji se može skenirati pomoću pametnog telefona.

image

U tražilicu je dovoljno upisati ime pokojnika, nakon čega će se na karti groblja pojaviti točna lokacija posljednjeg počivališta preminule osobe. Osim preko QR koda, tražilici pokojnika može se pristupiti i preko web stranice http://darkom-daruvar.hr/trazilicapokojnika.html.
    Obzirom da su podaci prikupljani kroz niz godina, postoji mogućnost pogrešaka prilikom ažuriranja. Molimo korisnike da sve uočene i netočne podatke prijave na e-mail: groblje@darkom-daruvar.hr.


Obavijest o skupljanju papira

(05.10.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 6. i 7. listopada, nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Akcija skupljanja glomaznog otpada

(08.09.2016.)

    Poštovani korisnici komunalnih usluga, od 26. rujna prema slijedećem rasporedu će se skupljati i odvoziti glomazni otpad. Molimo Vas da otpad iznesete do 7:00 ujutro na Vaš kolni ulaz u privatnom posjedu. U višestambenim blokovima (zgradama) biti će postavljeni posebno označeni kontejneri za krupni otpad (u blizini eko-otoka ili postojećih kontejnera za komunalni otpad). Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom zabranjeno je odlaganje krupnog otpada na javnu površinu pa Vas molimo da poštujete navedene upute. U krupni otpad ne spada građevinski otpad i EE otpad.

Prijavu otpada, molimo Vas, obavezno prijaviti na tel.: 440-778.

Raspored odvoza glomaznog otpada:

26. rujna 2016. – Općina Dežanovac i Končanica

27. rujna 2016. – Općina Đulovac i Sirač

28. rujna 2016. – prvi dio Grada Daruvara (zapadno od pruge, sjeverno od Zrinske ulice te Mlinovi, Vinogradski dol, Toplički dol, Strma i Podborje, Radićeva ulica, Donji Daruvar, Lipovac, Lipovac Majur,)

29. rujna 2016. – drugi dio Grada Daruvara (istočno od pruge, južno od Zrinske ulice, Doljani, Vrbovac, Markovac, Gornji Daruvar)

Obavijest o radovima na plinskom vodu u Radićevoj ulici

(07.09.2016.)

    Dana 6.9.2016. započeli smo s radovima na plinskom vodu u Radićevoj ulici. Očekujemo da će izvođenje radova polaganja plinskih instalacija biti završeno u ponedjeljak, 12.9.2016., a radit će se i preko subote i nedjelje.

Obavijest o skupljanju papira

(29.08.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 1. i 2. rujna, nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.

Obavijest izvođačima radova na groblju

(16.08.2016.)

1. Prije početka izvođenja radova na grobljima, kao i nakon završetka istih izvođač radova mora se obavezno javiti u Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar.

        Kontakt osoba: Igor Bohar
        Kontakt telefon: 091/644 0174

2. Na temelju članka 16., stavka 7 Pravilnika o grobljima (Službeni glasnik grada Daruvara broj 7 od 22.rujna 1998.g.) izdaje se odobrenje za radove na groblju i to:

        - postavljanje spomenika;
        - izrada tarca ili opločenje granitom;
        - izrada nadgrobne ploče.

Osim prethodno navedenih, sve ostale radove na gradskom groblju Daruvar i Donji Daruvar, obavlja isključivo Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar.

3. Građevinski otpad koji nastaje prilikom izvođenja radova na groblju, izvođač je dužan sam zbrinuti

4. Odobrenje za izvođenje radova na grobljima, izdano od strane Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar, vrijedi 6 mjeseci od dana izdavanja. Ukoliko se u tom vremenskom periodu ne započne s gradnjom, mora se zatražiti i platiti novo odobrenje.

5. Naknadu za izvođenje radova na groblju plaća izvođač radova, a ne investitor.

Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(10.08.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Končanice da zbog nadolazećeg blagdana Velike Gospe, 15. kolovoza 2016, neće raditi u ponedjeljak, već će se sav otpad sakupljati u utorak, 16. kolovoza 2016., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(02.08.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Dežanovac da zbog nadolazećeg blagdana Dan domovinske zahvalnosti, 05. kolovoza 2016, neće raditi u petak, već će se sav otpad sakupljati u ponedjeljak, 8. kolovoza 2016., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Obavijest o skupljanju papira

(02.08.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 11. i 12. kolovoza, nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.

Uvedeni su dodatni aparati za plaćanje karticama

(29.07.2016.)

    Uvedeni su POS aparati za Erste banke gdje je mogućnost plaćanja do 12 rata putem Diners i Maestro kartice izdane od Erste banke.

Na dosadašnjem POS uređaju PBZ-a, uvedena je mogućnost plaćanja do 12 rata putem American, Maestro i Visa kartica izdanih od PBZ-a.

Zagrebačke ceste su donirale vozilo i tri stroja

(28.07.2016.)

    Ugovorom što su ga danas u podružnici ZGH Zagrebačke ceste, u nazočnosti gradonačelnika Milana Bandića, potpisali voditelj podružnice Ante Todorić i član Uprave Darkom d.o.o. Damir Lneniček Grad Zagreb i Zagrebački holding darovali su komunalnom poduzeću Darkom d.o.o. iz Daruvara jedno teretno i tri radna stroja. -

"Hvala gradonačelniku Bandiću i Zagrebačkom holdingu na ovoj velikoj donaciji za nas koji će nam pomoći da nastavimo trend održavanja komunalne infrastrukture u Daruvaru i okolnim mjestima"

- rekao je u prigodi svečane primopredaje Damir Lneniček. Naime, Grad Zagreb i Zagrebački holding odazvali su se molbi daruvarskog komunalnog poduzeća za donacijom vozila i radnih strojeva jer u vrijeme teške gospodarske situacije, naveli su, nemaju mogućnosti nabave vozila i radnih strojeva neophodnih za rad. Na njihovu molbu odobrena je donacija jednog teretnog vozila te radnih strojeva finišer, utovarivač i rovokopač – utovarivač.

Izvor: Foto: Mario Ćužić/ZNA

Obavijest o skupljanju papira

(18.07.2016.)

    Obavještavamo mještane Općine Sirač da u srijedu, 20.06.2016., "Darkom" d.o.o Daruvar odvozi otpadni papir te Vas pozivamo da svoje plave posude za papir iznesete ispred svojih domova.

Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada

(13.07.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općina da će se zbog povećanog obujma posla komunalni otpad do daljnjega sakupljati tijekom cijelog dana!

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju te Vas molimo da iznesete posude za otpad do 7:00 ujutro na dan sakupljanja otpada.

Obavijest o kvaru na vodovodnoj mreži u Strmoj ulici

(11.07.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava građane da je uslijed kvara na regulatoru tlaka došlo do višestrukog puknuća vodovodne cijevi. Dva kvara su otklonjena (oko 14 i 18 sati) a treći će biti otklonjen tijekom prijepodnevnih sati 12.srpnja, kada se zamijeni neispravni dio regulatora.

Zahvaljujemo se građanima na razumijevanju.

Obavijest o poteškoćama na telefonskim linijama

(05.07.2016.)

    Uprava grupe se ispričava na tehničkim poteškoćama telefonske linije.

Obavijest o skupljanju papira

(01.07.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 07. i 08. srpnja nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.

Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(20.06.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Sirač da zbog nadolazećeg blagdana Dan antifašističke borbe, 22. lipnja 2016, neće raditi u srijedu, već će se sav otpad sakupljati u četvrtak, 23. lipnja 2016., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Obavijest o prekidu snabdijevanja plinom

(30.05.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava Vas da zbog sanacije ulične plinske mreže u ulici Petra Preradovića dana 31.05.2016. u vremenu od 11 do 13 sati ostat će bez plina cijela ulica Petra Preradovića i ulica Ante Starčevića.


Obavijest o skupljanju papira

(30.05.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 02. i 03. lipnja nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(23.05.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Dežanovac da zbog nadolazećeg blagdana Tjelovo, 26. svibnja 2016, neće raditi u četvrtak, već će se sav otpad sakupljati u petak, 27. svibnja 2016., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Obavijest o skupljanju papira u Općini Sirač

(23.05.2016.)

    Obavještavamo mještane Općine Sirač da se 25.05.2016 poslije 12h "Darkom" d.o.o Daruvar odvozi otpadni papir te Vas pozivamo da svoje plave posude za papir iznesete ispred svojih domova.


Obavijest

(20.05.2016.)

    Darkom d.o.o je prodao službeno luksuzno vozilo, kako bi smanjili troškove, a istovremeno imali mogućnosti kupiti servisno vozilo za naše djelatnike i tako poboljšati razinu usluge za naše korisnike komunalnih usluga.

    limuzina  limuzina

Obavijest korisnicima usluge opskrbe prirodnim plinom

(06.05.2016.)

    Obavještavamo građane grada Daruvara, i ostale korisnike usluge opskrbe prirodnim plinom, da ćemo u narednom razdoblju uz račune za plin korisnicima slati i Ugovore za opskrbu prirodnim plinom, sukladno zakonskim odredbama. Molimo korisnike naših usluga da u što kraćem vremenskom roku potpisane ugovore dostave na adresu Darkoma d.o.o., ili osobno u Inkaso službu.
Unaprijed se zahvaljujemo.


Obavijest o skupljanju papira

(02.05.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 05. i 06. svibnja nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Košnja trave u Radićevoj ulici i na Trgu Franje Tuđmana

(26.04.2016.)

    Obavještavamo građane da ćemo danas, u utorak, dana 26.04.2016., u vremenu od 8 do 13 sati obavljati košnju trave u Radićevoj ulici, i na Trgu Franje Tuđmana.
Molimo građane da ako nisu primorani ne parkiraju svoje automobile u navedenim ulicama u vrijeme košnje.
Zahvaljujemo na razumijevanju.


Doneseni opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

(19.04.2016.)

    Na temelju članka 215. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) i članka 53. Društvenog ugovora direktor trgovačkog društva Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar, a uz suglasnost Skupštine Društva donsi opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga.


Radovi na plinskoj mreži

(14.04.2016.)

    Obavještavamo stanovnike ulice Hrvatskih branitelja, naselja Dabrovac i Vrlika, da će sutra, 15.04.2016. godine, u vremenu od 09:00 do 13:00 sati ostati bez opskrbe prirodnim plinom, zbog radova na plinskoj mreži.
Zahvaljujemo na razumijevanju!


Košnja trave ulica Petra Svačića

(06.04.2016.)

    Obavještavamo građane da ćemo sutra, u četvrtak, dana 07.04.2016., u vremenu od 7 i 30 do 14 00 sati obavljati košnju trave u ulici Petra Svačića.
Molimo građane da ako nisu primorani ne parkiraju svoje automobile u navedenoj ulicama u vrijeme košnje.


Obavijest o skupljanju papira

(04.04.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 07. i 08. travnja nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o skupljanju papira u Općini Sirač

(29.03.2016.)

    Obavještavamo mještane Općine Sirač da se sutra 30.03.2016 poslije 12h "Darkom" d.o.o Daruvar odvozi otpadni papir te Vas pozivamo da svoje plave posude za papir iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(26.03.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Končanica da zbog nadolazećeg blagdana Uskrsnog ponedeljka, 28. ožujka 2016, neće raditi u ponedjeljak, već će se sav otpad sakupljati u utorak, 29. ožujka 2016., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Obavijest o promjeni rasporeda odvoza otpadnog papira

(04.03.2016.)

    Obavještavamo građane grada Daruvara da ćemo, zbog vremenskih neprilika, odvoz otpadnog papira koji je bio predviđen za danas 04.03.2016. provesti u ponedjeljak, 07.03.2016.godine. Zahvaljujemo se građanima na razumijevanju.


Obavijest o sakupljanju otpada i otpadnog papira

(04.03.2016.)

    Obavještavamo građane grada Daruvara i stanovnike Općine Dežanovac da zbog potrebe čišćenja snijega možda nećemo biti u mogućnosti pokupiti sav otpad i otpadni papir u ulicama koje su danas na rasporedu. U tom slučaju isti će biti pokupljeni slijedeći put po ustaljenom rasporedu. Zahvaljujemo se na razumijevanju.


Obavijest o skupljanju papira

(01.03.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 03. i 04. ožujka nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Prikupljanje OIB-a

(22.02.2016.)

    Poštovani,
Temeljem Zakona o osobnom identifikacijskom broju obvezni smo u svojim službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka koristiti osobni identifikacijski broj (OIB).
Molimo, ukoliko to već niste učinili, da nam radi potrebe ažuriranja ovih podataka, dostavite osobni identifikacijski broj (OIB) osobe - (platitelja računa) na jedan od slijedećih načina:


Obavijest o promjeni Uprave Društva Darkom d.o.o. Daruvar

(17.02.2016.)

    Dana 16.02.2016. godine direktor Društva g. Juraić Stjepan odlazi u mirovinu. 01.02.2016. je sa radom započela nova Uprava Društva. Upravu Društva imenovala je Skupština Društva na mandat od 4 godine te se sastoji od dva člana, Predsjednika Uprave Društva i Člana Uprave Društva. Na funkciju Predsjednika Uprave Društva imenovan je g. Robert Marinić, univ.bacc.ing.mech., a na funkciju Člana Uprave Društva imenovan je g. Damir Lneniček, univ.spec.oec..


Obavijest o skupljanju papira

(03.02.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 04. i 05. veljače nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(05.01.2016.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Sirač da zbog nadolazećeg blagdana Tri kralja, 6. siječnja 2016, neće raditi u srijedu, već će se sav otpad sakupljati u četvrtak, 7. siječnja 2016., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Obavijest o skupljanju papira

(04.11.2015.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 05. i 06. studeni nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Akcija skupljanja glomaznog otpada!

(20.10.2015.)

    Poštovani korisnici komunalnih usluga, od 26. listopada prema slijedećem rasporedu će se skupljati i odvoziti glomazni otpad. Molimo Vas da otpad iznesete do 7:00 ujutro na Vaš kolni ulaz u privatnom posjedu. U višestambenim blokovima (zgradama) biti će postavljeni posebno označeni kontejneri za krupni otpad (u blizini eko-otoka ili postojećih kontejnera za komunalni otpad). Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom zabranjeno je odlaganje krupnog otpada na javnu površinu pa Vas molimo da poštujete navedene upute. U krupni otpad ne spada građevinski otpad i EE otpad.

Prijavu otpada, molimo Vas, obavezno prijaviti na tel.: 440-778.

Raspored odvoza glomaznog otpada:
26. listopada 2015. – Općina Dežanovac i Končanica
27. listopada 2015. – Općina Đulovac i Sirač
28. listopada 2015. – prvi dio Grada Daruvara (zapadno od pruge, sjeverno od Zrinske ulice te Mlinovi, Vinogradski dol, Toplički dol, Strma i Podborje, Radićeva ulica, Donji Daruvar, Lipovac, Lipovac Majur,)
29. listopada 2015. – drugi dio Grada Daruvara (istočno od pruge, južno od Zrinske ulice, Doljani, Vrbovac, Markovac, Gornji Daruvar)

Besplatni odvoz električnog i elektroničkog otpada možete naručiti na telefon 0800 444 110 – Flora VTC


Kamo sa odvojeno sakupljenim otpadom i opasnim otpadom

(19.10.2015.)

Obavijest o skupljanju papira

(02.09.2015.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 03. i 04. rujna nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(24.06.2015.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada grada Daruvara i općine Dežanovac da zbog nadolazećeg državnog praznika Dana državnosti, 25. lipnja, nećemo raditi u četvrtak, već će se otpad skupljati u utorak 26. lipnja 2015., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Također obavještavamo korisnike s područja Sirača da danas nećemo skupljati papir, već će se papir skupljati svaki drugi mjesec, počevši u srpnju pa zatim u rujnu i studenom 2015. godine.

Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(19.06.2015.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada grada Daruvara i općine Končanica da zbog nadolazećeg državnog praznika Dana antifašističke borbe, 22. lipnja, nećemo raditi u ponedjeljak, već će se otpad skupljati u utorak 23. lipnja 2015., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Obavijest o skupljanju papira

(11.06.2015.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u danas i sutra, 11. i 12. lipnja nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(03.06.2015.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada grada Daruvara i općine Đulovac da zbog nadolazećeg državnog blagdana Tijelova, 4. lipnja, nećemo raditi u četvrtak, već će se otpad odvoziti u petak 5. lipnja 2015., tijekom cijelog dana.

Također podsjećamo da će se otpadni papir na području grada Daruvara skupljati slijedeći tjedan u četvrtak i petak, 11. i 12. lipnja 2015.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Obavijest o skupljanju papira

(06.05.2015.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 7. i 8. svibnja nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(30.04.2015.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Dežanovac da zbog nadolazećeg državnog blagdana, Praznika rada 1. svibnja, neće raditi u petak, već će se otpad odvoziti u ponedjeljak 4. svibnja 2015., tijekom cijelog dana. Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(02.04.2015.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara da zbog nadolazećeg blagdana, na Uskrsni ponedjeljak, dana 06.04.2015. godine nećemo odvoziti komunalni otpad, već ćemo isti odvoziti dan kasnije, u utorak, 07.04.2015.godine.

Primjena odredbi Hrvatske energetske regulatorne agencije

(07.01.2015.)

    Sukladno članku 60. Mrežnih pravila plinskog distributivnog sustava donesenih 23. prosinca 2014. (NN 155/14) na sjednici upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), primjenjuje se faktor korekcije obujma plina prema temperaturi Kt=Tst/Tr, gdje je:

Tst - temperatura plina pri standardnom stanju
Tr - temperatura plina pri radnom stanju


Obavijest o skupljanju papira

(07.01.2015.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 8. i 9. siječnja nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(05.01.2015.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Končanica da zbog nadolazećeg blagdana Tri kralja, 6. siječnja 2015, neće raditi u utorak, već će se sav otpad odvoziti u srijedu, 7. siječnja 2015., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(23.12.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Dežanovac da zbog nadolazećeg blagdana Božića, 25. i 26. prosinca, neće raditi u četvrtak i petak, već će se sav otpad odvoziti u subotu, 27. prosinca 2014., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Obavijest o skupljanju papira

(03.12.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 4. i 5. prosinca nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o skupljanju papira

(05.11.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 6. i 7. studenog nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest otklonjenom tehničkim problemima na telefonskim linijama

(04.11.2014.)

    Obavještavamo građane da su telefonske linije opet u funkciji.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o tehničkim problemima na telefonskim linijama

(04.11.2014.)

    Obavještavamo građane da su telefonske linije zbog tehničkih poteškoća kod davatelja usluga nedostupne, te molimo građane da nas u slučaju hitnosti kontaktiraju na mobitele:

Centrala: 091/1331-055
Zahvaljujemo na razumijevanju.


Akcija skupljanja glomaznog otpada!

(15.10.2014.)

    Poštovani korisnici komunalnih usluga od 20. listopada prema slijedećem rasporedu će se skupljati i odvoziti glomazni otpad. Molimo Vas da otpad iznesete do 7:00 ujutro na Vaš kolni ulaz u privatnom posjedu. U višestambenim blokovima (zgradama) biti će postavljeni posebno označeni kontejneri za krupni otpad (u blizini eko-otoka ili postojećih kontejnera za komunalni otpad). Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom zabranjeno je odlaganje krupnog otpada na javnu površinu pa Vas molimo da poštujete navedene upute. U krupni otpad ne spada građevinski otpad i EE otpad.
Prijavu otpada, molimo Vas, obavezno prijaviti na tel.: 440-778.

Raspored odvoza glomaznog otpada:
20. listopada 2014. – Općina Dežanovac i Končanica
21. listopada 2014. – Općina Đulovac i Sirač
22. listopada 2014. – prvi dio Grada Daruvara (zapadno od pruge, sjeverno od Zrinske ulice te Mlinovi, Vinogradski dol, Toplički dol, Strma i Podborje, Donji Daruvar, Lipovac, Lipovac Majur, Gornji Daruvar)
23. listopada 2014. – drugi dio Grada Daruvara (istočno od pruge, južno od Zrinske ulice, Doljani, Vrbovac, Markovac)

Besplatni odvoz električnog i elektroničkog otpada možete naručiti na telefon 0800 444 110 – Flora VTC


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(06.10.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Đulovac da zbog nadolazećeg državnog blagdana Dana neovisnosti, 8. listopada, neće raditi u srijedu, već će se otpad odvoziti dan kasnije, u četvrtak 9. listopada 2014., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Odluka o financiranju iz fondova Europske unije

(01.10.2014.)

    Ministarstvo poljoprivrede je dana 25. ožujka 2014. godine uputilo, između ostalih, Javnom isporučitelju vodnih usluga Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ograničen Poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.11. za projekte pripreme zalihe vodno-komunalnih projekata iz područja gospodarenja vodama na području Republike Hrvatske.

    Javni isporučitelj vodnih usluga Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. dostavio je Prijedlog projekta „Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracija Daruvar“. Izjavu o partnerstvu potpisao je Grad Daruvar.

    Svrha projekta je izraditi cjelovitu dokumentaciju potrebnu za prijavu infrastukturnog projekta uspostave modernog vodoopskrbnog sustava, sustava odvodnje i pročišćavanje voda u aglomeraciji Daruvar za sufinanciranje od strane EU fondova.

Obavijest o skupljanju papira

(01.10.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 2. i 3. listopada nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o skupljanju papira

(04.09.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da danas i sutra, 4. i 5. rujna nastavljamo sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom i iznesete ispred svojih domova.


Odluka o odabiru u predmetu javne nabave

(Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)
(02.09.2014.)

    Na temelju članka 96. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i Zapisnika o ocjeni i analizi ponuda od 05.06.2014. godine kojeg je sastavila i izradila komisija imenovana internom odlukom odgovorne osobe naručitelja donosi odluku o odabiru u predmetu: usluga izrade idejnih i glavnih projekata građevina dijela EU projekta prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Daruvar.Obavijest o tehničkim problemima na telefonskim linijama

(01.09.2014.)

    Obavještavamo građane da su telefonske linije zbog tehničkih poteškoća kod davatelja usluga nedostupne, te molimo građane da nas u slučaju hitnosti kontaktiraju na mobitele:

Centrala: 091/1331-055
Zahvaljujemo na razumijevanju.


Postupci javne nabave:

(18.08.2014.)

    Odluka o odabiru u postupku javne nabave za:

    - Izgradnja kanalizacijskog sustava (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Dežanovac i Ivanovo Polje),
        procijenjena vrijednost: 15.000.000,00 kn.Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(14.08.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i dijela općine Sirač da zbog nadolazećeg državnog blagdana Dana Velike Gospe, 15. kolovoza, neće raditi u petak, već će se otpad odvoziti dan kasnije, u subotu 16. kolovoza 2014. tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 6:00 ujutro na dan skupljanja otpada.


Obavijest o skupljanju papira

(06.08.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 7. i 8. kolovoza nastavljamo sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom i iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(04.08.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Končanica da zbog nadolazećeg državnog blagdana Dana domovinske zahvalnosti, 5. kolovoza, neće raditi u utorak, već će se otpad odvoziti dan kasnije, u srijedu 6. kolovoza 2014. tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 6:00 ujutro na dan skupljanja otpada.


Postupci javne nabave koji su u tijeku:

(21.07.2014.)

    1. Aglomeracija Daruvar (usluga izrade idejnih i glavnih projekata), procijenjena vrijednost: 3.000.000,00 kn.

    2. Izgradnja kanalizacijskog sustava (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Dežanovac i Ivanovo Polje),
        procijenjena vrijednost: 15.000.000,00 kn.

Odluka o odabiru bit će objavljena nakon provedenog postupka javne nabave.


Provedeni postupci bagatelne nabave (temeljem članka 18., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi NN 90/11, 83/13 i 143/13):

(21.07.2014.)

    1. Poslovi na osiguranju dodatnih količina podzemne vode za javnu vodoopskrbu, usluge geofizičkih istraživanja,
       procijenjena vrijednost: 100.000,00 kn. Odabran izvršitelj: RGN fakultet, Zagreb.
       Cijena ponude bez PDV-a: 37.900,00 kn.

    2. Poslovi na osiguranju dodatnih količina podzemne vode za javnu vodoopskrbu, radovi.
       Procijenjena vrijednost: 400.00,00 kn. odabrani izvođač: Fil.B.IS. projekt d.o.o., Zagreb.
       Cijena ponude bez PDV-a: 275.920,00 kn


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog ljetnih temperatura

(18.07.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada da zbog ljetnih temperatura od ponedjeljka, 21.srpnja, kreću sa skupljanjem otpada ujutro od 6 sati.

Stoga Vas molimo da svoje posude iznesete do tog vremena.

Hvala na razumijevanju.

Osnovano povjerenstvo za reklamacije potrošača

(03.07.2014.)

    Na temelju članka 53. Društvenog ugovora Darkom d.o.o. Daruvar i članka 25. Zakona o potrošačima (NN 79/07., 125/07., 75/09., 79/09., 89/09., 133/09., 78/12., 56/13 i 41/14), Direktor Društva donosi "Odluku o osnivanju povjerenstva za reklamacije potrošača".Obavijest o skupljanju papira

(02.07.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene građane da u četvrtak i petak, 3. i 4. srpnja nastavljamo sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom i kutije iznesete ispred svojih domova. Zahvaljujemo se na prošlomjesečnoj akciji kad smo skupili 5.5 tona papira i kartona te Vas pozivamo da i dalje sudjelujete u ovoj akciji.Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(23.06.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Sirač da zbog nadolazećeg državnog blagdana Dana državnosti 25. lipnja, neće raditi u srijedu, već će se otpad odvoziti dan kasnije, u četvrtak 26. lipnja 2014. tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpad.Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(17.06.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Đulovac da zbog nadolazećeg državnog blagdana Tijelova 19. lipnja, neće raditi u četvrtak, već će se otpad odvoziti dan kasnije, u petak 20. lipnja 2014. tijekom cijelog dana.Obavijest o skupljanju papira

(03.06.2014.)

    Darkom obavještava cijenjene građane da u četvrtak i petak, 5. i 6. lipnja nastavljamo sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom i kutije iznesete ispred svojih domova.
Zahvaljujemo se na prošlomjesečnoj akciji kad smo skupili čak 7.5 tona papira i kartona te Vas pozivamo da i dalje sudjelujete.Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

    Sukladno čI.10.st.3. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014.) korisnici naših usluga omogućeno je
PODNOŠENJE PISANIH PRIGOVORA POTROŠAČA
- PISANIM PUTEM NA URUDŽBENI ZAPISNIK U SJEDIŠTU TVRTKE- Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar
- PUTEM POŠTE NA ADRESU: Darkom d.o.o., Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar
- NA FAX: 043 331-357
- NA E-MAIL ADRESU: darkom@darkom-daruvar.hr

NA VAŠE PISANE PRIGOVORE ODGOVORITI ĆEMO PISMENIM PUTEM U ROKU 15 DANA OD DANA ZAPRIMLJENOG PRIGOVORA.Obavijest o skupljanju papira

(07.05.2014.)

    Obavještavamo građane da i dalje nastavljamo sa skupljanjem otpadnog papira te da u četvrtak i petak (8. I 9. Svibnja) iznesu svoje vreće s papirom prema rasporedu za odvoz. Zahvaljujemo na suradnji.Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(30.04.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Dežanovac da zbog nadolazećeg državnog blagdana Praznika rada 1. Svibnja, neće raditi u četvrtak, već će se otpad odvoziti dan kasnije, u petak 2. svibnja 2014. tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(18.04.2014.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara da zbog nadolazećeg državnog blagdana Uskrsnog ponedjeljka, nećemo raditi u ponedjeljak 21. travnja 2014., već će se otpad odvoziti dan kasnije, u utorak 22. travnja 2014., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.


Poštovane sugrađanke i sugrađani

(02.04.2014.)

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom o obvezi odvajanja korisnog otpada, u suradnji s tvrtkom Tekstil vlakno d.o.o. iz Splita, postavili smo 5 kontejnera za odlaganje stare odjeće i obuće. Naravno, ukoliko je odjeća i obuća nosiva razmislite o darivanju iste Caritasu ili Crvenom križu.

image
Kontejneri za odjeću i obuću se nalaze na lokacijama (uz eko-otoke):
    1. Trg kralja Tomislava (iza gradske uprave)
    2. Trg Franje Tuđmana (kod prostorija umirovljenika)
    3. Trg Petra Krešimira (iza Bipe i tiskare)
    4. Zrinska ulica
    5. Mažuranićeva ulica (Sajmište – parking za teretna vozila)

Obavijest - poslovnim partnerima

(25.03.2014.)

Ovim putem obavještavamo sve naše sugrađane i poslovne partnere, da je tvrtka DARKOM d.o.o., Daruvar, sukladno odredbama Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) odvojila djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje od drugih komunalnih djelatnosti osnivanjem posebnog trgovačkog društva DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.


Obavijest - nastavak pilot projekta

(05.03.2014.)

Obavještavamo Vas da i dalje nastavljamo s pilot projektom prikupljanja papira u suradnji sa "Sirovinom" iz Bjelovara te Vas molimo da 6. i 7. ožujka iznesete svoje vreće s papirom.

Hvala na razumijevanju.


Obavijest - pilot projekt

(05.02.2014.)

Obavještavamo Vas da i dalje nastavljamo s pilot projektom prikupljanja papira u suradnji sa "Sirovinom" iz Bjelovara te Vas molimo da 6. i 7. veljače iznesete svoje vreće s papirom.

Hvala na razumijevanju.


Obavijest - izmjena Zakona o PDV-u

(16.01.2014.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u koji je objavljen u Narodnim novinama br. 148/13., između ostalih izmjena propisuje i povećanje stope PDV-a s 10% na 13%.

Početkom primjene nove stope PDV-a, tj. od 1. Siječnja 2014., porezni su obveznici na isporuke dobara i usluga koje su se prije izmjena oporezivale stopom 10%, nakon izmjena dužni obračunavati i plaćati PDV po stopi 13%, te su dužni račune za isporuke dobara i usluga kao i porezne evidencije uskladiti s navedenim izmjenama.

Fiksni i varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga povećan je sukladno kategoriji obveznika odnosno korisnika vodnih usluga (prikazano u prilogu).Obavijest o podjeli i preuzimanju društva kapitala
(odvajanje s preuzimanjem)

(07.01.2014.)

Objava ugovora o podjeli i preuzimanju društava kapitala (odvajanje s preuzimanjem)Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(02.01.2014.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Končanica da zbog nadolazećeg državnog blagdana Tri kralja, nećemo raditi u ponedjeljak 6. siječnja 2014., već će se otpad odvoziti dan kasnije, u utorak 7. siječnja 2014., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(30.12.2013.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Đulovac da zbog nadolazećeg državnog blagdana Nove godine, nećemo raditi u srijedu 1. siječnja 2014., već će se otpad odvoziti u četvrtak 2. siječnja 2014., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(23.12.2013.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Sirač da zbog nadolazećeg državnog blagdana Božića, neće raditi u srijedu 25. prosinca 2013., već će se otpad odvoziti u petak 27. prosinca 2013., tijekom cijelog dana kao i papir u Općini Sirač koji će se skupljati u petak 27. prosinca 2013. godine.

Također, zbog državnog blagdana Sv. Stjepana, 26. prosinca 2013. nećemo raditi, već će se otpad na području Grada Daruvara i Općine Dežanovac skupljati u subotu 28. prosinca 2013. tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.


Obavijest o odvozu komunalnog otpada i odlaganju lampiona na groblju

(31.10.2013.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara da zbog nadolazećeg državnog blagdana Svih Svetih, Darkom d.o.o. neće raditi u petak 1. studenog 2013., već će se otpad odvoziti u ponedjeljak 4. studenog 2013., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Također, molimo poštovane posjetitelje naših gradskih groblja da lampione, plastične i staklene, bacaju u za to označene posude žute boje.


Obavijest o promjeni metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina

(28.10.2013.)

    Poštovani korisnici,
obavještavamo Vas o promjenu zakonske regulative u sustavu određivanja visine tarifnih stavki za distribuciju plina.

Hrvatska regulatorna agencija (HERA) je objavom u narodnim novinama br. 104/13 utvrdila metodologiju utvrđivanja visine tarifnih stavki za distribuciju plina. Dostavom traženih podataka iz spomenute metodologije HERA će donijeti odluku o visini tarifnih stavki. Ono što je Važno ovdje napomenuti da u novom tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina nema više podjele na tarifne grupe domaćinstvo odnosno gospodarstvo, već će se visina tarifne stavke za distribuciju plina odrediti na osnovu potrošnje prirodnog plina u protekloj godini. Bez obzira dali se radi o domaćinstvu ili gospodarstvu.

U spomenutim Narodnim novinama obratite pažnju na članak 24 i 25.

Spomenuti tarifni sustav stupa na snagu s 01.01.2014 godine.

Javni natječaj za izbor i imenovanje UPRAVE DRUŠTVA

(26.07.2013.)

    Temeljem članka 52. Društvenog ugovora "DARKOM" d.o.o. Daruvar i odluke donesene na Skupštini društva održanoj dana 05. srpnja 2013. godine, Skupština Društva raspisuje JAVNI NATJEČAJ.
    Natječaj je otvoren 14 dana od objave u Narodnim novinama (objavljeno 24.07.2013).


Obavijest o uvođenju trošarine na prirodni plin

(24.07.2013.)

    Obavještavamo cijenjene potrošaće plina na distributivnom području Darkoma d.o.o. da je uvedena trošarina na prirodni plin.
Sukladno čl. 84. st. 3. t. 6. Zakona o trošarinama (NN 22/13, 32/13) krajnji kupci su razvrstani u više kategorija, među kojima su:
       - grijanje za poslovnu uporabu po cijeni od        4,05 kn/MWh
       - grijanje za neposlovnu uporabu po cijeni od     8,10 kn/MWh

    Pravna osoba koja želi nabavljati prirodni plin uz oslobođenje od plaćanja trošarine može postupiti po čl. 101 Pravilnika o trošarinama (NN 64/13) te podnijeti zahtjev nadležnom carinskom uredu prema sjedištu podnositelja zahtjeva. Nakon dobivenog odobrenja od nadležnog carinskog ureda isto je potrebno dostaviti našoj Inkaso službi kako bi ispostavili račun bez trošarina.
Hvala na razumijevanju i zahvaljujemo Vam na suradnji.


Obavijest o odvozu otpada

(03.07.2013.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge odvoza otpada da od 1. srpnja 2013. počinjemo raditi u 6 ujutro te Vas molimo da posude za otpad iznesete do 6, kako bi otpad bio odvezen na vrijeme.
Hvala na razumijevanju i zahvaljujemo Vam na suradnji.


Obavijest o radovima na plinskoj mreži

(18.04.2013.)

    Zbog radova na plinskoj mreži dana 18.04.2013. biti će obustavljena isporuka plina u ulicama Ive Vojnovića, Miroslava Krleže, Dore Pejačević, Marka Marulića i Grigora Viteza u vremenu od 09,00 do 13,00 sati.
Zahvaljujemo Vam na suradnji!


Obavijest o odvozu glomaznog otpada

(12.04.2013.)

    Poštovani korisnici komunalnih usluga, na kućne adrese ste dobili obavijest o odvozu krupnog otpada, dana 17. i 18. travnja 2013. godine, stoga Vas pozivamo da isti iznesete dan ranije kako bi mogao na vrijeme biti pokupljen i zbrinut.
Zahvaljujemo Vam na suradnji!


Obavijest zbog popravka vodovoda

(07.03.2013.)

    Zbog radova na puknuću vodoopskrbnog sustava vode neće biti do 18:00 sati u slijedećim ulicama: VRBOVAČKA CESTA, ŽRTAVA FAŠIZMA, VOĆARSKA ULICA, LJUDEVITA POSAVSKOG, JAVOROV GAJ, NJIVICE I DOLAC
Molimo građane za razumijevanje!


Obavijest zbog popravka vodovoda

(06.03.2013.)

    Zbog radova na puknuću vodoopskrbnog sustava vode neće biti do 14:00 sati u slijedećim ulicama: VRBOVAČKA CESTA, ŽRTAVA FAŠIZMA, VOĆARSKA ULICA, LJUDEVITA POSAVSKOG, JAVOROV GAJ, NJIVICE I DOLAC.
Molimo građane za razumijevanje!


Javni natječaj za izbor i imenovanje UPRAVE DRUŠTVA

(26.07.2013.)

    Temeljem članka 52. Društvenog ugovora „DARKOM" d.o.o. Daruvar i odluke donesene na Skupštini društva održanoj dana 05. srpnja 2013. godine, Skupština Društva raspisuje JAVNI NATJEČAJ.


Obavijest o radovima na plinskoj mreži

(04.02.2013.)

    Zbog radova na plinskoj mreži biti će obustavljena isporuka plina u ulicama: NJEGOŠEVA, DARUVARSKOG ODREDA,ČEŠKE BRIGADE, ANDRIJE HEBRANGA I RUĐERA BOŠKOVIĆA u vremenu od 09 do 13 sati.


Obavijest zbog popravka vodovoda

(01.02.2013.)

    Zbog popravka vodovoda, danas do 16:00 sati vode neće biti u ulicama: MIHANOVIĆEVA I TRG DR. FRANJE TUĐMANA (Slavonija i Robna kuća).
Zahvaljujemo na razumijevanju!


Obavijest zbog radova na puknuću vodoopskrbnog sustava

(31.01.2013.)

    Zbog radova na puknuću vodoopskrbnog sustava vode neće biti u periodu od 08:30 do 15:00 sati u slijedećim ulicama: VRBOVAČKA CESTA, ŽRTAVA FAŠIZMA, VOĆARSKA ULICA, LJUDEVITA POSAVSKOG,ANDRIJE HEBRANGA, ČEŠKE BRIGADE, JAVOROV GAJ, NJIVICE I RUĐERA BOŠKOVIĆA.


Obavijest zbog radova na puknuću vodoopskrbnog sustava.

(30.01.2013.)

    Zbog radova na puknuću vodoopskrbnog sustava vode neće biti u periodu od 10:00 do 16:00 sati u slijedećim ulicama: VRBOVAČKA CESTA, ŽRTAVA FAŠIZMA, VOĆARSKA ULICA, LJUDEVITA POSAVSKOG, JAVOROV GAJ, NJIVICE.


Obavijest o radovima

    Zbog popravka vodovodne mreže dana 08.01.2013. od 08:00 do 14:00 sati neće biti vode u ulicama: JAKOVA GOTOVCA, IVE VOJNOVIĆA, DORE PEJAČEVIĆA, MIROSLAVA KRLEŽE I MATE LOVRAKA


Poziv za javni natječaj

    (05.11.2012.) JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar. Predmet ovog natječaja je prodaja zemljišta u vlasništvu Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar: k.č.br. 2335/2, 2335/3 i 2337/3, upisanog u z.k. ulošku br. 3380 k.o. Daruvar, te zemljišta k.č.br. 2336 upisanog u z.k. ulošku br. 2384 k.o. Daruvar.


Prestanak ograničenje korištenja voda

    Komunalno poduzeće Darkom d.o.o. obavještava poštovane potrošače na vodoopskrbnom sustavu Grada Daruvara da je dana 27.09.2012. godine stupila na snagu Odluka o prestanku važenja Odluke o ograničenju korištenja voda radi privremene nestašice (klasa: 325-11/12-01/3 i urbroj: 2111/01-02-12-2), jer su postignuti uvjeti za normalizaciju stanja u vodoopskrbnom sustavu.


Ograničenje korištenja voda radi privremene nestašice

    Komunalno poduzeće Darkom d.o.o. ovim putem obavještava poštovane potrošače na vodoopskrbnom sustavu Grada Daruvara da je stupila na snagu Odluka o ograničenju korištenja voda radi privremene nestašice (klasa: 325-11/12-01/3 i urbroj: 2111/01-02-12-1) donesene od strane Gradonačelnika dana 10.08.2012. godine.Obavijest potrošačima o racionalnom trošenju pitke vode

    Komunalno poduzeće Darkom d.o.o. ovim putem umoljavaju poštovane potrošače na vodoopskrbnom sustavu Grada Daruvara da savjesno i krajnje racionalno koriste pitku vodu, odnosno da ne koriste pitku vodovodnu vodu za zalijevanje vrtova, pranje vozila i sl. Dugoročne vremenske prognoze predviđaju suši period, što će za posljedicu zasigurno imati utjecaj na zalihe vode, pa tako i na zalihe pitke vode u vodospremama. Sve navedeno su radnje koje možemo poduzeti kako bi sačuvali pitku vodu u vodospremama i osigurali nesmetano funkcioniranje vodoopskrbnog sustava. Komunalno poduzeće Darkom d.o.o. poduzima sve radnje potrebne za osiguravanje dovoljnih količina pitke vode.


Besplatan odvoz električnih i elektroničkih uređaja iz Vaših domova

    Poštovani korisnici komunalnih usluga, Darkom d.o.o. u suradnji s tvrtkama Spectra-Media d.o.o. iz Zagreb i Flora-VTC d.o.o. iz Virovitice, organizira na našem području besplatan odvoz električnih i elektroničkih uređaja iz Vaših domova. Na Vaše adrese stići će letak iz kojeg ćete dobiti sve detaljne informacije o načinu postupanja i zbrinjavanja ove vrste otpada. Pozivamo Vas da se odazovete akciji za dobrobit svih nas i brige za prirodu koja nas okružuje.


Obavijest korisnicima prirodnog plina

    Vlada je na svojoj sjednici održanoj 27.04.2012 donijela niz odluka koje su vezane za prirodni plin, a koje stupaju na snagu 1. Svibnja 2012 godine i to objavila u narodnim novinama br. 49/2012.


ZELENA ČISTKA – jedan dan za čisti okoliš

    Grad Daruvar se uključio u nacionalnu kampanju ZELENA ČISTKA – jedan dan za čisti okoliš, kao dijela globalnog pokreta "Let' s do it !" i svjetske akcije World Cleanup 2012. u koju se do sada uključilo 85 zemalja. Cilj kampanje je prije svega podizanje svijesti građana Hrvatske o njihovoj ulozi u stvaranju i načinu odlaganja. Ukupno je u akciji sakupljeno 9,5 tona otpada. Svoj obol u ovoj akciji komunalno društvo "Darkom" d.o.o. Daruvar je dalo u obliku sakupljanja otpada sa navedenih 23 lokacija te zbrinjavanje istog otpada na odlagalištu neopasnog otpada "Cerik". Komunalno poduzeće "Darkom" d.o.o. je otpad sakupljeni tijekom akcije "ZELENA ČISTKA" odvozilo i zbrinjavalo tijekom tri radna dana sa dva vozila: kamionom "smećarom" i kamionom za prijevoz kontejnera te četiri djelatnika.


Obavijest o usuglašavanju cijene vode

    Obavještavamo cijenjene korisnike vodnih usluga da je u postupku usuglašavanje važećeg cjenika vodnih usluga sa novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost prema kojem se porez na dodanu vrijednost od 1.ožujka 2012. plaća po stopi 10% na isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži.Obavijest - primjena mjerne jedinice kWh umjesto m3

    Odredbama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina ("Narodne novine", broj 126/10 i 128/11) i Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom ("Narodne novine", broj 43/09) određeno je da od 1. siječnja 2012. za utvrđivanje i obračun količine plina, iskorištenog kapaciteta te za izražavanje jediničnih cijena iz područja plina, energetski subjekti trebaju koristiti mjernu jedinicu kWh. Pri tome je propisano da se energija sadržana u obujmu prirodnog plina donje ogrjevne vrijednosti 33.338,35 kJ/Sm3 izraženoj u Sm3, pri standardnim uvjetima tlaka od 101.325 Pa i temperature od 288,15 K, izračunava množenjem istog obujma s pretvorbenim faktorom 9,2607 i izražava u kWh.Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga

    Komunalno poduzeće "Darkom" d.o.o. Daruvar kao isporučitelj vodnih usluga u obavezi je cijenu vodnih usluga uskladiti sa važećom zakonskom regulativom; Zakonu o vodama (NN 153/2009) i Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/2010), a koju je na prijedlog Vijeća za vodne usluge donijela Vlada RH. Prema spomenutoj Uredbi cijena vodnih usluga mora osigurati povrat troškova zahvaćanja vode, pogona i održavanja komunalnih vodnih građevina, te troškova isporuke vodnih usluga koji su Uredbom specificirani, a najniža, tako utvrđena cijena (NOC) sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela koji u formiranju ukupne cijene vodne usluge imaju različiti tretman – fiksini dio cijene pokriva troškove koji ne ovise o količini isporučene vodne usluge dok varijabilni dio cijene ovisi o količini isporučene vodne usluge.
    Izvršena korekcija cijena vodnih usluga odnosi se samo na osnovnu cijenu vodne usluge, dok ostali elementi cijene – naknade za razvoj i naknade za korištenje i zaštitu voda ostaju nepromijenjene. Ne mijenja se niti naknada za koncesiju i ona u istom dosadašnjem iznosu ulazi u osnovnu cijenu vodne usluge.
    Komunalno poduzeće "Darkom" d.o.o. je u skladu sa propisanom metodologijom izradilo nove cijene vodnih usluga te je nove cijene prije donošenja odluke o cijenama uputio jedinicama lokalne samouprave na davanje prethodne suglasnosti.
    Obračun vodnih usluga prema novim cijenama počinju sa primjenu od 01.07.2011. godine kao i neznatno promjenjen izgled računa.Obavijest cijenjenim potrošačima

Obavještavamo cijenjene potrošače i korisnike Darkomovih usluga koji nisu izmirili svoje financijske obveze prema Darkomu starije od 30 dana da će biti isključeni sa distributivnog sustava plina i vode.
Ovakove nepopularne mjere moramo poduzeti radi izmirenja obveza prema INI Prirodnom Plinu a prema kojima je obveza plaćanja računa svega petnaest dana. Naknada za ponovno priključenje na distributivnu mrežu iznosi 350,00 kn + PDV.Uvedena mogućnost kartičnog plaćanja

Obavještavamo građane da je na blagajni poduzeća instaliran EFT POS uređaj za kartično plaćanje. Nudi se mogućnost plaćanja American Express, MasterCard, Maestro i Visa karticama. Plaćanje American Express i Maestro PBZ karticama moguće je obročno.Promjena cijene plina TM-2

Temeljem Obavijesti o promjeni cijene od PRIRODNOG PLINA d.o.o. od 01.10.2010. obračun cijene prirodnog plina za tarifnu grupu TM2-PODUZETNIŠTVO, obavještavamo vas da ćemo na distribucijskom i opskrbnom području Darkom d.o.o., prirodni plin koji isporučujemo počevši od 01. listopada 2010. godine obračunavati prema sljedećim cijenama...Odvoz komunalnog otpada

Na temelju Zakona o otpadu (N.N. 178/04, 153/05, 111/06, 60/08, 87/09) te Odluci o komunalnom redu Grada Daruvara br. 4/25. 03. 02. na području grada Daruvara, te Općina Sirač, Končanica, Dežanovac i Đulovac obavlja se organizirano prikupljane i zbrinjavanje komunalnog otpada koje je obvezno za sve fizičke i pravne osobe.

Prikupljanje otpada obavlja se putem tipiziranih posuda/kanti zapremine 80 l, 100 l, 120 l, kontejnera 1100 l, 5000 l i preso kontejnera do 10000 l te doplatne vreće s logom Darkom d.o.o. zapremin 80 l i 120 l za dodatne količine otpada.

Posude se mogu kupiti /za one koji nisu nabavili/ u Darkomu d.o.o. ili općinskim upravama a doplatne vreće na blagajni u Darkom d.o.o.

Netipizirane posude raznih oblika i dimenzija kao i vreće za otpad koje nemaju logotip Darkoma neće se prazniti niti odvoziti.


Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

Lokacija

upravna zgrada image

Osnovni podaci

Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar

Adresa: J. Kozarca 19, Daruvar
MB: 3099474
MBS: 010038177
OIB: 51300447787
Šifra djelatnosti: 3811
Žiro-računi:
  2402006-1100025195
  2340009-1100019587
  2360000-1102095157

Projekti u tijeku